Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon

Termín konání:
10.06.2024, 09:30 - 13:30
Místo konání:

Online

Anotace:

Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Program:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umístňování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě

4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavku na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Přednášející:

JUDr. Eva Kuzmová
právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochranu osobních údajů

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová,
email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 1120
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202500 Ing. Ondřej Trochta
2 1101788 Ing. Kamil Grigar
3 1006335 Ing. Eva Tůmová
4 0201776 Marcela Hořeňovská
5 0012277 Ing. Jan Čiviš
6 0011671 Ing. Roman Franěk
7 0010876 Ing. Michal Türk
8 0015337 Ing. Přemysl Pavka
9 0101248 Ing. Josef Bárta
10 0701499 Ing. Jana Vogelová
11 0602982 Ing. Radka Škaldová
12 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
13 0102494 Ing. Tomáš Čihák
14 0401314 Ing. Pavel Štětka
15 0102037 Martin Královec
16 0101097 Ing. Jana Kulková
17 0012735 Ing. Robert Juřina
18 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
19 1006028 Ing. Pavel Peslar
20 1103763 Ing. Kateřina Šípková
21 1007494 Ing. Pavel Blažek
22 0013600 Ing. Jan Němejc
23 0602651 Ing. Jana Bulenová
24 1100719 Ing. Josef Opluštil
25 0301041 Ing. Michal Odvody
26 1006579 Ing. Petr Vedra
27 0010598 Josef Vencl
28 1102570 Martina Pantůčková
29 1005299 Ing. Jiří Topinka
30 0202243 Pavel Šíma
31 0013668 Ing. Martin Fiury
32 1007132 Ing. Radim Hubený
33 0012992 Ondřej Hyhlík
34 0102411 Pavel Štolba
35 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová
36 0301537 Ing. Miroslav Končík
37 1103134 Ing. Libor Habrnál
38 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
39 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
40 0001853 Ing. Miroslav Hubka
41 1005057 Ing. Pavel Havránek
42 0102412 Petr Dvořák
43 0701718 Zbyněk Ryzner
44 1202382 Ing. Martin Rochovanský
45 1103580 Kateřina Tomicová
46 0015382 Ing. arch. Ing. Kateřina Špálová
47 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
48 1302110 Ing. Tomáš Kročil
49 1103994 Ing. Kateřina Janečková
50 1103976 Ing. Jan Chalcař
51 1006540 Ing. Jakub Hajn
52 0014318 Václav Chvojka
53 0202507 Jan Leinhäupel
54 1103417 Ing. Jana Opělová
55 1202388 Ing. Filip Stejskal
56 0012723 Zdeněk Fišer
57 0500198 Ing. Jiří Tejchman
58 0202378 Ing. Petr Suchánek
59 0500839 Ing. Jarmila Tavodová
60 0008407 Ing. Radek Nesvatba
61 1005457 Ing. Simona Aberlová
62 1007162 Ing. Róbert Tomov
63 0102309 Ing. Věra Slunečková
64 1100218 Ing. Iva Špačková
65 1400336 Ing. Jiří Marek
66 0701291 Ing. Miroslav Čermák
67 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
68 0013266 Tomáš Sucháček
69 0012866 Ing. Daniel Poláček
70 1400814 Bohuslav Pohořilský
71 0102024 Luboš Kazda
72 1005927 Ing. Stanislava Směšná
73 1007343 Ing. et Ing. Veronika Tillhonová
74 0701668 Ing. Lukáš Kovář
75 0402713 Ing. Jan Studničný
76 0602646 Karel Nývlt
77 1102145 Ing. Karel Navrátil
78 1104527 Ing. Martin Vavrečka Ph.D.
79 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
80 0009294 Ing. Jiří Houda
81 0402348 Ing. Jan Chocholouš
82 0009115 Ing. Renáta Siebertová
83 1006751 Ing. Martin Valášek
84 0202040 Ing. Lukáš Szabó
85 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
86 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
87 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
88 0011790 Ing. Jakub Kozák
89 0012442 Pavel Krištiak
90 0402568 Ing. Jiří Henych
91 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
92 0013680 Ing. Jan Jacko
93 0014823 Ing. Milan Vaňas
94 0012786 Ing. Richard Osang
95 0501517 Ing. Jan Šefčík
96 1004897 Ing. David Lapčík
97 1202049 Ing. Vladimír Hirt
98 0014941 Ing. Milan Merva
99 0402132 Daniela Dariusová DiS.
100 0701644 Roman Vomáčka
101 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
102 0014802 Ing. arch. Adriana Brzáková
103 0401307 Kateřina Ryvolová
104 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
105 0011847 Tomáš Copko
106 0015440 Ing. Zdeněk Janovský
107 1201368 Ing. František Malina
108 1004538 Ing. Václav Maršalík
109 1006235 Ing. Radka Matulová
110 0602083 Ing. Viktor Petera
111 0011903 Ing. Jana Carvová
112 1006109 Miloš Bednář DiS.
113 0402643 Tomislav Rak
114 1103466 Ing. Ivan Kudra
115 0402614 Dan Kazimír
116 0201939 Ing. Radka Valešová
117 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
118 0015320 Ing. Alex Podgornych
119 0013522 Ing. Jakub Jiras
120 1201757 Ing. Lubomír Možíšek
121 0015453 Ing. Jan Hnízdil
122 0701721 Ing. Josef Jůn
123 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
124 0009434 Ing. Pavla Štefanová Ph.D.
125 0010959 Ing. Lubomír Kovář
126 0013512 Ing. Pavel Chroustovský
127 0102536 Ing. Bohdana Merunková
128 0300499 Jiří Vaněk
129 0402193 Pavel Veselý MBA
130 1202386 Ing. Zuzana Karásková
131 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
132 1004256 Ing. Jan Eisner
133 3000435 Ing. Peter Belanský
134 0014893 Ing. Eliška Andresová
135 0010933 Ing. Ivana Fialová
136 1103458 Ing. Pavlína Pazdziorová
137 0102266 Ing. Vít Brůžek
138 0500180 Ing. Jiří Žižka
139 1104545 Ing. René Ryman
140 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
141 0202238 Josef Šlof
142 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
143 0008609 Ing. Miroslav Böhm
144 0102356 Ing. Dana Brožová
145 0301582 Milan Köstler
146 1004844 Ing. Zdeněk Šindelka
147 1003619 Ing. Jana Bendová
148 0012343 Ing. Miloslav Pejchar
149 0011693 Ing. Antonín Novák
150 1007294 Ing. Martin Galeta
151 1007243 Ing. Radim Švajda
152 0701542 Ing. Petr Lenoch
153 0701297 Ing. Monika Baráková
154 1100354 Ing. Milan Bortlík
155 0402017 Ing. Tomáš Jelínek
156 0402290 Václav Červenka
157 0401615 Ing. Valdemar Hrotek
158 0402210 Ing. Bohumil Hrotek
159 1102815 Ing. Dagmar Šrámková
160 0701634 Hugo Hrbek
161 1301844 Ing. Tomáš Macík
162 0402147 Sandra Krejčová
163 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
164 1102792 Ing. Libor Filín
165 1400798 Ing. Václav Lorenc
166 0013410 Ing. Ondřej Novotný
167 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
168 0701696 Ing. Hana Gobernacová
169 1201553 Miroslav Kouřil
170 1102337 Ing. Marta Bílková
171 0500347 Ing. Jiří Vaněk
172 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
173 0102686 Pavel Kouba DiS.
174 0011551 Ing. arch. Ing. Dušan Štětina Ph.D.
175 1104189 Ing. Jakub Ducháč
176 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
177 0701667 Bernard Vaníček
178 0102429 Věra Davidová
179 1103860 Ing. Jiří Šafránek
180 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
181 0101421 Ing. Jan Předota
182 0202173 Ing. Iva Šrámková
183 1007592 Ing. Nikola Krištofiaková
184 1400569 Ing. Pavel Vostal
185 0008543 Ing. Stanislav Mareš
186 0015494 Ing. Radek Bláha
187 1202448 Ing. Milan Konkol
188 1007590 Ing. Pavel Kočvara
189 0008001 Ing. Romana Hubková
190 0013132 Ing. Vít Řezáč
191 0202103 Ing. Drahomíra Cígler Žofková
192 1003394 Ing. Tomáš Zajíček
193 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
194 0201034 Ing. Oldřich Blinkal
195 1007183 Bc. Josef Šafránek
196 0015466 UzuznIng. Petra Lukešová
197 0102660 Ing. Radek Pártl
198 0700347 Ing. Karel Vrbický
199 0401613 Radek Hrdina
200 0601443 Ing. Hana Bezstarosti
201 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
202 0101574 Ing. Lenka Štochlová
203 0007696 Ing. Roman Kučera
204 1302239 Václav Strouhal DiS.
205 0501138 František Port
206 1104179 Ing. Jaromír Švec
207 1000189 Ing. Jan Beneš
208 1301255 Ing. Rostislav Bajza
209 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
210 0013196 Ing. arch. David Urbánek
211 1400619 Ing. Michaela Lorencová
212 0011213 Ing. Tomáš Pelant
213 1302084 Ing. Jan Roubalík
214 1004099 Antonín Bukolský
215 0014614 Ing. Vojtěch Piller
216 0012435 Jaromír Štursa
217 0015442 Ing. Filip Matoušek
218 1006229 Ing. Luboš Věrný
219 1400272 Ing. Michal Kučera
220 1104560 Ing. Alžběta Pouzarová
221 0202301 Ing. Jan Bihary
222 0102573 Ing. Ondřej Balihar
223 0401592 Michal Koblížek
224 1003469 Ing. Blanka Kaimová
225 1202249 Martin Pružinec
226 1202325 Ing. Josef Blaha
227 0701107 Ing. Jiří Srb
228 0202139 Bc. Jan Touš
229 1103489 Ing. Štěpán Šňupárek
230 1006531 Ing. Zbyněk Lazar
231 1006000 Ing. Miroslav Sukup
232 0402738 Ing. Jan Machovec Ph.D.
233 0602989 Ing. Jiří Fíla Ph.D.
234 0301042 Ing. Jan Rusňák
235 1102623 Ing. Milan Cieslar
236 1400641 Ing. Vojtěch Trnka
237 1006880 Ing. Michal Surka
238 1007479 Ing. Veronika Piškulová
239 0013508 Ing. arch. Martin Poledníček
240 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
241 0402395 Pavel Moravszki
242 1103855 Ing. Luboš Ruttkay
243 0015137 Ing. Mirek Dragoun
244 1202438 Ing. František Tůma
245 1006438 Martin Cibulka
246 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
247 0014711 Ing. Pavel Běloušek
248 1102122 Ing. Petr Řeha
249 1202185 Ing. Miroslav Tichý
250 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
251 1006249 Ing. Ludvík Chadima
252 1006329 Ing. Michal Hlaváč
253 1006698 Jiří Šetina DiS.
254 1102112 Ing. Daniel Kozel
255 1103809 Lukáš Miketa
256 0102756 Ing. Tomáš Starý
257 0102230 Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová
258 0010411 Ing. Robert Kůta
259 0012324 Ing. Jaroslav Vokolek
260 0501500 Ing. Marek Kahuda
261 1201274 Ing. Ivo Klíč
262 1005990 Ing. Tomáš Pulkrábek
263 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
264 0402472 Ing. Veronika Homolková
265 0202056 Jiří Aulík
266 0601651 Ing. Radek Michlík
267 0013113 Ing. Petr Peštál
268 1007288 Ing. Martin Hudec
269 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
270 0009002 Ing. Jan Kocourek
271 1301154 Ing. Michal Nájemník
272 0700390 Ing. Vladimír Nepivoda
273 0015428 Ing. Tomáš Vejběra
274 0011788 Ing. Tomáš Kainrath
275 1202215 Ing. Stanislav Juráň
276 0011178 Ing. Klára Kuntová
277 0202356 Bc. Jan Kavalír
278 1302453 Ing. Roman Jelínek
279 1006481 Ing. Jiří Kalánek
280 0501430 Ing. Jan Müller
281 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
282 1104547 Ing. Václav Štukavec
283 0101372 Ing. Petr Moučka
284 1201538 Ing. Miroslav Dornica
285 0501063 Jiří Prušek
286 0013904 Ing. Jan Richter
287 0015236 Ing. Filip Kutina
288 0201347 Ing. Josef Houška
289 1104612 Petr Klusek
290 1201324 Ing. Stanislav Pecha
291 1005578 Ing. Iva Šilhanová
292 1302494 Ing. Petr Skokánek
293 0402722 Martin Graupner
294 0013219 Ing. Mária Vaňková
295 0500888 Michal Čaloun
296 0701282 Tomáš Hrdonka
297 1200243 Ing. Oldřich Studený
298 0102708 Ing. Lukáš Jákl
299 0001601 Ing. Jaroslav Sýkora
300 1201515 Ing. Kamil Skala
301 0005910 Martin Flanderka
302 0015473 Ing. arch. Jakub Šunka
303 0012263 Ing. Radek Šárovec
304 0008368 Ing. Tomáš Hocke
305 0001104 Ing. Jiří Bednařík
306 0007121 Ing. Michal Zajíček
307 1004489 Ing. Táňa Švecová
308 0010841 Ing. Lukáš Vrba
309 0009541 Ing. Karel Kozel
310 0008133 Ing. Jan Mrzílek
311 0008209 Ing. Jana Břicháčová
312 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
313 0012994 Ing. Michaela Kachlíková
314 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
315 0012532 Ing. Radek Hrma
316 0012325 Ing. Jan Eibl
317 0014427 Ing. Radek Čížek
318 0007041 Ing. Jiří Procházka
319 0101561 Pavel Grbač
320 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
321 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
322 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
323 0013390 Ing. Ondřej Machek
324 0015396 Ing. arch. Klára Jurásková
325 0101659 František Kasík
326 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
327 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
328 1104102 Tereza Vrobelová DiS.
329 1102643 Vratislav Bajgar
330 1006873 Ing. Alojz Papp
331 0501046 Ing. Jiří Arazim
332 0602973 Ing. Martin Pich
333 0602813 Miroslav Macko
334 0009032 Ing. Lubomír Zejda
335 0006107 Ing. Jiří Bulíček
336 0500980 Ing. Petr Pospíšil
337 0015008 Ondřej Štech
338 0402007 Michal Volbrecht
339 0014421 Václav Ferdinand
340 1104549 Ing. Vojtěch Dužík
341 0500242 Ing. Jiří Lány
342 0015395 Jaroslava Stieberová
343 0012876 Ing. Michal Fott
344 0012828 Libor Kapoun
345 0601652 Ing. Monika Kopecká
346 0007786 Miloš Calda
347 1102352 Barbora Kysučanová
348 1007447 Ing. Antonín Růžička
349 0102741 Jakub Řežábek DiS.
350 0013820 Ing. Jan Vítů
351 1104162 Ing. Daniela Trnková
352 0102799 Ing. Jiří Křemen
353 0400286 Miroslav Fokt
354 0601788 Roman Kratěna
355 0015346 Ing. Přemysl Krejčí
356 0602924 Ing. Pavel Dvořáček
357 1400344 Ing. Tomáš Emmer
358 1202182 Ing. Jiří Pavlík
359 0009000 Ing. František Rulík
360 3000462 Ing. Ladislav Antol
361 0202494 Ing. Martin Žák
362 1104170 Ing. Jiří Bednář
363 1103910 Ing. Jiří Mašek
364 1006517 Ing. David Dohnal
365 1201219 Ing. Radovan Hošek
366 1104086 Ing. Radovan Čepec
367 1301616 Ing. Martin Machulka
368 0701407 Ing. Jiří Cihlář
369 1301592 Ing. Jana Macháčková
370 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
371 0005324 Jan Jedlička
372 1003919 Ing. Milan Hylš
373 1004645 Ing. Marcel Skřivanek
374 0601500 Ing. Jiří Viesner
375 1202475 Ing. Michal Kuchař
376 1103343 Ing. Petr Maralík
377 0600716 Ing. Oldřich Ostrčil
378 0201489 Ing. Jiří Tägl
379 1400230 Ing. Jiří Černý
380 0201204 Ing. Miroslav Duchek
381 1301277 Ing. Marek Novoměstský
382 0201094 Ing. Petr Lavička
383 0101457 Jiří Jůzko
384 1006781 Jiří Novák
385 1005104 Ing. Martin Stöhr
386 1301944 Miroslav Večerka
387 1103337 Ing. Pavel Šípek
388 1003792 Ing. Lukáš Smekal
389 0601795 Ing. Jiří Fišer
390 0701659 Ing. Přemysl Král DiS. et DiS.
391 0501450 Ing. Jakub Plechatý
392 0014261 Ivan Novák
393 1101867 Jan Schmejkal
394 1400831 Ing. Jan Matoušek
395 0500812 Ing. Radoslav Rygál
396 1302422 Karel Herák
397 1006494 Ing. Tomáš Šimáček
398 0014259 Ing. Aleš Mňuk
399 1007382 Petr Nešpor
400 0009871 Lucie Klímová
401 0402635 Jan Koláček
402 1400386 Pavel Jiřík
403 0601945 Ing. Pavel Kubík
404 0602944 Ing. David Pour
405 1007378 Ing. Jan Dostál
406 1006856 Ing. Martin Šašek
407 0301505 Miroslav Mrázek
408 0701713 Tomáš Mádlo
409 1103532 Tomáš Jurošek
410 0300530 Miroslav Vojáček
411 0501431 Bc. Ondřej Šimůnek
412 1400726 Ing. Jaroslav Mareš
413 0400864 Ing. Karel Pabišta
414 1006673 Martin Dočekal
415 0602990 Ing. Jaroslav Imlauf
416 1100286 Dagmar Lančová
417 1007046 Ing. Tomáš Machač
418 0701415 Ing. Petr Zběhlík
419 0501260 Ing. Michal Maděra
420 0402571 Jan Čapek
421 1103966 Ing. Martin Kubečka
422 0602349 Ing. Luboš Režný
423 1400573 Ing. Tomáš Rouča
424 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
425 0202242 Ing. Martina Pavlíková
426 0402487 Pavel Tomáš
427 0602694 Ing. Martin Fátor
428 0011035 Ing. Martin Tydlitát
429 0300772 Petr Pařízek
430 1104488 Ing. Veronika Hadačová
431 0401842 Ing. Pavel Komenda
432 0010549 Ing. Lukáš Burda
433 0701404 Ing. Jakub Hurčík
434 1006942 Ing. Milan Štantejský
435 0101260 Ing. František Kovář
436 1102996 Ing. Šárka Pojerová
437 0101154 Pavel Škarda
438 1104007 Lukáš Fabiánek
439 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
440 1005341 Ing. Tomáš Sobotka
441 1103262 Ing. Tomáš Czapka
442 1103820 Ing. Tomáš Kredvík
443 0301319 Ing. Šárka Dubská
444 0501243 Ing. Jiří Pařízek
445 1103756 Ing. Jan Stuchlík
446 0011545 Ing. Daniel Machander
447 1102774 Ing. Martin Lichvár
448 1201397 Ing. Monika Tomanová
449 0007112 Ing. Alena Kukralová
450 0010595 Ing. Pavel Pánek
451 1104012 Ing. Jan Růžička
452 0701495 Vít Vojta
453 0101817 Ing. Martin Macek
454 0012553 Ing. Stanislav Kolář
455 0402619 Vratislav Kubesch
456 1302078 Ing. Lenka Dudková
457 0500204 Ing. Jan Zeman
458 0602056 Ing. Radim Doleček
459 1001945 Ing. Zbyněk Holešovský
460 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
461 0010006 Ing. Ivan Franc
462 0602848 Ing. Iva Kárníková
463 0004599 Ing. Štefan Kovács
464 0601182 Ing. Jan Helbich
465 1302330 Petr Chovanec
466 0012419 Antonín Hegenbart
467 0201883 Ing. Kateřina Boříková
468 0009724 Ing. Roman Repa
469 0401305 Ing. Josef Kastner
470 0301593 Štefan Bolvári
471 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
472 0007313 Ing. Stanislav Müller
473 0600420 Ing. Milan Kulich
474 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
475 1201753 Ing. Kateřina Suchánková
476 1104198 doc. Ing. Jan Petrů Ph.D.
477 1202264 Ing. Petr Smítal
478 0401954 Jan Pešout
479 0101660 Ing. Stanislav Měřínský
480 0102591 Ing. Lukáš Pučelík
481 1300585 Ing. Jaroslav Lepcio
482 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
483 0602994 Ing. Jakub Krtička
484 0202171 Ing. Marcela Procházková
485 0007809 Ing. Jolana Váňová
486 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
487 0003028 Ing. Karel Rösler
488 0600564 Miloslav Kučera
489 0201506 Vlastimil Šatra
490 0012652 Ing. Pavel Rek
491 1300878 Ing. Jana Motyčková
492 0013059 Ing. Petr Adamčík
493 1003178 Ing. Petr Strnad
494 1202242 Ing. Jana Valentová
495 0008278 Bohumil Bartuněk
496 0400668 Josef Kašpárek
497 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
498 1006162 Ing. Lukáš Luža
499 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
500 1201186 Tomáš Samohýl
501 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
502 0014047 Jiří Marek
503 0602658 Ing. Petr Košťál
504 0202221 Ing. Miroslav Packan
505 0202407 Ing. Zdeněk Kristl
506 0005085 Ing. Stanislav Návoj
507 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
508 0401848 Ing. Miroslav Váňa
509 0602914 Ing. Vít Mervart
510 1006488 Ing. Dalibor Basovník
511 0013260 Ing. Petr Zemina
512 0009308 Ing. Sylva Chmelová
513 0401800 Ing. Jan Jirásek
514 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
515 1006551 Ing. Petr Málek
516 1102984 Ing. Jitka Gregořicová
517 0011967 Zuzana Baláčková
518 1301425 Ing. Radek Bartošík
519 0602193 Ing. Luboš Hanuš
520 1300640 Ing. Josef Kavan
521 1302221 Ing. Tomáš Holba
522 0100872 Ing. Eduard Vachta
523 1007279 Ing. Pavel Jurčo
524 0014895 Ing. Václav Eninger
525 0701582 Ing. Pavel Kurka
526 1201837 Dalibor Antes
527 0101884 Ing. Václav Kozler
528 0602723 Ing. Tomáš Pánek
529 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
530 1101000 Ing. Petr Lyko
531 1103766 Ing. Pavel Krupa
532 1006324 Ing. Jiří Vranečka
533 0701555 Ing. Pavla Pawerová
534 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
535 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
536 0010699 Tomáš Pilík DiS.
537 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
538 0012991 Ing. Michal Čížek
539 1102896 Ing. Petr Pchálek
540 0101493 Ing. Marie Čtveráčková
541 1006572 Ing. Dagmar Gálová
542 0202402 Ing. arch. Vojtěch Liška
543 0301186 Jana Kožíšková
544 0011768 Ing. Michal Radiměřský
545 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
546 1202427 Ing. Martin Bank
547 0402105 Ing. Michal Novák
548 0401937 Ing. Hana Šulková
549 0102322 Ing. Václav Lhota
550 0007018 Pavel Kuška
551 0004997 Ing. Aleš Voženílek
552 0004108 Zdeněk Pýcha
553 1102605 Ing. Jana Kristová
554 0100747 Milan Brejcha
555 1302091 Zuzana Veselá
556 0402375 Ing. Lukáš Černý
557 0500962 Ing. Martin Mareš
558 1104233 Bc. Kamila Hiľovská
559 0202010 Roman Vynahlovský
560 0601560 Jitka Ondrášková
561 0602031 Ing. Jan Šafář
562 0301225 Bc. Jan Přibys
563 1103449 Ing. Robert Kotásek
564 0301124 Pavel Charvát
565 0301608 Kristýna Knapová
566 1201734 Ing. Josef Kala
567 1201430 Ing. Radomír Kopec
568 0701565 Ing. František Doubravský
569 1103001 Ing. Tomáš Rychlý
570 0700809 Ing. Vít Staněk
571 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
572 0601248 Ivana Černá
573 1302623 Bc. Jan Klimek
574 0011075 Ing. Martin Liška
575 0602883 Ing. Jaroslava Valentová
576 1400785 Ing. Jan Vodrážka
577 1007148 Ing. Martina Juráňová
578 1005832 Ing. Karel Marek
579 0602429 Ing. Jan Mácha
580 1006999 Ing. Martin Novák
581 0102720 Ing. Jan Pilík
582 0501347 Ing. Jaromír Hartych
583 1006925 Ing. Petr Čevela
584 0010961 Pavel Vávra
585 1003613 Ing. Leona Sedláková
586 0601989 Ing. Pavlína Pražáková
587 0600681 Ing. Zdeněk Jansa
588 1103769 Ing. Michal Pavelka
589 0701677 Petr Franz
590 1005105 Ing. Michal Jelínek
591 0008184 Roman Šilar
592 1202380 Ing. Jiří Petýrek
593 1006870 Ing. Miloslav Novotný
594 0701236 David Richter
595 0014995 Ing. Roman Weiser
596 1001902 Ing. Michal Slavík
597 0010055 Ing. Václav Kvasnička
598 0003865 Ing. Petr Bervic
599 1103375 Ing. Martin Kuchta
600 0007787 Ing. Iveta Jiroutová
601 0015104 Zdeněk Moravec
602 0402555 Ing. Vít Prusík
603 1103749 Ing. Tomáš Ryž
604 1200774 Ing. Jiří Frys
605 1302043 Jaroslav Pavelka
606 1400777 Ing. Tomáš Kadlec
607 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
608 0601358 Ing. Irena Chmelařová
609 0202019 Ing. Jan Cikán
610 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
611 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
612 1004864 Ing. Milan Cifr
613 0202502 Ing. Vít Spálenský
614 1004122 Mgr. Tomáš Burian
615 1104580 Ing. Matěj Valiga
616 1201506 Ing. Kateřina Juránková
617 1103832 Ing. Jan Řehoř
618 0014726 Ing. Dušan Novotný
619 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
620 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
621 1202330 Ing. Pavlína Buláková
622 0401569 Pavel Matula
623 1004201 Ing. Jan Matějíček
624 0102360 Ing. Jiří Janda
625 1006194 Ing. Jana Kučerová
626 0010499 Ing. Jan Šimůnek
627 1005966 Ing. Vít Pučálek
628 0701088 Josef Smolař
629 1202497 Martin Baše
630 1000660 Alena Danielová
631 0402650 Ing. Aleš Kraus
632 0004188 Ing. Vladimír Valter
633 0202053 Bc. Jiří Rubáš
634 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
635 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
636 1005107 Ing. Roman Čadeni
637 1006616 Ing. Martin Sýkora
638 0301610 Ing. Věra Tomsová
639 0102729 Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
640 1300887 Ing. Alois Pokorný
641 0202379 Ing. Petr Blažek
642 1301987 Ing. Josef Brand
643 0102550 Jiří Čihák
644 0202421 Josef Končelík
645 0201597 David Parvonič
646 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
647 0200629 Ing. Stanislav Šnejdar
648 1200167 Ing. Petr Horčička
649 1202490 Bc. Karel Cita
650 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
651 0007124 Ing. Ivan Fiala
652 0014013 Ing. Stanislav Melichar
653 1201146 Milan Zavadil
654 0014455 Ing. František Betlach
655 1103009 Ing. Jarmila Dolejší
656 0102278 Ing. Tomáš Tourek
657 0011728 Ing. Tomáš Pecival
658 1400770 Ing. Jakub Dufek
659 0300950 Ing. Jiří Benda
660 1400780 Ing. Radim Bajer
661 0014282 David Novotný
662 0700462 Ing. Jiří Mrkvička
663 0014950 Ing. Lukáš Michek
664 1201995 Ing. et Ing. Filip Brtna
665 0500981 Ing. Pavel Štípek
666 0501368 Ing. Věra Vanerová
667 0013130 Bc. Petr Sochora
668 0400963 Ing. Antonín Wachtel
669 0003793 Ing. Pavel Dražďák
670 0010081 Ing. Jana Gregorová
671 0602531 Ing. Luboš Lonský
672 0101119 Ing. Jaroslav Švec
673 0200078 Ing. Jan Cikán
674 0012947 Ing. Jana Skopalová
675 0014341 Ing. Vendula Klírová
676 1100533 Ing. Vladislav Matuszek
677 1007651 Ing. Martin Neduchal
678 0501407 Ing. Martina Kurková
679 1006945 Ing. Miroslav Lipka
680 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
681 1102617 Kateřina Ormandy
682 1103552 Ing. Jakub Rakus
683 1300316 Ing. Jaromír Večerka
684 1004714 Ing. Jiří Kroulík
685 1201969 Ing. Hana Zajíčková
686 1101188 Marie Chromčáková
687 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
688 0005197 Ing. Michal Říha
689 0009183 Ing. Pavel Minář
690 0600593 Ing. Václav Hynek
691 1102811 Ing. Lumír Peterek
692 0602504 Ing. Martin Hynek
693 1400269 Ing. Petr Nekovář
694 1302620 Ing. Petr Fiala
695 0701621 Ing. Roman Fišer
696 0501168 Ing. Emil Eger
697 0014443 Filip Soudek
698 1104447 Ing. Barbora Simon Sýkorová
699 1302166 Ing. Josef Cabák
700 0014350 Ing. Radovan Vrba
701 1102130 Ing. Věra Řehořková
702 1104444 Ing. Alena Vašutová
703 0600489 Ing. Josef Mareš
704 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
705 1202319 Radek Hrbáček DiS.
706 1102442 Ing. Zdeněk Polach
707 0102727 Michael Dopita
708 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
709 1007640 Zdeněk Šebeň
710 0006541 Ing. Jiří Kulhánek
711 0012420 Ing. Jiří Hoke
712 1400772 Tomáš Žoudlík
713 0101168 Martin Kolouch
714 0101867 Miroslav Borovanský
715 0011755 Ing. Petr Sotona
716 1104435 Karel Adamčík
717 1007439 Ing. Petr Antl
718 0401532 Radka Kamberská
719 1301756 Ing. Tomáš Hubík
720 1003636 Ing. Vladimír Fouček
721 0102784 Hana Lahodná Dvořáková
722 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
723 0100528 Ing. Vladimír Hrabák
724 1006963 Ing. Martin Procházka
725 1006894 Bc. Stanislav Vaněk
726 1400722 Ing. Lukáš Černý
727 0301255 Ing. Petr Kastner
728 0013995 Ing. Martin Bartoš
729 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
730 0014081 Ing. arch. Slavomír Vlk
731 0014159 Ing. Jan Jurčíček
732 0500776 Ing. Jiří Weiss
733 1302366 Ing. Jiří Vašíček
734 1201746 Ing. Martin Černý
735 1007565 Ing. Martin Pilinszki
736 0010648 Jakub Čapek
737 1005420 Ing. Dušan Vyskočil
738 0101966 Ing. Jaromír Zelenka
739 1104420 Ing. Pavel Prokop
740 0701175 Martin Šíša
741 1102850 Ing. Pavel Gromann
742 0014510 Ing. Vojtěch Merenus
743 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
744 0013429 Ing. Markéta Šedivá
745 0602276 Tomáš Hudec
746 1007321 Ing. Robin Zelinka
747 0401022 Jiří Buneš
748 0015058 Ing. Jan Šmolík
749 1007106 Marek Svoboda
750 0012429 Ing. Martin Lischka
751 1104381 Ing. Jan Lampa
752 0600371 Ing. Miroslav Možíš
753 0014364 Miroslav Čechlovský
754 0402589 Jiří Jančička
755 1101539 Josef Tichánek
756 1004882 Milan Nejez
757 0301460 Bc. Lukáš Sháněl
758 1104590 Lukáš Myjavec
759 1005828 Jan Odložilík
760 1102365 Ing. Petr Mičulka
761 1301839 Martin Polách
762 1302489 Ing. Tomáš Procházka
763 1005811 Daniel Chocholatý
764 1001572 Ing. Vladimír Res
765 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
766 0007660 Ing. Vít Lerl
767 0402649 Daniel Žádník
768 0400302 Soňa Dlouhá
769 0402223 Tomáš Hladík
770 0401546 Ing. Tomáš Hora
771 0402072 Martin Šiman
772 0402495 Ing. Jiří Novotný
773 0402350 Ing. arch. Libor Král
774 0402257 Daniel Nociar
775 0400849 Ing. Jiří Kulhánek
776 0402162 Ing. Blanka Všetečková
777 0402700 Aleš Müller DiS.
778 0400387 Zdeněk Potluka
779 0401803 Ing. Marie Sýkorová
780 0401394 Ing. Miroslav Nesvadba
781 0402013 Ing. Lubomír Puškáč
782 0402623 Bc. Tomáš Čtvrtečka
783 0400833 Ivan Hora
784 0400138 Ing. Jiří Zima
785 0401769 Rostislav Bárta
786 0401315 Ing. Jan Havanič
787 0400559 Marie Benešová
788 0000641 Ing. Jana Hejnalová
789 0401836 Pavel Kříž
790 0400905 Ing. Milan Spurný
791 0402468 Ing. arch. Dominik Miko
792 0402240 Ing. Naděžda Procházková
793 0402211 Vladimír Kašpar DiS.
794 0401987 Ing. Karel Opatrný
795 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
796 0401822 Martin Šána
797 0301467 Petr Švorba
798 0402318 Ing. Tomáš Bravený
799 0402163 Ing. Petra Tomevová
800 0401926 Ing. Ivo Šrámek
801 0402474 Ing. František Medek
802 0402238 Bc. Josef Šišovský
803 0402682 Ing. Monika Savková
804 0400509 Ing. Pavel Slabyhoud
805 0402554 Ing. Jiří Kopal
806 0401754 Jaroslav Chludil
807 0402726 Ing. Jan Kulhánek
808 0401580 Ing. Monika Pailová
809 0401565 Didarshah Said
810 OC
811 0401884 Pavel Šašek
812 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
813 0402242 Tomáš Rezek
814 0401703 Ing. Andrea Musilová
815 0701703 Tomáš Vybíral
816 0401079 Miroslav Oberreiter
817 0401439 Ing. Petr Kadlec
818 0300500 Pavel Žižka
819 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
820 0402507 Ing. Jiří Šindelář
821 1200484 Ing. Pavel Balcar
822 0401680 Martin Kyselovič
823 1400486 Ing. David Dvořáček
824 0400102 Ing. Ladislav Hora
825 0402691 Ing. Ondřej Vránek
826 1006681 Ing. Vladimír Musil
827 1100172 Ing. Jaroslav Geryk
828 0400021 Ing. Josef Kesler
829 1007417 Martin Hanus
830 0402230 Ing. Luděk Sahulka
831 0015095 Ing. Jan Hošek
832 0401872 Petr Slavík
833 0401322 Ing. Miroslav Částek
834 0401300 Ing. Renáta Votrubová
835 0402516 Tomáš Roža
836 0401248 Ing. Jan Nejedlý
837 0601008 Jaroslav Bryknar
838 0101137 Ing. Pavel Jakeš
839 1104387 Ing. Tomáš Vrána
840 0008255 Ing. Andrej Michalko Ph.D.
841 0400331 Ing. Karel Bambas
842 0013944 Ing. Lucie Prošková
843 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
844 0401533 Marko Szabó
845 0401165 Ludmila Nováčková
846 0013168 Ing. Ondřej Jonáš
847 0400872 Jiří Hanzlík
848 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
849 0402603 Muhamed Noshdar
850 0402562 Ondřej Knobloch
851 0401981 Ing. Václav Marvan
852 0401682 Jaroslav Rázl
853 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
854 1104068 Ing. Pavel Gergela
855 0402566 Jan Vitner
856 0402598 Otakar Bukač
857 0402231 Ing. Jaroslava Cvaková
858 1003478 Ing. Pavel Tomašov
859 0402152 Petra Kellerová
860 0402712 Petr Vaněk
861 0400975 Nina Blavková
862 0102307 Ing. Václav Hampejs DiS.
863 0402338 Ing. Jakub Šilhán
864 0300982 Ing. Petr Zítek
865 0701315 Milan Dunda
866 0602393 Ing. Michal Freivald
867 0402465 Mgr. Josef Věrnoch
868 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
869 0301055 Ing. Pavel Janeček
870 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
871 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
872 0402097 Ing. Jiří Koudelka
873 1102745 Ing. Daniel Halfar
874 0402699 Vojtěch Švarc DiS.
875 0602979 Bc. Marek Poláček
876 1302605 Ing. arch. Marek Valenta
877 0402479 Bc. Ondřej Burýšek
878 0401002 Ing. Václav Doleček
879 0402606 Ing. Filip Augusta
880 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
881 0602718 Ing. Jan Tužil
882 0006607 Ing. Jaroslav Kvapil
883 0008334 Ing. Milan Grubauer
884 0012059 Ing. Vít Dolejší
885 0014319 Ing. Daniel Kouba
886 0102341 Ing. Jiří Vobr
887 0202196 Ing. Jiří Olejník
888 1103495 Ing. Zbyněk Svoboda
889 0402540 Vladimír Dittrich DiS.
890 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
891 0402546 Richard Wenzel
892 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
893 0102310 Ing. František Němec
894 0014818 Ing. Michal Procházka
895 0402493 Ing. Jaromír Seifert
896 0300897 Ing. Michal Dufek
897 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
898 1202125 Ing. Tomáš Olša
899 1003302 Ing. Pavel Binka
900 0301567 Ing. Luděk Ferenc
901 1003879 Ing. Miroslav Verner
902 1004792 Ing. Vítězslava Machovcová
903 0602765 Ing. Martin Barták
904 1103693 Ing. Jan Jadrníček
905 0401818 Marcela Zmatlíková
906 1302398 Ing. Petr Kozubík
907 0402149 Radek Kubeš
908 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
909 0301616 Ing. Marek Rychtr
910 0015010 Ing. Roman Mikolášek
911 0401249 Ing. Petr Vidlák
912 0401347 Štěpánka Hauptmannová
913 1200315 Ing. Bohumil Suk
914 1103987 Ing. Martin Cieślar
915 0701470 Ing. Otakar Vašák
916 0102545 Ing. Kateřina Nová
917 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
918 0701008 Jadrana Marešová
919 0401693 Ing. Marek Šebesta
920 0300664 Petr Hyneš
921 1400767 Pavel David
922 1302596 Ing. Michal Hořák
923 0400638 Václav Krejcar
924 0400328 Ing. Milouš Janik
925 0400738 Ing. Jiří Valenta
926 1201877 Ing. Dana Schmittová
927 0402706 Vlastimil Tučka
928 1003658 Ing. Jiří Kopuletý
929 0401577 Ing. Martin Komín
930 0401971 Vladimír Jehlička DiS.
931 0010755 Ing. Jan Pavlica
932 1301554 Ing. Pavel Šuranský
933 0008691 Ing. Marie Kašová
934 1100094 Ing. Ivo Čech
935 1302282 Ing. Martin Šeďa
936 0401001 Ing. Miroslav Kučera
937 1400714 Ing. Martin Zapoměl
938 0401086 Jiří Ihnaťuk
939 1400328 Ing. Jiří Veselý
940 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
941 1103762 Václav Suszka DiS
942 1007286 Ing. Marek Dohnálek
943 0602872 Ing. Jiří Kaplan
944 0102377 Ladislav Pikl
945 1102508 Martin Sochacy
946 1103802 Ing. Lukáš Macura
947 1202444 Ing. David Segeth
948 0402120 Radek Macháček
949 0010490 Ing. Petr Hladík
950 0013123 Ing. Karel Smejkal
951 1400178 Ing. Vladimír Diviš
952 1006346 Ing. Jan Špatný
953 0400330 Ing. Radko Benda
954 0202409 Ing. Adéla Hromířová
955 0015007 Tereza Macejková
956 0013257 Ing. Petr Müller
957 0202459 Ing. Michal Brechličuk
958 0401614 Ing. Jan Prokeš
959 1007609 Ing. Jakub Kocich
960 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
961 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
962 1101127 Ing. Eva Dratvová
963 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
964 0300907 Eva Ramešová
965 0400825 Ing. Rudolf Seidl
966 0402179 Ing. Martina Kollarčíková
967 0009742 Ing. Jan Topol
968 0102248 Ing. Jiří Vančura
969 0401456 Ing. Radomír Málek
970 0700056 Ing. Marie Kovandová
971 0402268 Ing. Bc. Jiří Nedvěd
972 1400325 Ing. Milan Pavlištík
973 1006684 Ing. Zdeněk Starý
974 1400821 Ivo Sedláček
975 1202327 Ing. Jaromír Lavička
976 1006668 Karel Chlubna
977 0100973 Ing. Roman Šubrt Ph.D.
978 0014457 Ing. arch. Jan Buchalcev
979 1102499 Ing. Marek Flisník
980 0400560 Květoslav Beneš
981 1202065 Radek Matela
982 1202147 Ing. Jaromír Havlík
983 1007495 Ing. Josef Beneš
984 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
985 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
986 1006895 Ing. Markéta Grufíková
987 0102385 Ing. Martina Zamlinská
988 1201231 Ing. Luděk Ježek
989 1005721 Ing. Luděk Krba
990 0501395 Ing. Václav Koprnický
991 1003442 Ing. Jiří Kollert
992 0011485 Ing. Petra Morávková
993 0008619 Ing. Milena Schořovská
994 0300890 Ing. Jana Veselská Heřmanová
995 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
996 0300292 Ing. Alice Drahokoupilová
997 0400720 Šárka Mancová
998 0300227 Ing. Václav Brožka
999 0014765 Ing. Martin Škopek
1000 0700550 Ladislav Filouš
1001 0101216 Jiří Urbánek
1002 1103335 Ing. Martin Mucha
1003 0009312 Ing. Milan Landsman
1004 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
1005 0009091 Ing. Miroslav Stuchlý
1006 0001098 Ing. Eva Rosová
1007 0300785 Karel Ježek
1008 0014273 Ing. Radek Prokop
1009 0401436 Mgr. Petr Červinský
1010 0201778 Alena Kadlecová
1011 0102705 Jan Vintr
1012 0601517 Ing. Milan Kunert
1013 0009015 Ing. Petr Chotěborský
1014 1006450 Ing. et Ing. František Lahodný
1015 0602849 Ing. Tadeáš Vodička
1016 1007423 Ing. David Ovísek
1017 1004440 Ing. Eduard Křivánek
1018 0014939 Miroslav Pohorský
1019 0701641 Ing. Nikola Filáčková
1020 1004979 Ing. Ilona Janíková
1021 0501019 Ing. Kateřina Tušerová
1022 0013633 Ing. Rostislav Píštěk
1023 0602547 Ing. Pavlína Drábková
1024 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
1025 1201496 Stanislav Ondroušek
1026 0014655 Jan Čurda DiS.
1027 0015283 Ondřej Šorm
1028 0012006 Ing. Radomil Noll
1029 1005255 Ing. Petr Simetinger
1030 0013744 Ing. Ondřej Gilar
1031 0401513 Pavlína Králová
1032 0003706 Ing. Jiří Tureček
1033 0101211 Ing. Iva Kálalová
1034 0202015 Ing. Martin Felix
1035 0602342 Ing. Zděnek Balcar
1036 0401462 Jana Veselá
1037 1104157 Ing. Angelika Struziaková
1038 1102894 Ing. Tomáš Derka
1039 0602915 Ing. Jiří Šubrt
1040 0202298 Ing. Iva Mlejová
1041 0014608 Ing. Jan Novák
1042 0010464 Ing. Ivana Matějková
1043 1302220 Ing. Radek Ševčík
1044 1003834 Ing. Alice Mudráková
1045 1007617 Ing. Filip Neuwirth
1046 0401712 Ing. Pavel Duchan
1047 0602941 Ing. Jiří Popelka
1048 0401201 Gustav Brix
1049 0102408 Ing. Jiří Fazekaš
1050 0501402 Ing. Petr Ansorge
1051 0501273 Bc. Michal Ceé
1052 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
1053 0002286 Ing. Pavel Šindelář
1054 0012219 Ing. Jan Tvardík
1055 1104299 Ing. Jakub Volný
1056 0300372 Ing. Stanislav Lesák
1057 1300638 Ing. Oldřich Sobek
1058 0012795 Ing. Jiří Drbohlav
1059 0601784 Ing. Regina Reisingerová
1060 1201509 Ing. Milan Dvořáček
1061 0013320 Ing. arch. Michal Dohnal
1062 1300320 Ing. Jaromír Holub
1063 1104107 Barbora Kyšková
1064 1006307 Ing. Zuzana Nohelová
1065 0400211 Ing. Jan Pechek
1066 0602540 Ing. Štěpán Plodek
1067 0007761 Jiří Vodochodský
1068 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
1069 0013656 Ondřej Prokeš
1070 1301617 Ing. Vladimír Lochman
1071 0102327 Bc. Michal Štolba
1072 1201974 Ing. Radek Štěpánek
1073 0008931 Josef Brejl
1074 0015218 Ing. Jakub Grenar
1075 0004410 Ing. Martin Jirsa
1076 0400594 Karel Prosný
1077 0102533 Ing. Martin Skala
1078 0402580 Ing. Daniel Lenthár
1079 0401531 Ing. Marie Rysková
1080 1201898 Ing. Richard Pavlík MBA
1081 0201516 Josef Špeta
1082 0301452 Ing. Břetislav Sedláček
1083 0015339 Ing. Lucie Houžvičková
1084 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
1085 0401226 Jiřina Vedralová
1086 1005158 Ing. Lukáš Fridrich
1087 0701226 Ing. Radomír Válka
1088 0401767 Tomáš Kufa
1089 1400334 Ivan Kubát
1090 1103714 Ing. Petr Blažek
1091 1400537 Ing. Martin Janák
1092 0014440 Ing. Ondřej Beran
1093 1103212 Ing. Tomáš Matýsek
1094 0011373 Ing. Iva Dostálová
1095 1006541 Ing. Petr Matuška
1096 0014289 Ing. Jan Hercík
1097 0010156 Ing. David Večeřa
1098 0010347 Ing. Aleš Housa
1099 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
1100 1103539 Ing. Lucie Kaletová
1101 0602414 Libor Klubal DiS.
1102 0014636 Ing. Stanislav Sobola
1103 0011777 Ing. Kateřina Rytířová
1104 0700183 Ing. Jana Bažantová
1105 1006805 Jan Odlas
1106 1301247 Ing. Zdeněk Bača
1107 1202200 Ing. Miroslav Vobr
1108 1103854 Ing. Adam Weiss
1109 1202056 Ing. Svatava Vrťová
1110 0401126 Milan Brachtl
1111 1301561 Ilona Říhová
1112 0201375 Ing. Pavel Spisar
1113 0100896 Ing. František Zajíc
1114 0011941 Ing. Michal Drda
1115 1104131 Ing. Přemysl Holý
1116 0700601 Ing. Alena Hladíková
1117 0008663 Ing. Marek Strnad
1118 0005898 Martin Skřivánek
1119 1302297 Ing. Petr Paštěka