Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový kurz v eduKu: Zděné konstrukce - Eurokód 6

Nový kurz v eduKu: Zděné konstrukce - Eurokód 6

Upozorňujeme na nový kurz v eduKu - Zděné konstrukce - Eurokód 6.

Studijní část kurzu je záznam webináře pořádaného Oblastní kanceláří ČKAIT Pardubice. Jeho cílem je seznámení s problematikou navrhování a realizace staveb, a to zejména s ohledem na havárie staveb - mostu ve Vilémově, lávky v Praze-Tróji, tělocvičny v České Třebové…

Absolvování kurzu (a tedy získáním 1 bodu do Celoživotního vzdělávání ČKAIT) je podmíněno splněním závěrečného testu.