Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový kurz na eduKu – Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Nový kurz na eduKu – Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Na vzdělávacím portálu eduK jsme uveřejnili nový e-kurz - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ (elektrotechnika) (K-23-06-004).

Anotace kurzu:
K 1. 7. 2022 byl zrušen zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce včetně řady navazujících předpisů.
Od 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ a k němu vydaná čtyři nařízení vlády o vyhrazených elektrických, plynových, tlakových, zvedacích zařízeních a požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na el. zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Kurz se skládá ze dvou částí:

  • Vzdělávací – záznam webináře Ing. Karla Dvořáčka, který pořádala OK Pardubice.
  • Testovací – test znalostí z dané problematiky.

Splnění testu je podmíněno 80 % správných odpovědí. Absolvování kurzu je akreditováno v rámci CŽV 1 bodem.