Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – hlavní změny a proces povolování staveb - webinář

Nový stavební zákon – hlavní změny a proces povolování staveb

Termín konání:
26.09.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Webinář má za cíl seznámit účastníky nejen se základními principy fungování nového stavebního zákona, ale zejména seznámit účastníky se změnami, které nový stavební zákon přináší do oblasti povolování staveb. Předmětem semináře proto budou nejen změny v institucionální struktuře stavebních úřadů, změny v povolovacím řízení, ale i změny v územním plánování při posuzování souladu s územně plánovací dokumentací. Opomenuta nebude ani oblast souvisejících předpisů jako je např. zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Program:
  1. Něco málo o novém stavebním zákonu (základní „parametry“)
  2. Změny v institucionální struktuře stavebních úřadů
  3. Dotčené orgány při povolování staveb
  4. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  5. Dopady NStZ do povolování staveb
  6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  7. Odstraňování staveb
  8. Kolaudace a užívání staveb
  9. Prováděcí právní předpisy k novému stavebnímu zákonu
  10. Přechodná ustanovení

 

Přednášející:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26092024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014337 Ing. Jan Gallia
2 0602982 Ing. Radka Škaldová
3 0010598 Josef Vencl
4 1007294 Ing. Martin Galeta
5 0601489 Ing. Josef Filipi
6 1104527 Ing. Martin Vavrečka Ph.D.
7 0012334 Ing. Nikola Domažlická
8 0009061 Ing. Marek Hron
9 0012531 Ing. Jan Ungerman
10 0602974 Ing. Tomáš Michálek
11 0015382 Ing. arch. Ing. Kateřina Špálová
12 0402713 Ing. Jan Studničný
13 1301844 Ing. Tomáš Macík
14 1302110 Ing. Tomáš Kročil
15 0009294 Ing. Jiří Houda
16 0301054 Jiří Štěpán
17 1005578 Ing. Iva Šilhanová
18 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
19 0015320 Ing. Alex Podgornych
20 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
21 0010934 Ing. Iva Suchomelová
22 0701696 Ing. Hana Gobernacová
23 1201553 Miroslav Kouřil
24 1007243 Ing. Radim Švajda
25 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
26 0011551 Ing. arch. Ing. Dušan Štětina Ph.D.
27 0401314 Ing. Pavel Štětka
28 1005457 Ing. Simona Aberlová
29 0014860 Ing. arch. Martin Eibner
30 0102429 Věra Davidová
31 1007592 Ing. Nikola Krištofiaková
32 1400569 Ing. Pavel Vostal
33 0008543 Ing. Stanislav Mareš
34 0014318 Václav Chvojka
35 0012866 Ing. Daniel Poláček
36 0015494 Ing. Radek Bláha
37 1202448 Ing. Milan Konkol
38 1007590 Ing. Pavel Kočvara
39 0102037 Martin Královec
40 1007183 Bc. Josef Šafránek
41 0015466 UzuznIng. Petra Lukešová
42 0601443 Ing. Hana Bezstarosti
43 0101574 Ing. Lenka Štochlová
44 1000189 Ing. Jan Beneš
45 1104353 Jan Nečesaný
46 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
47 0015442 Ing. Filip Matoušek
48 1004717 Ing. Jan Hlavatý
49 1003469 Ing. Blanka Kaimová
50 0012006 Ing. Radomil Noll
51 1302066 František Hruboň
52 0009124 Martin Červený
53 0402738 Ing. Jan Machovec Ph.D.
54 0602989 Ing. Jiří Fíla Ph.D.
55 0007696 Ing. Roman Kučera
56 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
57 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
58 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
59 1007494 Ing. Pavel Blažek
60 1202185 Ing. Miroslav Tichý
61 0013762 Ing. arch. Miroslav Frantes
62 1006741 Josef Kubanek
63 0009148 Ing. Helena Ducháčová
64 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
65 0008933 Věra Dokulilová
66 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
67 0014019 Ing. Jiří Družbík
68 1004256 Ing. Jan Eisner
69 0301508 Ing. Martin Dědič
70 0015364 Ing. Petr Lukáš
71 1007317 Ing. Jana Macků
72 0201776 Marcela Hořeňovská
73 1301031 Zdeněk Kaňa
74 1007288 Ing. Martin Hudec
75 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
76 1202215 Ing. Stanislav Juráň
77 1006481 Ing. Jiří Kalánek
78 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
79 0402565 Jiří Martínek
80 1302546 Ing. Lenka Greslová
81 0201347 Ing. Josef Houška
82 1003448 Ing. Miroslav Němčák
83 1302078 Ing. Lenka Dudková
84 0601990 Ing. Vladimír Mertlík
85 0701297 Ing. Monika Baráková
86 0301608 Kristýna Knapová
87 0202053 Bc. Jiří Rubáš
88 1102583 Ing. Jaromír Vícha
89 1006945 Ing. Miroslav Lipka
90 1007442 Ing. Ilona Grossová
91 1104444 Ing. Alena Vašutová
92 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
93 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
94 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
95 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
96 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
97 0015058 Ing. Jan Šmolík
98 1007106 Marek Svoboda
99 1006412 Ing. Jan Michal
100 0402644 Ing. Denisa Osvaldová
101 0401803 Ing. Marie Sýkorová
102 1007584 Ing. Ondřej Petrásek
103 1103335 Ing. Martin Mucha
104 0301055 Ing. Pavel Janeček
105 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
106 1104537 Ing. Petr Pustějovský
107 1103495 Ing. Zbyněk Svoboda
108 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
109 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
110 1006751 Ing. Martin Valášek
111 0201030 Ing. Ivo Mikáska
112 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
113 1201882 Ing. Michaela Štáblová
114 0011903 Ing. Jana Carvová
115 1302398 Ing. Petr Kozubík
116 0015010 Ing. Roman Mikolášek
117 0300406 Ing. Radek Havlan
118 0010933 Ing. Ivana Fialová
119 1201288 Ing. Vladimír Skoumal Dr.
120 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
121 0701470 Ing. Otakar Vašák
122 0100368 Ing. Vladimír Soukup
123 0013682 Ing. Jan Rambousek
124 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
125 0102309 Ing. Věra Slunečková
126 1400328 Ing. Jiří Veselý
127 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
128 0701723 Ing. Zdeněk Andrýs
129 1006579 Ing. Petr Vedra
130 0102377 Ladislav Pikl
131 1400178 Ing. Vladimír Diviš
132 0010307 Ing. Jana Kuřitková
133 0015007 Tereza Macejková
134 0013257 Ing. Petr Müller
135 0202459 Ing. Michal Brechličuk
136 0202405 Ing. arch. Ivana Karlíková
137 0010406 Ing. Andrea Hejná
138 0014823 Ing. Milan Vaňas
139 0402147 Sandra Krejčová
140 0015086 Ing. Jaromír Jirků
141 0200797 Ing. Petr Kocman
142 0700550 Ladislav Filouš
143 1103701 Ing. Irina Drchalová
144 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
145 0015283 Ondřej Šorm
146 0014159 Ing. Jan Jurčíček
147 1003702 Ing. Petr Krejčiřík
148 0301085 Ing. Iva Kocelská Pechoušová
149 0012219 Ing. Jan Tvardík
150 0013059 Ing. Petr Adamčík
151 0202290 Ing. Martina Wackerová
152 0500180 Ing. Jiří Žižka
153 0201516 Josef Špeta
154 1201324 Ing. Stanislav Pecha
155 0601784 Ing. Regina Reisingerová
156 0010156 Ing. David Večeřa
157 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
158 0011777 Ing. Kateřina Rytířová
159 0301041 Ing. Michal Odvody
160 1006424 Ing. Jiří Kopecký
161 1103094 Ing. Vladana Kuchtová
162 0102327 Bc. Michal Štolba
163 0500614 Ing. Roman Libich
164 1300596 Ing. Vladimír Konečný
165 1104100 Ing. Jiří Němec
166 0102573 Ing. Ondřej Balihar
167 1006408 Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
168 1006977 Ing. Tomáš Herman
169 1006753 Ing. Richard Vala
170 1104148 Pavel Bobek
171 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
172 0701634 Hugo Hrbek
173 1005680 Ing. Karel Vlček
174 0701374 Ing. Ivana Horáková
175 0602958 Ing. Jan Ešpandr
176 1001856 Ing. Pavel Sojka
177 1004962 Ing. Pavel Veselý
178 0602920 Ing. Marek Lokvenc
179 0202524 Michal Jonáš
180 1001384 Ing. František Štindl
181 0201939 Ing. Radka Valešová
182 0501374 Pavla Neumannová
183 0500499 Ing. Jiří Novotný
184 0011861 Ing. Jaroslav Marousek
185 0602702 Ing. Pavel Vokřál
186 0200594 Ing. Ivan Kobza
187 1006611 Jakub Sladkovský
188 0013593 Ing. Mikuláš Exner
189 0008002 Ing. Daniel Pokorný
190 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
191 0013394 Ing. Ondřej Pavelka
192 1001885 Ing. Milan Pelikán
193 1007583 Ing. Lukáš Tuček
194 0010828 Ing. Lenka Jakšová
195 0012059 Ing. Vít Dolejší
196 0401537 Milan Šauer
197 1004120 Ing. Tomáš Baše
198 0015245 Petr Hájek
199 0402649 Daniel Žádník
200 0015337 Ing. Přemysl Pavka
201 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
202 0010959 Ing. Lubomír Kovář
203 0008801 Ing. Karel Šimůnek
204 1002326 Ing. Ivana Imrišová
205 0014926 Ing. Martin Ujházi
206 1003401 Ing. Michal Gregor
207 0014233 Vojtěch Brázda
208 0102394 Bc. Ondřej Jileček
209 1102815 Ing. Dagmar Šrámková
210 1201577 Ing. Jiří Flašar
211 0012259 Ing. Jan Habrovec
212 1104586 Ing. Michal Kuchťák
213 0011199 Ing. Dalibor Doubek
214 1104529 Ing. Marcela Kalvarová
215 0202490 Ing. Lukáš Měsíček
216 1201509 Ing. Milan Dvořáček
217 0012498 Ing. Jiří Šesták
218 1202099 Ing. Martin Dostalík
219 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
220 1006925 Ing. Petr Čevela
221 0300907 Eva Ramešová
222 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
223 1004384 Ing. Jan Malina
224 0000863 Ing. Josef Prošek
225 0100852 Ing. Luboš Drachovský
226 0013361 Ing. Lukáš Němec
227 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
228 1202281 Ing. Jana Paloncý
229 1004412 Ing. Iva Ručná
230 0201082 Ing. Jan Henig
231 0201674 Ing. Marek Weishäupl
232 0011146 Ing. Lubor Sedlák