Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb - webinář

Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb - webinář

Novinky v oblasti požární bezpečnosti staveb - webinář

Datum: 13.9.2023
Čas: 9-13
Místo: on-line
Přednášející: plk. Ing. Jana Neškodná; kpt. Ing. Jaroslav Soukup (Hasičský záchranný sbor JčK)
Anotace:

Přednáška je zaměřena na novinky v oblasti požární ochrany, zejména požární bezpečnosti staveb, a praktické zkušenosti při jejich aplikaci. V roce 2021 nabyla účinnosti vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, která spolu s novelou zákona o požární ochraně přinesla rozdílný přístup HZS krajů při výkonu státního požárního dozoru v oblasti posuzování stavební a územně plánovací dokumentace. V následujícím období nás čeká novela vyhlášky č. 23/2008 Sb. v oblasti dětských skupin a pravděpodobně i v rámci elektromobility. V neposlední řadě pak nově vstoupila v platnost vyhláška č. 114/2023 Sb., na kterou by měla v budoucnu navázat i ČSN 73 0847 – fotovoltaické systémy.

Vložné: člen ČKAIT zdarma

Webinář technicky zajišťuje Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail webmaster@ckait.cz, tel. 227 090 218

Internetový odkaz na webinář bude zaslán na Váš email den před konáním akce. 

Webinář je akreditován v projektu CŽV  ČKAIT je hodnocen 1 bodem. 

 

 

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004717 Ing. Jan Hlavatý
2 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
3 0013513 Ing. Radek Šedivý
4 0100050 Ing. Jiří Straka
5 1003190 Ing. Anna Cigošová
6 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
7 1302066 František Hruboň
8 0301604 Sylva Kubová
9 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
10 0000641 Ing. Jana Hejnalová
11 1201324 Ing. Stanislav Pecha
12 1004489 Ing. Táňa Švecová
13 0402705 Petr Melichar
14 0401314 Ing. Pavel Štětka
15 0010598 Josef Vencl
16 0014720 Ing. Miroslav Trnka
17 0102640 Veronika Štěpánová DiS.
18 0014974 Ing. Petra Pavlousková
19 0402700 Aleš Müller DiS.
20 0102756 Ing. Tomáš Starý
21 1301777 Ing. Pavel Zapletal
22 1400062 Ing. Hana Menclová Ph.D.
23 0014654 Ing. arch. Jiří Kotouč
24 0000836 Pavel Jenčík
25 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
26 0013446 Bc. Zbyněk Tuček
27 1100160 Ing. Aleš Dobesch
28 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
29 0013145 Ing. Petr Kubišta
30 0602920 Ing. Marek Lokvenc
31 1103965 Ing. Jan Krchňák
32 1007534 Ing. Tomáš Kus
33 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
34 1004134 Ing. Lukáš Fiala
35 1302531 Ing. Zdeněk Jiříček
36 1104336 Ing. Lukáš Harach
37 0013071 Ing. Irena Vojáčková
38 0015218 Ing. Jakub Grenar
39 1103820 Ing. Tomáš Kredvík
40 0014042 Ing. Jan Bednář Ph.D.
41 0002455 Ing. Václav Kratochvíl Ph.D., MBA
42 0013881 Ing. Stanislav Tóth
43 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
44 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
45 1002082 Vladimír Břoušek
46 0101805 Ing. Michaela Šperlová
47 1007356 Ing. Pavel Peřina
48 0401680 Martin Kyselovič
49 1003738 Ing. Vlastimil Trnečka
50 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
51 1200561 Ing. Jaroslav Symerský
52 0011970 Ing. Josef Král
53 0301544 Ing. Martin Staněk
54 1101121 Ing. Richard Žák
55 1006977 Ing. Tomáš Herman
56 0202489 Ing. arch. Jan Bauer
57 0013251 Kryštof Rotkovský
58 0014114 Marek Rusnák
59 0102379 Radek Veselý
60 1103813 Ing. Šárka Vítečková
61 0102635 Bc. Marek Potclan
62 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
63 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
64 0009294 Ing. Jiří Houda
65 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
66 0100575 Ing. Pavel Bublík
67 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
68 0301582 Milan Köstler
69 0602646 Karel Nývlt
70 1007141 Ing. Jan Filouš
71 1103814 Ing. Magda Kopecká
72 1302489 Ing. Tomáš Procházka
73 1005548 Ing. Jan Filípek
74 0013857 Ing. arch. Kateřina Píchová
75 0301005 Ing. Jitka Briežniková
76 0015249 Pavel Vacek DiS.
77 0202013 Ing. Petr Tulačka
78 0014578 Ing. Kateřina Hrušková
79 0202409 Ing. Adéla Hromířová
80 0010699 Tomáš Pilík DiS.
81 0013655 Michal Slabý
82 0013962 Ondrej Zahoranský
83 0013429 Ing. Markéta Šedivá
84 0013022 Ing. Jakub Vaněk
85 0014364 Miroslav Čechlovský
86 0009541 Ing. Karel Kozel
87 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
88 0202200 Ing. Jan Zíka
89 0003912 Ing. Petr Šturma
90 0102673 Ing. Milan Brabec
91 1104299 Ing. Jakub Volný
92 0015060 Ing. Martin Padevět
93 0009562 Ing. František Bartoš
94 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
95 0013219 Ing. Mária Vaňková
96 0014427 Ing. Radek Čížek
97 1103805 Ing. Jiří Vála
98 1102087 Ing. Ivana Jendrejovská
99 1103565 Ing. Radim Dvořák
100 1007342 Ing. Ondřej Bílek
101 0501354 Miroslav Molnár
102 1202161 Josef Husárek
103 0013995 Ing. Martin Bartoš
104 0402672 Ing. Šárka Čapková
105 1003466 Ing. Miroslav Kolář
106 0009946 Tomáš Sobotka
107 1103976 Ing. Jan Chalcař
108 0402631 Ing. Filip Strasser
109 0402632 Ing. Lubomír Purchart
110 0008683 Ing. Martina Loskotová
111 1202046 Ing. Petra Novotná
112 0014896 Vladislav Šplíchal
113 0601661 Emil Faltejsek
114 0300835 Ing. Vít Lelek
115 0014624 Pavel Zuska
116 1100742 Ing. Josef Waclawek
117 1201311 Ing. Klára Dvořáková
118 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
119 1400573 Ing. Tomáš Rouča
120 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
121 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
122 0008184 Roman Šilar
123 0701412 Daniel Král
124 0100957 Jiří Iral
125 0401450 Ing. Iva Krumbholcová
126 0012719 Ing. Roman Květoň
127 0015082 Ing. Ondřej Steiner
128 1400587 Petr Jaroš DiS.
129 1302353 Ing. Jiří Balvín
130 0202302 Ing. Tomáš Beránek
131 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
132 1103261 Ing. Petr Schneider
133 1001432 Ing. Jaroslav Bránský
134 0501450 Ing. Jakub Plechatý
135 0602810 Ing. Jan Možíš
136 1006324 Ing. Jiří Vranečka
137 1103692 Ing. Petr Paláček
138 0010803 Ing. Ondřej Krupka
139 0201313 Ing. Petr Čonka
140 1000659 Ing. Václav Starý
141 0202339 Ing. Martin Bernas
142 0015049 Ing. Lukáš Machač
143 1301563 Miroslav Kundrata
144 0601342 Ing. Miroslav Dolek
145 1001908 Ing. Eva Janáčková
146 0201577 Ing. Josef Rojt
147 1006820 Ing. Martin Kužela
148 0008545 Ing. Blanka Poláková
149 1001007 Ing. Aleš Čeleda
150 0501227 Ing. Jan Ondráček
151 0003121 Jiří Procházka
152 1006447 Bc. Milan Preisner
153 1103669 Ing. Lenka Široká
154 0101372 Ing. Petr Moučka
155 0013390 Ing. Ondřej Machek
156 3000056 Ing. Pavol Ondruš
157 0008465 Ing. Jaroslav Čižinský
158 0004017 Ing. Božena Rusová
159 1102848 Miroslava Ivicová Vaculíková
160 0102066 Ing. František Zemek DiS.
161 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
162 0701462 Ing. Lea Trestrová
163 0601431 Karel Dvořák
164 0005523 Ing. Martin Riger
165 1006576 Ing. Pavel Křepela
166 0014239 Ing. Martin Novák
167 0002410 Ing. Jan Mužík
168 0014891 Ing. Michal Vaňkát
169 0010718 Ing. František Buršík
170 0015149 Ing. Roman Havlůj
171 0201378 Ing. Zdeněk Bauer
172 1202182 Ing. Jiří Pavlík
173 0300772 Petr Pařízek
174 0015268 Ing. Bára Rothová
175 0011568 Ing. Jiří Satke
176 0301078 Eva Pincová
177 0101151 Milan Baloun
178 0014579 Ing. Kateřina Siblíková
179 0101484 Miluše Janová
180 0009886 Ing. Petr Hladký
181 0006224 Jan Žižka
182 0100368 Ing. Vladimír Soukup
183 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
184 0014214 Ing. Martin Benýšek
185 0010865 Ing. Petr Malík
186 1300638 Ing. Oldřich Sobek
187 1004476 Ing. Pavel Vogel
188 1001081 Ing. Josef Vala
189 0012991 Ing. Michal Čížek
190 0602563 Ing. Jan Sekanina
191 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
192 0101132 Ing. Miroslava Caldová
193 0401187 Luboš Sekera
194 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
195 0601652 Ing. Monika Kopecká
196 0014511 Ing. Michal Pávek
197 3000076 Ing. Pavol Kohutiar
198 0010933 Ing. Ivana Fialová
199 0101168 Martin Kolouch
200 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
201 1004424 Ing. Milan Pokorný
202 1006096 Ing. Pavel Čupera
203 0008446 Ing. Martin Polák
204 0014894 Ing. Filip Bareš
205 1004122 Mgr. Tomáš Burian
206 0301141 Ludmila Davidová
207 0012612 Ing. Michal Hatlák
208 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
209 0007127 Ing. Karel Zinke
210 0602848 Ing. Iva Kárníková
211 1007258 Radim Staviař
212 1201722 Ing. Marek Krejčí
213 0301255 Ing. Petr Kastner
214 0004905 Jan Tuček
215 0200840 Ing. Jan Černý
216 1301756 Ing. Tomáš Hubík
217 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
218 1102391 Ing. Jiří Štverka
219 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
220 0402198 Ing. Tomáš Felix
221 0602153 Petr Šulc
222 0010708 Ing. Luboš Procházka
223 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
224 0015282 Ing. Jiří Čáslava
225 0102408 Ing. Jiří Fazekaš
226 0102742 Pavel Matoušek
227 0101676 Emilie Lišková
228 1104229 Rostislav Křístek
229 1202457 Ing. Kristýna Langerová
230 0014028 Ing. Michal Bruzl
231 0301567 Ing. Luděk Ferenc
232 0010178 Ing. Petr Feierfeil
233 0202341 Ing. Jana Hlaváčová
234 0701721 Ing. Josef Jůn
235 0102536 Ing. Bohdana Merunková
236 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
237 1007565 Ing. Martin Pilinszki
238 0100937 Jiří Borovka
239 0102307 Ing. Václav Hampejs DiS.
240 0102749 Ing. Zdeněk Laňka
241 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
242 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
243 0102707 Ing. Josef Kuba
244 0101867 Miroslav Borovanský
245 0102026 Ing. Milada Skládalová Hálková
246 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
247 1007321 Ing. Robin Zelinka
248 1007294 Ing. Martin Galeta
249 1100354 Ing. Milan Bortlík
250 0014023 Michal Hrnčíř
251 0013537 Ing. Josef Dvořák
252 0101976 František Soukup
253 0102539 Ing. Miroslav Marek
254 0102327 Bc. Michal Štolba
255 0102557 Ing. Jan Mikl
256 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
257 0601237 Otto Holubec
258 0602066 Jiří Macháček
259 1006652 Ing. Dominik Hochman
260 0101134 Ing. Ivan Skalický
261 0102657 Ing. Martin Píchal
262 1103962 Ing. Jan Kabot
263 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
264 0014907 Ing. arch. Michaela Málková
265 1006579 Ing. Petr Vedra
266 1103080 Ing. Jan Peterek
267 0201940 Miroslav Přibek
268 1005009 Ing. Tomáš Reli
269 0101193 Ing. Václav Tipka
270 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
271 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
272 1100306 Ing. Mojmír Janů
273 0402658 Milan Šíf
274 0101870 Ing. Tuan Phan Anh