Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy z pohledu AO - webinář

Nový stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy z pohledu AO - webinář

Přednášející:  Ing. Žanet Hadžić, CSc.

Anotace: Seznámení se základními aspekty nového stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy se zaměřením na výkon činností autorizovanými osobami. Srovnání dnešní právní úpravy a úpravy stavebního zákona z tohoto pohledu a představení základního rámce nových prováděcích právních předpisů, a to zejména vyhlášky o požadavcích na výstavbu a vyhlášky o dokumentaci staveb. 

Program:

Úvod – cíle a principy NSZ

Struktura stavební správy

Postavení dotčených orgánů vč. JES

Kategorizace staveb a požadavky na výstavbu

Postavení osob ve výstavbě, zejména AO

Povolení stavby podle NSZ

Kolaudace a užívání staveb

Nové vyhlášky provádějící NSZ

Místo konání: online

Datum konání: 12.9. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12092023 , do poznámky: OK Praha, jméno účastníka, webinář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních  zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
250
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010598 Josef Vencl
2 0001310 Ing. Iveta Nosková
3 0400354 Ing. František Podliska
4 0402700 Aleš Müller DiS.
5 0102756 Ing. Tomáš Starý
6 0015168 Ing. Martin Klíma
7 1301777 Ing. Pavel Zapletal
8 0102609 Ing. Jan Krlín
9 1003214 Ing. František Mareček
10 3000170 Zdeněk Fabiánek
11 1400814 Bohuslav Pohořilský
12 1101788 Ing. Kamil Grigar
13 0014387 Ing. Miroslav Zajíc
14 0007649 Ing. Václav Kosinka
15 1102112 Ing. Daniel Kozel
16 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
17 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
18 0012299 Ing. Jiří Velebil
19 0201768 Ing. Josef Tupý
20 0007063 Ing. Roman Klobouček
21 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
22 1400815 Miroslav Rezek
23 1101414 Ing. Hubert Řehulka
24 0501466 Ing. Jiří Kočí
25 0601881 Ing. Libor Žilka
26 0012324 Ing. Jaroslav Vokolek
27 1202486 Monika Andraščíková
28 1004979 Ing. Ilona Janíková
29 0402568 Ing. Jiří Henych
30 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
31 0013145 Ing. Petr Kubišta
32 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
33 0012627 Ing. Jiří Ctibor
34 0004017 Ing. Božena Rusová
35 1104031 Ivo Bůžek
36 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
37 0401019 Ing. Bc. Jan Anýž
38 1007534 Ing. Tomáš Kus
39 1005678 Stanislav Sedlák
40 1004134 Ing. Lukáš Fiala
41 1104529 Ing. Marcela Kalvarová
42 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
43 0013731 Ing. Josef Brabec
44 0009693 Ivana Tvrzská
45 0301575 Ing. Nikola Bindzar
46 1103809 Lukáš Miketa
47 1302425 Ing. Jan Rosík
48 1005170 Ing. Petr Husák
49 0007055 Ing. Josef Fuk
50 0008264 Ing. Jan Čapek
51 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
52 1103335 Ing. Martin Mucha
53 0014749 Martin Vanický
54 1103820 Ing. Tomáš Kredvík
55 0013422 Ing. Lukáš Písek
56 1400160 Luboš Hlávka
57 1004576 Ing. Karel Škára
58 0101805 Ing. Michaela Šperlová
59 1005293 Ing. Roman Skoták
60 0014057 Ing. David Grunt
61 1104456 Ing. Iveta Menšíková
62 1000909 Ing. Jaroslav Dvořák
63 1301489 Ing. Robert Vráblík
64 1007514 Ing. Stanislav Sedláček
65 0009412 Ing. Libor Truhelka
66 0011771 Ing. Miroslav Zyma
67 1003738 Ing. Vlastimil Trnečka
68 0602950 Milan Suchochleb
69 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
70 0012334 Ing. Nikola Domažlická
71 0011225 Ing. Martin Semanský
72 0301544 Ing. Martin Staněk
73 0301050 Ing. Lubor Nový
74 1005750 Ing. Vít Bartolšic
75 1101121 Ing. Richard Žák
76 1302505 Ing. Radim Jurča
77 1103092 Ing. Aleš Jurtík
78 0301610 Ing. Věra Tomsová
79 1201524 Ing. Miroslav Jurka
80 0012006 Ing. Radomil Noll
81 1006977 Ing. Tomáš Herman
82 1007193 Ing. Jiří Sedlář MBA
83 1302133 Ing. Michal Jurečka
84 0501480 Bc. Jan Svoboda
85 0015187 Ing. Martin Zeman
86 1006751 Ing. Martin Valášek
87 1104537 Ing. Petr Pustějovský
88 0014028 Ing. Michal Bruzl
89 0100181 Ing. Břetislav Marek
90 0402196 Pavlína Kratochvílová
91 0102379 Radek Veselý
92 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
93 0402411 Ing. Vít Ondráček
94 0500180 Ing. Jiří Žižka
95 0008578 Ing. Jiří Mantlík
96 0009405 Ing. Petr Broukal
97 1400374 Ing. Milan Pokorný
98 0003896 Jan Dastych
99 1400424 Ing. Petr Bláha
100 0701209 Ing. Lukáš Bezdíček
101 0102707 Ing. Josef Kuba
102 1006938 Ing. Pavel Tkáč
103 1006935 Ing. Jiří Hodaň
104 0009294 Ing. Jiří Houda
105 1006033 Ing. Michal Hynek
106 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
107 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
108 0201674 Ing. Marek Weishäupl
109 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
110 0300098 Václav Fiala
111 0602771 Ing. Martin Žďárský
112 0007011 Ing. Martin Kugler
113 0200390 Ing. Václav Nový
114 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
115 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
116 0013715 Ing. arch. Filip Müller
117 0402495 Ing. Jiří Novotný
118 0014926 Ing. Martin Ujházi
119 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
120 0102704 Ing. Jan Kužel
121 1004014 Ing. Jana Ocásková
122 0009381 Ing. Petr Kalenda
123 1400062 Ing. Hana Menclová Ph.D.
124 1007430 Lukáš Čáp
125 0601160 Ing. Ladislav Satorie
126 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
127 1006903 Ing. Jan Šlesinger
128 1006741 Josef Kubanek
129 0202173 Ing. Iva Šrámková
130 0014938 Ing. Jan Mládek
131 0602871 Ing. Pavol Tomko
132 0010307 Ing. Jana Kuřitková
133 0501366 Ing. Michal Strnad Ph.D.
134 0501500 Ing. Marek Kahuda
135 0013857 Ing. arch. Kateřina Píchová
136 0001352 Ing. Jiří Bulis
137 0000849 Ing. Tomáš Dvořák
138 0003013 Josef Brchel
139 1007532 Ing. Jakub Mališ
140 0601823 Ing. Petr Molnár
141 0004651 Ing. Pavel Janků
142 0007391 Ing. Karel Mišička
143 0202153 Renata Plevačová
144 1201220 Ing. Marta Halámková
145 1103855 Ing. Luboš Ruttkay
146 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
147 0000867 Ing. Dobroslav Douša
148 0009893 Ing. Bohumil Rachůnek
149 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
150 0003785 Jan Havlíček
151 0402007 Michal Volbrecht
152 0300922 Ing. Olga Havlíková
153 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
154 0010699 Tomáš Pilík DiS.
155 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
156 0013655 Michal Slabý
157 0014319 Ing. Daniel Kouba
158 0013429 Ing. Markéta Šedivá
159 0013022 Ing. Jakub Vaněk
160 0014364 Miroslav Čechlovský
161 0009541 Ing. Karel Kozel
162 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
163 0012876 Ing. Michal Fott
164 0013950 Ing. David Friedel
165 0014360 Ing. Oksana Kvachan
166 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
167 0012613 Ing. Monika Svobodová
168 0401647 Jiří März
169 0201818 Lukáš Hořínek
170 0014388 Ing. Ondřej Mareš
171 0013152 Ing. Tomáš Veber
172 0013694 Ing. arch. David Bartoš
173 0011251 Ing. Ivana Laštovková
174 1006023 Jitka Bartošová
175 0002846 doc. Ing. Jan Kaňka Ph.D.
176 0014532 Ing. arch. Tomáš Kučera
177 0015283 Ondřej Šorm
178 0009562 Ing. František Bartoš
179 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
180 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
181 1103565 Ing. Radim Dvořák
182 1201219 Ing. Radovan Hošek
183 0501354 Miroslav Molnár
184 1202161 Josef Husárek
185 0013995 Ing. Martin Bartoš
186 1003831 Ing. Jaromír Špaček
187 1003466 Ing. Miroslav Kolář
188 1103976 Ing. Jan Chalcař
189 0402631 Ing. Filip Strasser
190 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
191 1003792 Ing. Lukáš Smekal
192 1102775 Ing. Petr Kývala
193 0300897 Ing. Michal Dufek
194 0701193 Milan Netolický
195 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
196 0008914 Ing. David Štochl
197 0402594 Ing. Magdaléna Rybáková
198 1102643 Vratislav Bajgar
199 0009507 Antonín Ballada
200 1100742 Ing. Josef Waclawek
201 1201311 Ing. Klára Dvořáková
202 1006235 Ing. Radka Matulová
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
203 0401469 Ing. Zdislav Mazur
204 0501499 Ing. Ladislav Knébl
205 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
206 0014638 Zdeněk Prejza
207 0600420 Ing. Milan Kulich
208 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
209 1104353 Jan Nečesaný
210 1400701 Ing. Jiří Nahodil
211 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
212 0201776 Marcela Hořeňovská
213 1103319 Ing. Jakub Hudečka
214 0101680 Irena Randusová
215 0300626 Milan Dlouhý
216 0008184 Roman Šilar
217 0012719 Ing. Roman Květoň
218 0201276 Ing. Naděžda Zdvořanová
219 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
220 1202397 Ing. Vladimír Palík DiS.
221 0601935 Ing. Pavel Wild
222 1400794 Ing. Iva Vechetová
223 1005609 Petr Handlíř
224 1102615 Ing. Lenka Bestová
225 0601968 Ondřej Janeček
226 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
227 0602810 Ing. Jan Možíš
228 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
229 1007527 Stanislav Brhel
230 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
231 1006324 Ing. Jiří Vranečka
232 1102630 Ing. Zbyněk Novák
233 0100154 Ing. Ivan Jirsa
234 1004563 Ing. Jan Hladil
235 1103396 Ing. Blanka Křižková
236 0006798 Ing. Robert Horák
237 0202476 Gabriela Boušová
238 0701714 Ondřej Polívka
239 0600658 Ing. Blanka Matějková
240 0015049 Ing. Lukáš Machač
241 0500871 Ing. Dana Polcarová
242 0600323 Jan Vávra
243 0701536 Den,Ing. Daniela Klikarová
244 1103537 Ing. Pavla Holečková
245 0008451 Ing. Jiří Plichta
246 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
247 0602914 Ing. Vít Mervart
248 0014780 Ing. Tomáš Břoušek
249 1300078 Ing. Petr Nykodým
250 0701607 Ing. Jiří Herynek
251 0301038 Ing. Jiří Stehlík
252 0402076 Ing. Jiří Müller
253 0201577 Ing. Josef Rojt
254 1006820 Ing. Martin Kužela
255 1104006 Marek Franko
256 1400375 Dana Gotvaldová
257 0201883 Ing. Kateřina Boříková
258 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
259 0701386 Ing. Peter Turan
260 0102051 Miroslav Běle
261 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
262 0010294 Ing. Petr Škola
263 0201099 Ing. Jiří Čejka
264 1202116 Bc. Vít Malý
265 0600360 Ing. Marek Pavlíček
266 1004768 Ing. Martin Mikula
267 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
268 1302078 Ing. Lenka Dudková
269 1006240 Ing. František Pokorný
270 1400269 Ing. Petr Nekovář
271 0013390 Ing. Ondřej Machek
272 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
273 1005538 Jiří Richtr DiS.
274 0014726 Ing. Dušan Novotný
275 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
276 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
277 1103790 Ing. Petr Hrubý
278 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
279 1005009 Ing. Tomáš Reli
280 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
281 0007864 Ing. Karel Vácha
282 0602658 Ing. Petr Košťál
283 1006389 Ing. Vladimír Montag
284 0602590 Martin Toms
285 0102359 Bc. Josef Maroušek
286 0600516 Ing. Jan Maurer
287 0700576 Ing. František Češka
288 0201970 Renáta Součková
289 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
290 0601248 Ivana Černá
291 1103097 Ing. Petr Ščotka
292 0301545 Ing. Pavel Thám
293 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
294 1202239 Ing. Petr Šedivý
295 1006733 Ing. Radim Doležal
296 1104525 Ing. Michal Sglunda
297 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
298 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
299 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
300 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
301 0301379 Bc. Michal Pašava
302 1302493 Ing. Jan Holý
303 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
304 0101981 Ing. Petr Smolen
305 0002723 Ing. Václav Krejčí
306 0015252 Ing. Jakub Skoupil
307 0013318 Ing. arch. Kateřina Kaslová
308 0300207 Ing. Pavel Cenefels
309 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
310 0013585 Ing. Petr Ulrich
311 1200458 Ing. Roman Kalina
312 0014239 Ing. Martin Novák
313 0009316 Jan Lenárt
314 1006081 Ing. Jan Panáček
315 0602962 Ing. arch. Matěj Matyáš
316 0301532 Ing. Antonín Knop
317 0014891 Ing. Michal Vaňkát
318 0002410 Ing. Jan Mužík
319 1400268 Ing. Lukáš Kopecký
320 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
321 0012345 Ing. Lukáš Řehák
322 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
323 1004434 Ing. Josef Vlk
324 0004856 Ing. Tomáš Pinkava
325 0101057 Ing. Miloš Polanka
326 1202182 Ing. Jiří Pavlík
327 0007660 Ing. Vít Lerl
328 0601556 Jana Balšanová
329 0300772 Petr Pařízek
330 1007064 Ing. Jiří Šťastný
331 0101151 Milan Baloun
332 0008505 Ing. Jiří Beneš
333 0700636 Tomáš Grubner
334 0004137 Ing. Čeněk Kadlec
335 0010658 Ing. Lubor Vaněk
336 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
337 0007990 Michal Švásta
338 1006365 Ing. Samir Asfour
339 0010611 Ing. Petr Poupa
340 1302605 Ing. arch. Marek Valenta
341 0012886 Ing. Pavel Ibl
342 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
343 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
344 0008374 Ing. David Vávra
345 0012572 Jan Fassmann
346 0012866 Ing. Daniel Poláček
347 0015090 Patrik Fejfar
348 0011580 Jan Věrnoch
349 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
350 1101640 Ing. Jan Dvořák
351 0010556 Ing. Radek Paier
352 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
353 1102318 Ing. Karin Motyčková
354 0602036 Ing. arch. Naďa Francová
355 0011315 Ing. Josef Vaňásek
356 1200315 Ing. Bohumil Suk
357 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
358 0102749 Ing. Zdeněk Laňka
359 0014214 Ing. Martin Benýšek
360 0014974 Ing. Petra Pavlousková
361 0013959 Vladislav Vondra
362 0010865 Ing. Petr Malík
363 0700951 Ing. Martin Linek
364 0012473 Ing. Miloš Jirásek
365 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
366 1005252 Bc. Marek Gerec
367 0600389 Petr Bártík
368 1100656 Ing. Antonín Parys
369 0011969 Ing. Milan Bernášek
370 0300272 Ing. Jiří Kovařík
371 0008619 Ing. Milena Schořovská
372 0008465 Ing. Jaroslav Čižinský
373 0402198 Ing. Tomáš Felix
374 0015007 Tereza Macejková
375 0014875 Jiří Hlavsa
376 1201810 Ing. Petr Nevřela
377 0014928 Ing. Tomáš Kubín
378 1004476 Ing. Pavel Vogel
379 1302595 Michal Masařík
380 0012892 Ing. Miroslav Kalina
381 0013865 Ing. Vojtěch Ehlich
382 1007386 Ing. Jana Marková Ph.D.
383 1104544 Ing. Zbyněk Vávra
384 0012991 Ing. Michal Čížek
385 0011136 Ing. Radek Veselý
386 0014082 Ing. Tomáš Husák
387 1102605 Ing. Jana Kristová
388 0202392 Miroslav Novák
389 0015290 Ing. Jakub Maleček
390 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
391 0014279 Radim Soukup
392 0400963 Ing. Antonín Wachtel
393 0500635 Zdeněk Melichar
394 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
395 0010315 Ing. Martin Siksta
396 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
397 1301616 Ing. Martin Machulka
398 1103449 Ing. Robert Kotásek
399 0602563 Ing. Jan Sekanina
400 0008378 Ing. Marek Stádník
401 1101174 Ing. Christos Kirkopulos
402 1400328 Ing. Jiří Veselý
403 0602763 Vít Hynek DiS.
404 0011555 Ing. Jaroslav Burian
405 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
406 0005898 Martin Skřivánek
407 0009916 Ing. Pavel Sněhota
408 0009926 Ing. Václav Stříbrský
409 1400187 Ing. František Komínek
410 1302515 Ing. Pavel Soušek
411 0010933 Ing. Ivana Fialová
412 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
413 0601652 Ing. Monika Kopecká
414 0014511 Ing. Michal Pávek
415 0101457 Jiří Jůzko
416 0013523 Michal Berka
417 0003150 Ing. Boris Dekanovský
418 0102278 Ing. Tomáš Tourek
419 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
420 1100218 Ing. Iva Špačková
421 0004108 Zdeněk Pýcha
422 0001856 Ing. Josef Antoš
423 0101168 Martin Kolouch
424 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
425 1004424 Ing. Milan Pokorný
426 0202479 Ing. Pavel Švejda
427 0701493 Roman Bednář
428 0301570 Ing. Mirko Holásek
429 0202171 Ing. Marcela Procházková
430 0010384 Radek Flor
431 0101064 Ing. Zdeňka Stuchlíková
432 1104556 Ing. Lukáš Pospíšil
433 1004522 Ing. Petr Chaloupka
434 0015235 Ing. Antonín Mikeš
435 0701582 Ing. Pavel Kurka
436 0008446 Ing. Martin Polák
437 1007094 Ing. Martin Klempíř
438 0000641 Ing. Jana Hejnalová
439 0701569 Ing. Pavel Hrobař
440 1302374 Bc. Oto Bachůrek
441 0202124 Mgr. Lubomír Frundl
442 0202480 Daniel Valdhans
443 0015291 Ing. Jana Šmídlová
444 0011253 Pavel Vokrouhlík
445 0005102 Ing. Pavel Jelínek
446 1302266 Bc. Antonín Borýsek
447 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
448 0014436 Petr Tomášek DiS.
449 0600004 Ing. Milan Havlišta
450 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
451 0202290 Ing. Martina Wackerová
452 0007696 Ing. Roman Kučera
453 0014676 Ing. Václav Novotný
454 1104233 Bc. Kamila Hiľovská
455 0401606 Petra Antonová
456 1002272 SIng. Jana Sedláčková
457 1400691 Ing. Mirek Fučík
458 0010386 Ing. Jan Zelinka
459 0013913 Ing. Radka Zámostná
460 0009124 Martin Červený
461 3000412 Ing. Jozef Rajecký
462 0100537 Ing. Vladimír Konrád
463 0015064 Martin Čížek
464 1007096 Ing. Jakub Gottvald Ph.D.
465 0102729 Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
466 0012688 Ing. Tomáš Langer
467 1104547 Ing. Václav Štukavec
468 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
469 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
470 0008219 Ing. Petr Martinec
471 0013785 Ing. Michaela Petrová
472 1102442 Ing. Zdeněk Polach
473 1102391 Ing. Jiří Štverka
474 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
475 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
476 0201405 Ing. František Larva
477 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
478 0700952 Ing. Jiří Kučera
479 0014850 Petr Vobejda
480 0011055 Ing. Květa Kousalová
481 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
482 0301387 Ing. Martin Haueisen
483 1006962 Ing. Jan Procházka
484 0015248 Ing. Petr Klepáček
485 0014922 Zdeněk Melichar
486 0015282 Ing. Jiří Čáslava
487 1300930 Ing. Petr Skřivánek
488 1007308 Ing. Lubomír Řezníček
489 1007321 Ing. Robin Zelinka
490 0100848 Ing. Václav Pavlík
491 1200167 Ing. Petr Horčička
492 0013119 Ing. Zdeňka Červenková
493 1007542 Ing. et Ing. Jindřich Lukáš
494 0501332 David Senohrábek DiS.
495 1102145 Ing. Karel Navrátil
496 0011953 Ing. Richard Truxa
497 0014911 Jaroslav Koláček
498 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
499 0007770 Ing. Petr Lisý
500 1302215 Ing. Jan Jirkovský