Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon a související právní předpisy - 3 - seminář

Nový stavební zákon a související právní předpisy - 3

Termín konání:
23.07.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Oblastní kancelář Praha a Středisko vzdělávání a informací ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj pořádají seminář na téma nový stavební zákon a  související právní předpisy.

 

Představení základních parametrů nového stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Srovnání dnešní a nové právní úpravy veřejného stavebního práva s akcentem na výkon vybraných činností ve výstavbě.

Program:
  • Základní principy NSZ
  • Soustava stavební správy
  • Právní úprava požadavků na výstavbu a činností ve výstavbě
  • Povolení záměru
  • Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob
  • Nové vyhlášky k NSZ (dokumentace staveb, požadavky na výstavbu)

Přednáška bude probíhat také formou webináře.

 

Přednášející:

Mgr. Martin Daněk, MMR

 

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23072024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

J. Čambalová (administrativní podpora akcí OK Praha), tel.: 227 090 131, e-mail: prahaczv@ckait.cz

 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 64
Počet náhradníků: 5
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007426 Ing. Martin Novák
2 0005668 Ing. Petr Žaba
3 0012395 Jan Červenka
4 0010037 Ing. Pavel Jindra
5 0004367 Ing. Irena Benediktová
6 0008001 Ing. Romana Hubková
7 0000599 Ing. Miloslav Bejda
8 0000223 Ing. Stanislav Marek
9 0005628 Leoš Piroutek
10 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
11 0008026 Ing. Jan Moravec
12 0500601 Ing. Jaromír Král
13 0700250 Ing. Zdeněk Karabec
14 0006965 Ing. František Stejskal
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba