Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon

Termín konání:
10.06.2024, 09:30 - 13:30
Místo konání:

Online

Anotace:

Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Program:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umístňování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě

4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavku na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Přednášející:

JUDr. Eva Kuzmová
právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochranu osobních údajů

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová,
email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení registrace na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202500 Ing. Ondřej Trochta
2 1101788 Ing. Kamil Grigar
3 1006335 Ing. Eva Tůmová
4 0201776 Marcela Hořeňovská
5 0012277 Ing. Jan Čiviš
6 0011671 Ing. Roman Franěk
7 0010876 Ing. Michal Türk
8 0015337 Ing. Přemysl Pavka
9 0101248 Ing. Josef Bárta
10 0701499 Ing. Jana Vogelová
11 0602982 Ing. Radka Škaldová
12 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
13 0102494 Ing. Tomáš Čihák
14 0401314 Ing. Pavel Štětka
15 0102037 Martin Královec
16 0101097 Ing. Jana Kulková
17 0012735 Ing. Robert Juřina
18 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
19 1006028 Ing. Pavel Peslar
20 1103763 Ing. Kateřina Šípková
21 1007494 Ing. Pavel Blažek
22 0013600 Ing. Jan Němejc
23 0013648 Ing. Lukáš Zahradník
24 0602651 Ing. Jana Bulenová
25 1100719 Ing. Josef Opluštil
26 0301041 Ing. Michal Odvody
27 1006579 Ing. Petr Vedra
28 0010598 Josef Vencl
29 1102570 Martina Pantůčková
30 1005299 Ing. Jiří Topinka
31 0202243 Pavel Šíma
32 0013668 Ing. Martin Fiury
33 1007132 Ing. Radim Hubený
34 0012992 Ondřej Hyhlík
35 1003448 Ing. Miroslav Němčák
36 0102411 Pavel Štolba
37 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová
38 0301537 Ing. Miroslav Končík
39 1103134 Ing. Libor Habrnál
40 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
41 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
42 0001853 Ing. Miroslav Hubka
43 1005057 Ing. Pavel Havránek
44 0102412 Petr Dvořák
45 0701718 Zbyněk Ryzner
46 1202382 Ing. Martin Rochovanský
47 1103580 Kateřina Tomicová
48 0015382 Ing. arch. Ing. Kateřina Špálová
49 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
50 1302110 Ing. Tomáš Kročil
51 1103994 Ing. Kateřina Janečková
52 1103976 Ing. Jan Chalcař
53 1006540 Ing. Jakub Hajn
54 0014318 Václav Chvojka
55 0202507 Jan Leinhäupel
56 1103417 Ing. Jana Opělová
57 1202388 Ing. Filip Stejskal
58 0012723 Zdeněk Fišer
59 0500198 Ing. Jiří Tejchman
60 0202378 Ing. Petr Suchánek
61 0500839 Ing. Jarmila Tavodová
62 0008407 Ing. Radek Nesvatba
63 1005457 Ing. Simona Aberlová
64 1007162 Ing. Róbert Tomov
65 0102309 Ing. Věra Slunečková
66 1100218 Ing. Iva Špačková
67 1400336 Ing. Jiří Marek
68 0701291 Ing. Miroslav Čermák
69 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
70 0013266 Tomáš Sucháček
71 0012866 Ing. Daniel Poláček
72 1400814 Bohuslav Pohořilský
73 0102024 Luboš Kazda
74 1005927 Ing. Stanislava Směšná
75 1007343 Ing. et Ing. Veronika Tillhonová
76 0701668 Ing. Lukáš Kovář