Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky daňové soustavy od 1.1.2008

Novinky daňové soustavy od 1.1.2008

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byly provedeny první kroky tzv. „reformy veřejných financí“, která byla základem volebního programu ODS a která je realizována v kompromisním řešení koaliční vlády. Reformní kroky jsou charakterizovány především přesunem daňové zátěže z daní přímých (tj. daně z příjmu fyzických a právnických osob) k daním nepřímým (tj. daň z přidané hodnoty). Je nepochybné, že tato konstrukce daňové změny snižuje solidární přistup k financování státních výdajů, ve prospěch příjmově bohatších skupin obyvatelstva a z tohoto hlediska je nepochybně příznivá pro autorizované osoby, které se z principu své činnosti a vzdělání pohybovaly ve vyšších daňových pásmech. Je skutečností, že při uplatnění 50 % nákladů, poplatník až do příjmu 331 200,- Kč neplatí žádné daně z příjmu! Pokud má nárok na další slevy na dani (na děti, manželku, invaliditu) tato hranice dále stoupá. Naopak při nižších příjmech mu formou daňového bonusu budou peníze na zvýhodnění dětí vráceny. Nutný výpadek daňových příjmů kompenzuje zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty na 9 %. Tento postup je možno hodnotit jako motivující pro občany, neboť zdaňuje spotřebu, nikoliv úsilí jedinců. Přesto teprve výsledky ukáží, zda jde z hlediska společnosti o prospěšný krok.

Jaké jsou tedy změny ovlivňující daňovou zátěž autorizovaných osob od 1.1.2008?
Odpovědi najdete v příloze (PDF)
28. 11. 2007