Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon v platném znění a nové prováděcí vyhlášky - seminář

Nový stavební zákon v platném znění a nové prováděcí vyhlášky

Termín konání:
12.09.2024, 10:00 - 16:00
Místo konání:

Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84

12.9.2024 10.00 - 16.00 hodin

kontakt: Jana Jágrová, OK ČKAIT Karlovy Vary, 734 282 535, mailto: karlovyvary@ckait.cz

 

 

Anotace:

Nový stavební zákon, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb., nabývá účinnosti postupně, plné účinnosti nabyde 1. července 2024. Výklad bude zaměřen i na nové prováděcí předpisy.

Program:

- Pojmy nového stavebního zákona (výběr), kategorizace staveb, struktura a výkon stavební správy.

- Stavební právo hmotné v rozsahu: požadavky na výstavbu, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb.

- Řízení o povolení stavebního závěru, změna stavby před jejím dokončením, kolaudace, odstraňování staveb, informace o nových prováděcích vyhláškách.

- Dotazy, diskuze.

Přednášející:

Ing. Marcela Pavlová, bývalá náměstkyně pro řízení sekce výstavvby a veřejného investování, MMR

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Členové ČKAIT bezplatně, ostatní 800 Kč.

Organizace:

OK ČKAIT Karlovy Vary

Technicky zajišťuje:

Kontaktní osoba: Jana Jágrová, OK ČKAIT Karlovy Vary, 734 282 535,

mailto: karlovyvary@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 120
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301331 Pavel Vokoun
2 0301096 Ing. Pavel Wolf
3 0301125 Ing. Jan David
4 0002420 Ing. Stanislav Potůček
5 0300277 Ing. Viktor Churan
6 0300025 Ing. Jiří Lodr
7 0301253 Bc. Petr Pecher
8 0301262 Lukáš Kolkus
9 0300650 Ing. Pavel Liprt
10 0300472 Ing. Miloš Trnka
11 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
12 0300683 Ing. Leoš Zdeněk
13 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
14 0300220 Ing. František Krejčí
15 0301559 Jiří Švestka
16 0301090 Zdeněk Volek
17 0300745 Jiří Benčík
18 0301184 Jiří Dufek
19 0301610 Ing. Věra Tomsová
20 0301211 Pavel Vereš
21 0300146 Ing. Otakar Kořán
22 0701175 Martin Šíša
23 0301078 Eva Pincová
24 0400354 Ing. František Podliska
25 0300292 Ing. Alice Drahokoupilová
26 0300081 Ing. Vladislav Skoček
27 1007183 Bc. Josef Šafránek
28 0301132 Ing. Aleš Švajdler
29 0301376 Radek Ježek
30 0300463 Ing. Jan Musil
31 0300619 Ing. Martin Kroc
32 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
33 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
34 0301549 Karel Hořejší
35 0301170 Emil Ečer
36 0301527 Miroslav Rojt