Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon a související právní předpisy - 2 - seminář

Nový stavební zákon a související právní předpisy - 2

Termín konání:
09.07.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Oblastní kancelář Praha a Středisko vzdělávání a informací ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj pořádají seminář na téma nový stavební zákon a  související právní předpisy.

 

Představení základních parametrů nového stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Srovnání dnešní a nové právní úpravy veřejného stavebního práva s akcentem na výkon vybraných činností ve výstavbě.

Program:
  • Základní principy NSZ
  • Soustava stavební správy
  • Právní úprava požadavků na výstavbu a činností ve výstavbě
  • Povolení záměru
  • Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob
  • Nové vyhlášky k NSZ (dokumentace staveb, požadavky na výstavbu)

 

Přednáška bude probíhat také formou webináře.

 

Přednášející:

Mgr. Martin Daněk, MMR

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09072024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

J. Čambalová (administrativní podpora akcí OK Praha), tel.: 227 090 131, e-mail: prahaczv@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 64
Počet náhradníků: 5
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0015473 Ing. arch. Jakub Šunka
2 0013154 Ing. Iveta Myšková
3 0002562 Ing. Jarmila Stiborová
4 0001123 Ing. František Kalecký
5 0009551 Ing. Vítězslav Novák
6 1004434 Ing. Josef Vlk
7 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
8 1004011 Ing. Renata Říhová
9 0014825 Ing. Karel Farský
10 0011594 Ing. Tomáš Volný
11 0402713 Ing. Jan Studničný
12 0008111 Ing. Jan Vejrych
13 1400029 Ing. Mária Necidová
14 0009846 Ing. Miloslav Maxa
15 1400543 Richard Matula
16 0005446 Ladislav Novotný
17 1301725 Vít Kovářík
18 1201317 Ing. Roman Zubatý
19 0015466 UzuznIng. Petra Lukešová
20 0000996 Ing. Miroslav Ziebiker
21 1301674 Ing. Josef Truksa
22 0700023 Ing. Marcela Sobotková
23 0010297 Ing. Pavla Bartůňková
24 0011050 Lukáš Hanžl
25 0006965 Ing. František Stejskal
26 0101092 Ing. Pavel Čurda
27 0007869 Jan Tomeček
28 0010529 Ing. Jiří Surovec
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba