Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – hlavní změny a proces povolování staveb - seminář

Nový stavební zákon – hlavní změny a proces povolování staveb

Termín konání:
26.09.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Seminář má za cíl seznámit účastníky nejen se základními principy fungování nového stavebního zákona, ale zejména seznámit účastníky se změnami, které nový stavební zákon přináší do oblasti povolování staveb. Předmětem semináře proto budou nejen změny v institucionální struktuře stavebních úřadů, změny v povolovacím řízení, ale i změny v územním plánování při posuzování souladu s územně plánovací dokumentací. Opomenuta nebude ani oblast souvisejících předpisů jako je např. zákon o jednotném environmentálním stanovisku.

Program:
  1. Něco málo o novém stavebním zákonu (základní „parametry“)
  2. Změny v institucionální struktuře stavebních úřadů
  3. Dotčené orgány při povolování staveb
  4. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  5. Dopady NStZ do povolování staveb
  6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  7. Odstraňování staveb
  8. Kolaudace a užívání staveb
  9. Prováděcí právní předpisy k novému stavebnímu zákonu
  10. Přechodná ustanovení

 

Přednášející:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26092024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003746 Ing. Cyril Mikyška
2 0700347 Ing. Karel Vrbický
3 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
4 0301283 Karel Melzer
5 0003515 Zdeněk Voska
6 0011811 Ing. Petra Babičová
7 0011225 Ing. Martin Semanský
8 1201509 Ing. Milan Dvořáček
9 0600124 Ing. Jan Chaloupský
10 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
11 0010286 Filip Volák
12 0011914 Ing. Ivana Kubínová
13 0002515 Ing. Ondřej Trefný
14 0200906 Milan Zahoř
15 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
16 0007869 Jan Tomeček