Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový kurz na eduKu – Nová legislativa v energetickém hodnocení budov

Nový kurz na eduKu – Nová legislativa v energetickém hodnocení budov

Na vzdělávacím portálu eduK jsme uveřejnili nový e-kurz - Nová legislativa v energetickém hodnocení budov (K-23-11-005).

Anotace kurzu:
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích – zákon byl novelizován několikrát (nebude předmětem webináře) a dále zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který byl dotčen novelou stavebního zákona.
Tímto webinářem chceme navázat na minulé odborné akce s tímto námětem – 4. 6. 2020 „Právní předpisy v energetice pro navrhování a realizaci staveb.“ (Sytařová) a „Energetické úspory u RD a BD.“ – 8. 3. 2022 – webinář.

Kurz se skládá ze dvou částí:

  • Vzdělávací – záznam webináře Ing. Jaroslava Šafránka, CSc., který pořádala OK Pardubice.
  • Testovací – test znalostí z dané problematiky.

Splnění testu je podmíněno 80 % správných odpovědí. Absolvování kurzu je akreditováno v rámci CŽV 1 bodem.