Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy - seminář

Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy - seminář

Seminář - Nový stavební zákon a jeho prováděcí předpisy versus stávající stavební zákon

Anotace: Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou obsaženou v novém stavebním zákoně, tj. zákoně č. 283/2021 Sb., se zaměřením především na proces povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi a porovnat jej se současně platným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
Nový stavební zákon vytváří zcela novou soustavu státních stavebních úřadů a přináší velké změny v organizaci dotčených orgánů a jejich činnosti. Zřizují se Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy.

Program:

 1. Přehled a rozbor stávajících nejdůležitějších zákonů ve výstavbě
 2. Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. - výtah rozhodujících paragrafů
 3. Prováděcí předpisy ke stávajícímu stavebnímu zákonu – vyhlášky, nařízení vlády k požadavkům na výstavbu (BOZP, PO, ŽP, Energetika …)
 4. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. – účinnost od 1. 7. 2023
 5. Změnový zákon č. 284/2021 Sb. vyvolaný zákonem č. 283/2021 Sb. – zásah do celkem dalších 58 zákonů ve výstavbě; účinnost od 1. 7. 2023
 6. Malá (odkladná) novela č. 195/2022 Sb. novela zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon - odklad účinnosti z 1.7.2023 na 1. 7. 2024
 7. Nový zákon č. 197/2022 Sb. – vazba na stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. s ohledem na konflikt na Ukrajině – tzv. nezbytná stavba; zásah do požadavků na výstavbu; dočasnost na 3 roky
 8. Velká (věcná) novela zákona č. 283/2021 Sb. – stav projednávání v PSP 2022/2023
 9. Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu – téze, návrhy, stav projednávání na MMR ČR 2022/2023
 10. Vyhláška č. 418/2022 Sb. novelizující vyhlášku č. 500/2006 Sb. – územní plánování a č. 501/2006 Sb. – požadavky na využívání území
 11. Předpokládaný vývoj legislativy ve výstavbě 2023/2024

Přednášející: Ing. Jindřich Pater - místopředseda představenstva ČKAIT, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru TZS, TPS a EA

Termín:  úterý 21. 2. 2023 od 14 hodin

Místo konání:  Interhotel Zlín, náměstí Práce 2512

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Akce je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Vstup pro neautorizované osoby :  info u organizačního garanta

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1400393 Marta Hronová
3 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
4 1302244 Ing. Tomáš Ruth
5 1301490 Ing. Jiří Sýnek
6 1302011 Ing. Milan Nečas
7 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
8 1302221 Ing. Tomáš Holba
9 1300826 Ing. Radim Hejný
10 1301616 Ing. Martin Machulka
11 1302317 Ing. Josef Vančura
12 1301261 Ing. Martin Mynařík
13 1302141 Ing. Hana Ševčíková
14 1302297 Ing. Petr Paštěka
15 1002111 Ing. Luboš Kašpárek
16 1302433 David Gargulák
17 1302390 Bc. Jaroslav Valkovič
18 1302348 Ing. Marek Lukács
19 1301646 Ing. Stanislav Herudek
20 1302256 Ing. Kamil Beňo
21 1302110 Ing. Tomáš Kročil
22 1302329 Ing. Jiří Kuňák
23 1300758 Ing. Jiří Stehno
24 1302546 Ing. Lenka Greslová
25 1300013 Ing. Petr Žáček