Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon v praxi

Nový stavební zákon v praxi

Datum: 13.4.2023
Čas: 13-17 hod.
Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2,České Budějovice

Přednášející:

 • Ing. František Konečný, Ph.D., vysokoškolský pedagog, specialista na stavební právo
 • Ing. arch. Petr Hornát, Krajský úřad, Vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
 • Ing. Jaroslav Hodina, Krajský úřad, vedoucí Oddělení stavebního řádu

Anotace: Předmětem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled platných změn stavebního zákona, se zaměřením na aplikaci zákona v praxi.

Program:

 1. Zahájení F .Konečný
 2. Aktuální stav legislativního procesu  F. Konečný
 3. Rámcový přehled podstatných změn F .Konečný
 4. Územní plánování P. Hornát
 5. Povolování staveb F .Konečný
 6. Změny v odvolacích řízeních J .Hodina
 7. Navrhovaná struktura stavebních úřadů J. Hodina
 8. Ostatní změny - soudní přezkum J. Hodina
 9. Diskuse
 10. Závěr F. Konečný

Vložné: člen ČKAIT zdarma, CŽV 1 bod.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006028 Ing. Pavel Peslar
2 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
3 0101981 Ing. Petr Smolen
4 0102379 Radek Veselý
5 0400267 Ing. Karel Kotyza
6 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
7 0100647 Ing. Pavel Jíška
8 0010876 Ing. Michal Türk
9 0102516 Ing. Jan Pučegl
10 0101815 Ing. Martin Dostál
11 0102137 Ing. Šárka Janurová
12 0101946 Ing. Milan Borovka
13 0101168 Martin Kolouch
14 0100755 Ing. Vladimír Dufek
15 1400208 Jan Částka
16 1006995 Karel Vinterlík
17 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
18 0014341 Ing. Vendula Klírová
19 0014822 Ing. Jiří Krejčí
20 0101092 Ing. Pavel Čurda
21 0102077 Ing. Martina Havlová
22 1005731 Ing. Radomír Můčka
23 0101631 Ing. Martin Poláček
24 0202374 Ing. Marek Chval
25 0012991 Ing. Michal Čížek
26 1006495 Ing. Šárka Justová
27 0014495 Lukáš Drmota
28 0014156 Ing. Petr Hofman
29 0102349 Ján Csizmazia
30 0101446 Ing. Pavel Zeman