Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon

Termín konání:
29.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Program:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umísťování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě

4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavku na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Přednášející:

JUDr. Eva Kuzmová

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013453 Daniel Kolář
2 1006349 Ing. Michal Suchna
3 0012864 Ing. Pavel Košťálek
4 0501270 Luboš Stříbrný
5 0102797 Ing. Bc. Jakub Šepela DiS.
6 1007534 Ing. Tomáš Kus
7 0402193 Pavel Veselý MBA
8 1007494 Ing. Pavel Blažek
9 1003797 Ing. Pavel Hovorka
10 0602982 Ing. Radka Škaldová
11 0402345 Martin Rynda
12 0102526 Ing. Barbora Říhová
13 0101097 Ing. Jana Kulková
14 0402242 Tomáš Rezek
15 0009294 Ing. Jiří Houda
16 0402230 Ing. Luděk Sahulka
17 0004817 Pavel Syrový
18 0010656 Ing. Josef Bednář
19 0008278 Bohumil Bartuněk
20 0008880 Jiří Holub
21 0008963 Ing. Kateřina Bažilová
22 0014536 Ing. Martin Valášek
23 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
24 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
25 0014728 Ing. Juraj Mrázik
26 0602764 Ing. Jakub Šmíd
27 0602684 Ing. Ondřej Černý
28 1302409 Ondřej David
29 0013385 Ing. Miroslav Drázský
30 0015137 Ing. Mirek Dragoun
31 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
32 0202299 Ing. Jiří Škrleta
33 0402671 Bc. Josef Hynek
34 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
35 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
36 1006517 Ing. David Dohnal
37 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
38 0701197 Kamil Kolář
39 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
40 1006688 Ing. Jakub Mravec
41 0402068 Ing. Martin Fiala Ph.D.
42 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
43 1007279 Ing. Pavel Jurčo
44 0501368 Ing. Věra Vanerová
45 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
46 0101457 Jiří Jůzko
47 1400778 Ing. Roman Pospíchal
48 0202507 Jan Leinhäupel
49 1202239 Ing. Petr Šedivý
50 1103413 Marek Strejček
51 0202084 Ing. Aleš Novotný
52 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
53 1102643 Vratislav Bajgar
54 0601652 Ing. Monika Kopecká
55 0501243 Ing. Jiří Pařízek
56 1007043 Ing. Ondřej Hubáček
57 1400789 Pavel Čech
58 0011858 Tomáš Kotrba
59 1400537 Ing. Martin Janák
60 0402679 Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
61 0501164 Ing. Petr Souček
62 1100742 Ing. Josef Waclawek
63 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
64 0014638 Zdeněk Prejza
65 1003426 Kateřina Krechlerová
66 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
67 1004979 Ing. Ilona Janíková
68 1400573 Ing. Tomáš Rouča
69 0701607 Ing. Jiří Herynek
70 0201502 Miroslav Toul
71 1400328 Ing. Jiří Veselý
72 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
73 0602491 Ing. Miroslav Paganík
74 1302138 David Liška
75 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
76 1201311 Ing. Klára Dvořáková
77 0400134 Ing. Jiří Mertl
78 1202237 Ing. Vladimír Čechák
79 1005175 Ing. Veronika Dordová
80 1006843 Ing. Ludmila Jarolímová
81 1400517 Ing. Petr Geist
82 1004256 Ing. Jan Eisner
83 0202379 Ing. Petr Blažek
84 0500635 Zdeněk Melichar
85 1102630 Ing. Zbyněk Novák
86 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
87 1200167 Ing. Petr Horčička
88 1300596 Ing. Vladimír Konečný
89 0701386 Ing. Peter Turan
90 0001104 Ing. Jiří Bednařík
91 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
92 0102379 Radek Veselý
93 0005482 Ing. Tomáš Leiss
94 0401477 Ing. Jitka Šaldová
95 0701088 Josef Smolař
96 1103961 Ing. Roman Čechák
97 0500981 Ing. Pavel Štípek
98 1006734 Ing. Miroslav Tobek
99 1006329 Ing. Michal Hlaváč
100 0300824 Ing. Pavel Heinz
101 1104007 Lukáš Fabiánek
102 0602763 Vít Hynek DiS.
103 0300772 Petr Pařízek
104 1201625 Ing. Petr Mojzík
105 0602658 Ing. Petr Košťál
106 0700725 Ing. Martin Skála
107 0102270 Ing. Lubomír Kukla
108 0202019 Ing. Jan Cikán
109 1005444 Ing. Radek Weigner
110 0012892 Ing. Miroslav Kalina
111 0601525 Hana Hlízová
112 0100708 Ing. Petr Thim
113 0700550 Ladislav Filouš
114 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
115 0602349 Ing. Luboš Režný
116 0602833 Ing. Jana Matoulková
117 1004009 Ing. Marek Šulák
118 0701359 Martin Dostál
119 1400670 Ing. Jakub Nacházel
120 0010961 Pavel Vávra
121 1006302 Ing. Andrea Grmolcová
122 0014259 Ing. Aleš Mňuk
123 0008931 Josef Brejl
124 0600177 Ing. Jiří Hindrák
125 1006380 Ing. Jana Macíková
126 0015440 Ing. Zdeněk Janovský
127 0010623 Ing. Jan Rumánek
128 0102099 Pavel Dvořák
129 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
130 0202418 Ing. Vítězslav Calta
131 1005293 Ing. Roman Skoták
132 0007587 Ing. Milena Procházková
133 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
134 0012992 Ondřej Hyhlík
135 1000877 Hana Kocourková
136 1302514 Ing. Jan Charvát
137 1007442 Ing. Ilona Grossová
138 0009978 Ing. Ivan Tomášek
139 1003448 Ing. Miroslav Němčák
140 0009434 Ing. Pavla Štefanová Ph.D.
141 0101168 Martin Kolouch
142 1003005 Ing. Petr Zukal
143 1102159 Ing. Petr Drbušek
144 1102605 Ing. Jana Kristová
145 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
146 1003088 Ing. Jiří Matoušek
147 0008236 Miloslav Koubík
148 1103409 Ing. Lenka Brozová
149 1003636 Ing. Vladimír Fouček
150 0402687 Milan Vašek
151 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
152 1102489 Ing. Milan Chrobák
153 1005876 Ing. Michal Valenta
154 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
155 0602590 Martin Toms
156 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
157 0102799 Ing. Jiří Křemen
158 0501373 Blanka Hájková
159 1007523 Ing. et Ing. Michal Šoula
160 0013390 Ing. Ondřej Machek
161 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
162 0012745 Ing. Miroslav Stráník
163 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
164 1101835 Ing. Šárka Koňakovská
165 1103850 Ing. Daniela Prášková
166 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
167 1006188 Ing. Monika Fazekas
168 1007321 Ing. Robin Zelinka
169 1103684 Ing. Jan Baďura
170 1005680 Ing. Karel Vlček
171 1202497 Martin Baše
172 1004755 Ing. Lukáš Loudil
173 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
174 0014040 Ing. Jan Macourek
175 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
176 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
177 0009115 Ing. Renáta Siebertová
178 0600324 Ing. Zbyněk Matura
179 0009541 Ing. Karel Kozel
180 1103693 Ing. Jan Jadrníček
181 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
182 0200795 Ing. Petr Šatra
183 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
184 0003302 Ladislav Johanides
185 0501365 Ing. Radana Ranincová
186 0012173 Jan Říha
187 1006820 Ing. Martin Kužela
188 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
189 0010598 Josef Vencl
190 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
191 1400578 Ing. Pavel Šimek
192 1003624 Ing. Eva Cimflová
193 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
194 1100217 Ing. Libor Langr
195 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
196 0013167 Ing. Jan Lipovčan
197 1301712 Ing. Radomír Bureš
198 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
199 1102057 Ing. Roman Vitásek
200 0300530 Miroslav Vojáček
201 0402439 Šárka Jonová DiS.
202 0200078 Ing. Jan Cikán
203 0402375 Ing. Lukáš Černý
204 0401848 Ing. Miroslav Váňa
205 0003059 Jiří Prokop
206 0013937 Ing. David Šulák
207 0701565 Ing. František Doubravský
208 1005252 Bc. Marek Gerec
209 0201573 Monika Klimentová
210 1007132 Ing. Radim Hubený
211 0012688 Ing. Tomáš Langer
212 1400788 Ing. Aleš Chadim
213 0010499 Ing. Jan Šimůnek
214 0501354 Miroslav Molnár
215 0601361 Ing. František Velínský
216 0008555 Ing. Renata Ševčíková
217 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
218 0012861 Ing. Petr Domanský
219 1004201 Ing. Jan Matějíček
220 0701641 Ing. Nikola Filáčková
221 1202330 Ing. Pavlína Buláková
222 0010933 Ing. Ivana Fialová
223 0201389 Ing. Patrik Schuppler
224 1007177 Ing. Radek Klein
225 0602432 Lukáš Faltys
226 1004180 Hana Jelínková
227 0202273 Ing. Petr Šneberger
228 0013523 Michal Berka
229 0701542 Ing. Petr Lenoch
230 1102726 Ing. Iva Polochová
231 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
232 1006573 Ing. Jakub Holásek
233 1004654 Petr Walach
234 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
235 1005671 Ing. Jakub Kapsa
236 1102792 Ing. Libor Filín
237 1006389 Ing. Vladimír Montag
238 0602008 Ing. Radim Mach
239 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
240 0102366 Ing. Vladislav Šimek
241 1202491 Antonín Zapletal
242 0014600 Ing. Michal Maryško
243 1202327 Ing. Jaromír Lavička
244 0602573 Ing. Michal Dostál
245 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
246 0012970 Ing. Jan Pokorný
247 0300692 Alena Lehečková
248 0201489 Ing. Jiří Tägl
249 0401613 Radek Hrdina
250 1000659 Ing. Václav Starý
251 0500180 Ing. Jiří Žižka
252 1202030 Ing. Jan Gažar
253 0201883 Ing. Kateřina Boříková
254 1104545 Ing. René Ryman
255 0014787 Ing. Karel Prchal
256 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
257 0010405 Ing. Luděk Kapoun
258 1004486 Ing. Luděk Kelecsény
259 1103599 Pavel Šalmík
260 1301493 Ing. Radim Buzík
261 0009423 Ing. Lenka Tomanová
262 0602542 Miroslav Pavlíček
263 0102536 Ing. Bohdana Merunková
264 1200454 Ing. Milan Švábeník
265 1007314 Ing. Martin Petr
266 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
267 1301537 Ing. Karel Vítek
268 0602397 Diana Hanáková
269 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
270 1103694 Ing. Michal Janáč
271 1006451 Oldřich Bajer
272 1004089 Ing. Otakar Mikulka
273 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
274 0010830 Daniel Šafařík
275 0008609 Ing. Miroslav Böhm
276 1007604 Ing. Tomáš Skřivánek
277 1103207 Ing. Jan Bužek
278 0501196 Ing. Radka Louthanová
279 1001687 Ing. Petr Hájek
280 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
281 0102356 Ing. Dana Brožová
282 1006558 Ing. Karel Bursík
283 1006093 Ing. Bořivoj Smaženka
284 1301051 Ing. Jaromír Červenka
285 1007243 Ing. Radim Švajda
286 1007183 Bc. Josef Šafránek
287 0402120 Radek Macháček
288 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
289 0014891 Ing. Michal Vaňkát
290 0301582 Milan Köstler
291 1102996 Ing. Šárka Pojerová
292 1104160 Ing. Lenka Švrčková
293 0101216 Jiří Urbánek
294 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
295 1006964 Ing. Oldřich Procházka
296 0401396 Ing. Eva Šenková
297 1003178 Ing. Petr Strnad
298 0600978 Miloslav Hanuš
299 1006505 Ing. Alžběta Klimszová
300 1001384 Ing. František Štindl
301 0401779 Ing. Petr Novák
302 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
303 0402719 Ing. Tereza Špringlová
304 0100366 Ing. Luboš Vaniš
305 1103134 Ing. Libor Habrnál
306 1103597 Ing. Milan Činčala
307 0015320 Ing. Alex Podgornych
308 0003798 Ing. Jan Kubíček CSc.
309 1102342 Ing. Pavel Slíva
310 1102733 Ing. Kamil Neuwerth
311 1006408 Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
312 0010406 Ing. Andrea Hejná
313 0014044 Ing. Jan Vecko
314 0012343 Ing. Miloslav Pejchar
315 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
316 1100307 doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D.
317 0202515 Ing. Alena Sýkorová
318 1101766 Ing. Dalibor Staněk
319 0014337 Ing. Jan Gallia
320 0401498 Ing. Miroslav Bělíček
321 0700056 Ing. Marie Kovandová
322 0102408 Ing. Jiří Fazekaš
323 1006903 Ing. Jan Šlesinger
324 1007294 Ing. Martin Galeta
325 0011914 Ing. Ivana Kubínová
326 0700040 Ing. Tomáš Doleček
327 0200603 Zbyněk Milota
328 0102132 Ing. Radek Hajna
329 0014289 Ing. Jan Hercík
330 0401688 Ing. Bohuslav Opletal
331 1005154 Ing. Jaroslav Kabriel
332 0102084 Milan Tůma
333 1006945 Ing. Miroslav Lipka
334 0602667 Marek Bejdák
335 0015391 Ing. Josef Setnička
336 0601489 Ing. Josef Filipi
337 1004476 Ing. Pavel Vogel
338 0201939 Ing. Radka Valešová
339 0500507 Ing. Richard Dlouhý
340 1104296 Rostislav Vaněk
341 1006569 Ing. Radim Puchýř Ph.D.
342 0015078 Ing. Eliška Kolouchová
343 0015210 Ing. Martin Svárovský
344 1104199 Jiří Kaufmann
345 1005648 Ing. Ivana Ambrožová
346 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
347 1202469 Ing. Petra Elly Lukele Ph.D.
348 1100354 Ing. Milan Bortlík
349 0602150 Ing. Josef Matoušek
350 1104435 Karel Adamčík
351 0015359 Ing. Jan Buchlák
352 1005693 Ing. Monika Ošlejšková
353 0012059 Ing. Vít Dolejší
354 0102708 Ing. Lukáš Jákl
355 0013537 Ing. Josef Dvořák
356 1302084 Ing. Jan Roubalík
357 0101421 Ing. Jan Předota
358 1102942 Ing. Magdaléna Stoimenovová
359 0102783 Ing. Marek Netočný
360 1300257 Ing. Karel Zubalík MBA
361 0202056 Jiří Aulík
362 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
363 0101251 Ing. Petr Skala
364 0101779 Ing. Petr Jerhot
365 0202037 Jan Svejkovský
366 1006634 Vlastimil Ondrišík
367 1007122 Ing. Nikola Kučerová
368 0009412 Ing. Libor Truhelka
369 0500491 Günter Hanisch
370 1104006 Marek Franko
371 0701418 Ing. Jaroslav Havran
372 1103417 Ing. Jana Opělová
373 0013668 Ing. Martin Fiury
374 0202264 Ing. Richard Horký
375 0602603 Ing. Tomáš Pospíšil
376 0501470 Ing. Štěpán Matěcha
377 0009718 Daniel Roztočil
378 0701750 Ing. Barbora Baladová
379 1202457 Ing. Kristýna Langerová
380 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
381 0202053 Bc. Jiří Rubáš
382 0013747 Ing. Viktor Bakštein
383 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
384 0013083 Šárka Drozenová
385 1007479 Ing. Veronika Piškulová
386 1202218 Ing. Pavel Šperlich
387 1202219 Ing. Tomáš Weiss
388 0602010 Petra Horáková
389 0014010 Ing. Pavel Kroc
390 0008613 Ing. Pavel Herega
391 1302615 Ing. Vlastimil Kužela
392 0006802 Ing. Petr Pavlíček
393 1202366 Ing. Lukáš Vencel
394 1007121 Ing. Petr Bielesch
395 1201577 Ing. Jiří Flašar
396 1101937 Ing. Romeo Doupal
397 1202281 Ing. Jana Paloncý
398 0014818 Ing. Michal Procházka
399 0601358 Ing. Irena Chmelařová
400 0402147 Sandra Krejčová
401 1006959 Ing. Jaroslav Špaček
402 1202111 Ing. Rostislav Grebík
403 0701374 Ing. Ivana Horáková
404 1302110 Ing. Tomáš Kročil
405 0102554 Ing. Michal Haman
406 1400569 Ing. Pavel Vostal
407 1007252 Ing. Kamil Čejka
408 0102722 Marek Procházka
409 0015396 Ing. arch. Klára Jurásková
410 0501022 Ing. Pavel Schneider
411 0010178 Ing. Petr Feierfeil
412 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
413 0012255 Ing. Olga Lusková
414 0601443 Ing. Hana Bezstarosti
415 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
416 0007516 Ing. Josef Doleček
417 1007126 Václav Marek
418 0701713 Tomáš Mádlo
419 0100896 Ing. František Zajíc
420 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
421 0301461 Ing. Radoslav Zach
422 0102484 Roman Pivoňka
423 1201746 Ing. Martin Černý
424 1301072 Ing. Libor Tkáč
425 0013196 Ing. arch. David Urbánek
426 0401685 Josef Váverka
427 0301570 Ing. Mirko Holásek
428 0500871 Ing. Dana Polcarová
429 0701209 Ing. Lukáš Bezdíček
430 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
431 0202129 Ing. arch. Petra Šmolíková
432 0601626 Ing. Milan Oplíštil
433 0300668 prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil Ph.D.
434 1302078 Ing. Lenka Dudková
435 1400435 Ing. Jana Teplá
436 0010371 Ing. Miroslav Voráček
437 1005919 Ing. Petr Mičunek
438 0003417 Ing. Hynek Bureš
439 1000724 Ing. Igor Smola
440 1005673 Ing. Radim Smolka Ph.D.
441 0701163 Roman Štěpán
442 1103017 Ing. Radim Školoudík
443 0602638 Ing. Lukáš Francl
444 0012886 Ing. Pavel Ibl
445 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
446 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
447 0100400 Vladimír Žižka
448 1202448 Ing. Milan Konkol
449 1201515 Ing. Kamil Skala
450 1001856 Ing. Pavel Sojka
451 0100939 Jaroslav Šimek
452 0013545 Ing. Vojtěch Šebek
453 1400813 Ing. Jaroslav Blaha
454 0202415 Michal Hamhalter
455 0602721 Cyril Šourek
456 0401995 Ing. Ladislav Francouz
457 0102686 Pavel Kouba DiS.
458 0700958 Ing. Martin Sadílek
459 0402065 Ing. Martin Koša
460 0601281 Ing. David Pauzar
461 1006508 Ing. Jiří Jurka Ph.D.
462 0401314 Ing. Pavel Štětka
463 1007345 Ing. Martin Dokulil
464 0013646 Ing. Jan Kubelka
465 0004118 Ing. Miroslav Hrevuš
466 1004419 Ing. Roman Komosný
467 0602655 Lucie Janečková
468 0012738 Ing. arch. Iveta Klabíková Ramešová
469 1301031 Zdeněk Kaňa
470 1006671 Martin Vymazal
471 1005731 Ing. Radomír Můčka
472 0015298 Ing. Lukáš Košata
473 0201432 Ing. Hana Hrubá
474 1201954 Ing. Ondřej Mišák Ph.D.
475 0015183 Ing. Žaneta Culková
476 1103412 Ing. David Parma
477 0202103 Ing. Drahomíra Cígler Žofková
478 1400689 Libor Šob
479 1007133 Ing. Radim Kučera
480 0014926 Ing. Martin Ujházi
481 1005276 Ing. Robert Gál
482 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
483 1002344 Ing. Jiří Dvořák
484 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
485 0013154 Ing. Iveta Myšková
486 0500198 Ing. Jiří Tejchman
487 0202361 Ing. Ivo Paulus
488 0600396 Ing. Vladimír Říha
489 1005839 Ing. Jana Lukášková
490 1104189 Ing. Jakub Ducháč
491 0014170 Ing. Martin Jírovský