Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový kurz na eduKu - Změny v oboru požární bezpečnost staveb v roce 2023

Nový kurz na eduKu - Změny v oboru požární bezpečnost staveb v roce 2023

Na vzdělávacím portálu eduK jsme uveřejnili nový e-kurz - Změny v oboru požární bezpečnost staveb v roce 2023 (K-24-01-001).

Anotace kurzu:
Účelem a cílem kurzu je seznámení s vybranými částmi a základními požadavky aktualizovaných předpisů požární ochrany, požadavky HZS na zpracování požárně bezpečnostních řešení a uvedení současných zkušeností a požadavků v praxi.

Kurz se skládá ze dvou částí:

  • Vzdělávací – záznam webináře Kpt. Ing. Romany Škrabálkové, který pořádala OK Pardubice.
  • Testovací – test znalostí z dané problematiky.

Splnění testu je podmíněno 80 % správných odpovědí. Absolvování kurzu je akreditováno v rámci CŽV 1 bodem.