Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon

Termín konání:
04.09.2024, 14:15 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

Program:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umísťování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě

4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavku na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Přednášející:

JUDr. Eva Kuzmová

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0015382 Ing. arch. Ing. Kateřina Špálová
2 0010923 Ing. Martin Karpinský
3 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
4 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
5 1006925 Ing. Petr Čevela
6 0300907 Eva Ramešová
7 0000863 Ing. Josef Prošek
8 0013361 Ing. Lukáš Němec
9 1200909 Ing. Vratislav Zapalač
10 0012992 Ondřej Hyhlík
11 1007481 Ing. Radek Pírek
12 0010739 Radovan Kalců
13 1302066 František Hruboň
14 0015259 Ing. arch. Martin Dašek
15 1004412 Ing. Iva Ručná
16 1001885 Ing. Milan Pelikán
17 0201674 Ing. Marek Weishäupl
18 0011146 Ing. Lubor Sedlák
19 1002067 Ing. Pavel Procházka
20 0014637 Bc. Milan Dudek
21 1302267 Ing. Lukáš Peniaško
22 0602989 Ing. Jiří Fíla Ph.D.
23 1202234 Ing. Jana Šarniková
24 0501517 Ing. Jan Šefčík
25 0402705 Petr Melichar
26 1104018 Ing. Robin Humelič
27 0009294 Ing. Jiří Houda
28 0015320 Ing. Alex Podgornych
29 0102799 Ing. Jiří Křemen
30 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
31 1007243 Ing. Radim Švajda
32 1400328 Ing. Jiří Veselý
33 1103097 Ing. Petr Ščotka
34 1007617 Ing. Filip Neuwirth
35 0301608 Kristýna Knapová
36 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
37 1300890 Ing. Karel Klement
38 0401609 Vladimír Drvota
39 1007183 Bc. Josef Šafránek
40 1202497 Martin Baše
41 0201776 Marcela Hořeňovská
42 1302110 Ing. Tomáš Kročil
43 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
44 1005569 Ing. Miroslav Mohelský
45 1100703 Ing. Petr Knop-Kostka
46 0010933 Ing. Ivana Fialová
47 0201590 Ing. Marcela Domanická
48 0400885 Ing. Zuzana Kmoníčková
49 1302650 Ing. Pavlína Chytilová
50 1003237 Ing. Jan Remsa
51 0401314 Ing. Pavel Štětka
52 1004792 Ing. Vítězslava Machovcová
53 1005811 Daniel Chocholatý
54 0012861 Ing. Petr Domanský
55 0009670 Ing. Roman Nešpor
56 0602667 Marek Bejdák
57 0501478 Ing. Tomáš Lufinka
58 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
59 0102419 Michal Voldřich
60 0601416 Ing. Renata Novotná
61 0202327 Ing. Dušan Martiniak
62 1007748 Ing. Jana Kutínová
63 0602701 Ing. Veronika Szalay
64 1300282 Ing. Monika Bambuchová
65 1006751 Ing. Martin Valášek
66 0012088 Ing. Kateřina Šálová
67 0009562 Ing. František Bartoš
68 0014385 Ing. Miroslav Filip
69 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
70 0003796 Jaroslav Malčánek
71 0701152 Miroslav Bartoň
72 1300596 Ing. Vladimír Konečný
73 1200406 Ing. Ladislav Trčka
74 0202507 Jan Leinhäupel
75 0602939 Lukáš Myslivec