Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. je platný, z části již účinný. Cílem semináře je objasnit účastníkům, které stavby budou podléhat povolení, který úřad bude povolení vydávat a jakým způsobem stavební úřad povede řízení. Ve zkratce "co-kdo-jak".


Hlavní odborné téma – program akce:

Účastníci budou informováni o rozdělení staveb na drobné/ jednoduché/vyhrazené/ostatní, o rozdílné příslušnosti a způsobu povolování a užívání staveb podle jednotlivých druhů. Nový stavební zákon vytváří zcela novou soustavu státních stavebních úřadů a přináší velké změny v organizaci dotčených orgánů a jejich činnosti. Zřizují se Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy. Územní pracoviště krajského stavebního úřadu stanoví Nejvyšší stavební úřad vyhláškou. S naplněním cíle jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení souvisí další změny v redukci současných forem povolení.

  • Rozdělení staveb na drobné, jednoduché, vyhrazené/ostatní a jejich režim posuzování a povolování
  • Nová státní stavební správa (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad, krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště, jiné stavební úřady)
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, úkony dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury)
  • Průběh řízení (náležitosti žádosti, účastníci řízení, námitky účastníků a připomínky veřejnosti, vyjádření stavebníka, posuzování záměru)
  • Povolení (lhůta pro vydání, náležitosti povolení, platnost, přechod povolení, změna a zrušení povolení)
  • Zrychlené řízení a rámcové povolení  další vybrané instituty zákona (kolaudování staveb, dodatečné povolení)

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Vladimíra Sedláčková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
29. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
315
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302110 Ing. Tomáš Kročil
2 0007708 Václav Klaboch
3 0014577 Ing. Jitka Hynková
4 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
5 0014576 Ing. Hana Buchnarová
6 0014578 Ing. Kateřina Hrušková
7 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
8 1104353 Jan Nečesaný
9 0601747 Ing. Luboš Herman
10 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
11 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
12 0402196 Pavlína Kratochvílová
13 1103280 Ing. Martin Langer
14 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
15 0006682 Ing. Jaroslav Vala
16 0003778 Ing. Miloslav Smutek Ph.D.
17 0012720 Ing. Vlastimil Straka
18 0013919 Ing. Petr Pospíšil
19 0004755 Ing. Hana Kahounová
20 0402032 Ing. Martin Gazda
21 0010556 Ing. Radek Paier
22 0013433 Ing. Jan Hrachovec
23 0013698 Ing. Petr Odstrčil
24 0013680 Ing. Jan Jacko
25 0014383 Ing. Radek Pašek
26 0012818 Ing. Lubor Švec
27 0601715 Ing. Petr Vágner
28 0601716 Ing. Jiří Vágner
29 0013997 Ing. Petr Svoboda
30 0401314 Ing. Pavel Štětka
31 0102309 Ing. Věra Slunečková
32 0012143 Ing. Roman Kliment
33 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
34 0102235 Ing. Jitka Hovorková
35 1006551 Ing. Petr Málek
36 0013790 Ing. Martin Kroupa
37 0201861 Ing. Petr Šindler
38 0501382 Ing. Michal Souček
39 0010755 Ing. Jan Pavlica
40 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
41 0009904 Ing. Richard Konečný
42 0101557 Ing. Martin Pobuda
43 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
44 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
45 1006389 Ing. Vladimír Montag
46 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner
47 0401178 Ing. Petr Sládek
48 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
49 0013668 Ing. Martin Fiury
50 0010699 Tomáš Pilík DiS.
51 0012475 Ing. Martin Krýcha
52 0402495 Ing. Jiří Novotný
53 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
54 1006623 Ing. Jiří Křivka
55 0011032 Ing. Naďa Rosická
56 0000892 Ing. Stanislav Toman
57 1003619 Ing. Jana Bendová
58 0009930 Petr Jiřičný
59 1104004 Ing. Ilja Nikolov
60 0701597 Ing. Vladimír Král
61 0010933 Ing. Ivana Fialová
62 0301005 Ing. Jitka Briežniková
63 0012982 Vojtěch Procházka
64 1006294 Ing. Jaroslav Škola
65 1103599 Pavel Šalmík
66 0202171 Ing. Marcela Procházková
67 0008914 Ing. David Štochl
68 0701175 Martin Šíša
69 0013402 Ing. Pavel Nováček
70 1201374 Ing. Jan Kundrátek
71 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
72 0014443 Filip Soudek
73 0402197 Hana Möbiusová
74 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
75 0500871 Ing. Dana Polcarová
76 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
77 0401165 Ludmila Nováčková
78 0602717 Jiří Košťál
79 3000318 Ing. Peter Staš
80 0014636 Ing. Stanislav Sobola
81 1301011 Ing. Jiří Chmelíček
82 1201810 Ing. Petr Nevřela
83 0101537 Ing. Radek Lukeš
84 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
85 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
86 1100028 Ing. Jan Štěrba
87 1100286 Dagmar Lančová
88 0201577 Ing. Josef Rojt
89 1103134 Ing. Libor Habrnál
90 0602662 Ing. Kateřina Hon
91 0004275 Ing. Marta Kráčmerová
92 1003639 Ing. Daniela Janevová
93 0700668 Jiří Lukšíček
94 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
95 0013219 Ing. Mária Vaňková
96 1003702 Ing. Petr Krejčiřík
97 0600999 Ing. Miroslav Klobas
98 0102560 Ing. Miroslav Veselý
99 1104162 Ing. Daniela Trnková
100 1007158 Ing. Michal Trněný
101 0007809 Ing. Jolana Váňová
102 0600324 Ing. Zbyněk Matura
103 1001902 Ing. Michal Slavík
104 0002723 Ing. Václav Krejčí
105 0006585 Ing. Tomáš Klíma
106 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
107 0008278 Bohumil Bartuněk
108 1302422 Karel Herák
109 1103487 Ing. Roman Rossípal
110 0013409 Ing. Michal Vysušil
111 1201566 Ing. Pavel Žourek
112 1101577 Eva Frýzová
113 0010122 Ing. Vladimír Havelka
114 1200656 Alois Večeřa
115 1103693 Ing. Jan Jadrníček
116 0003296 Ing. Erika Malá
117 0008609 Ing. Miroslav Böhm
118 1202239 Ing. Petr Šedivý
119 0011251 Ing. Ivana Laštovková
120 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
121 1002891 Ing. Blanka Dvořáková
122 0101598 Roman Franěk
123 1005573 Ing. Michael Jaďuď
124 0100070 Ing. Josef Maroušek
125 1002469 Ing. Miroslav Martínek
126 1004576 Ing. Karel Škára
127 0601775 Ing. Jiří Kodýtek
128 0601333 Ing. Petr Vlasák
129 1200167 Ing. Petr Horčička
130 0402375 Ing. Lukáš Černý
131 1104157 Ing. Angelika Struziaková
132 0010055 Ing. Václav Kvasnička
133 1202046 Ing. Petra Novotná
134 1103753 Ing. Jana Kalužíková
135 0102182 Ing. Pavel Beran
136 0001352 Ing. Jiří Bulis
137 0010072 Ing. Vlastimil Mrázek
138 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
139 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
140 1007143 Ing. Kateřina Plíhalová
141 0602602 Ing. Eva Blažková
142 0102334 Ing. Vít Hošek
143 0102359 Bc. Josef Maroušek
144 1101121 Ing. Richard Žák
145 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
146 1005318 Vladimír Lapčík
147 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
148 0201257 Ing. Zbyněk Nový
149 0000641 Ing. Jana Hejnalová
150 0004651 Ing. Pavel Janků
151 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
152 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
153 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
154 0201597 David Parvonič
155 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
156 1004979 Ing. Ilona Janíková
157 1104241 Radim Morcinek
158 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
159 1103537 Ing. Pavla Holečková
160 0501292 Tomáš Brixi
161 0301236 Ing. Marcela Doležalová
162 1202237 Ing. Vladimír Čechák
163 1103597 Ing. Milan Činčala
164 1002168 Ing. Pavel Rohánek
165 0601652 Ing. Monika Kopecká
166 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
167 0401022 Jiří Buneš
168 1201150 Ing. Milan Marcinov
169 1400452 Ing. Dana Wurzelová
170 0101457 Jiří Jůzko
171 0010296 Ing. Ivo Oves
172 1301537 Ing. Karel Vítek
173 0014520 Ing. Daniel Sedláček
174 1004743 Ing. František Zápeca
175 0701571 Lubomír Svatoš
176 1202221 Ing. Martin Kopečný
177 1103630 Ing. Jana Turečková
178 1302344 Tomáš Ševčík
179 0201030 Ing. Ivo Mikáska
180 0301544 Ing. Martin Staněk
181 0200480 Ing. Jaroslav Vytisk
182 0014388 Ing. Ondřej Mareš
183 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
184 1200221 Ing. Zdeněk Korta
185 0602657 Ing. Radim Knížák
186 0011561 Martin Diepold
187 0009670 Ing. Roman Nešpor
188 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
189 0008569 Ing. Martin Butor
190 1004424 Ing. Milan Pokorný
191 0401900 Ing. Ladislav Novák
192 0200519 Vladimír Janout
193 0013360 Ing. Pavel Šimůnek
194 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
195 0202255 Jaromír Jaren DiS.
196 0701226 Ing. Radomír Válka
197 0009405 Ing. Petr Broukal
198 1003735 Ing. Marek Hladný
199 0008691 Ing. Marie Kašová
200 0013969 Ing. Petr Janeček
201 0011087 Ing. Michal Satori
202 0008374 Ing. David Vávra
203 0007264 Hana Dědičová
204 0301078 Eva Pincová
205 1200633 Ing. Luděk Chum
206 1103149 Ing. Martin Wrzecionko
207 1100742 Ing. Josef Waclawek
208 0011280 Jaroslav Vajrauch
209 0500204 Ing. Jan Zeman
210 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
211 0014606 Ing. Radek Kratochvíl Ph.D.
212 1302208 Ing. Mirko Ingr
213 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
214 1202279 Ing. Miroslav Veselý
215 1300282 Ing. Monika Bambuchová
216 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
217 0003443 Ing. Libor Hladký
218 0010037 Ing. Pavel Jindra
219 1201655 Ing. Jiří Skupina
220 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
221 1102818 Dr. Ing. Tomáš Novotný
222 0009364 Ing. Milan Chalupa
223 0010321 Ing. Michal Lenoch
224 0401252 Jiří Martinec
225 1007133 Ing. Radim Kučera
226 1102356 Ing. Jan Havlíček
227 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
228 0202149 Ing. Martin Mužík
229 0401096 Josef Veselý
230 0500491 Günter Hanisch
231 0011556 Ing. Richard Laššák
232 0102542 Hana Fraňková
233 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
234 0013600 Ing. Jan Němejc
235 0400692 Ing. Miroslav Tesař
236 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
237 0012687 Lucie Nedvědová
238 0301582 Milan Köstler
239 0004599 Ing. Štefan Kovács
240 0501230 Ing. Martin Daňhel
241 0010670 Ing. Pavel Fadrný
242 0601868 Pavel Koutný
243 0601535 Ing. Luděk Horáček
244 0008139 Ing. Ladislav Vasilenko
245 1004929 Ing. Petr Březina
246 0401772 Ing. Vladimír Beran
247 0013080 Ing. Jan Hora
248 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
249 0014787 Ing. Karel Prchal
250 0014780 Ing. Tomáš Břoušek
251 0401142 Milan Strauss
252 0300801 Ing. Pavel Korima
253 0601804 Ing. Petr Vávra
254 0701641 Ing. Nikola Filáčková
255 1202344 Jana Dubovská
256 1004765 Ing. Petra Pavlíková
257 0010611 Ing. Petr Poupa
258 0010612 Ing. arch. Kateřina Gregorová
259 1103763 Ing. Kateřina Šípková
260 1004845 Ing. David Surýnek
261 3000277 Ing. Pavol Gálik
262 0401779 Ing. Petr Novák
263 0007515 Ing. Pavel Obermajer
264 0201389 Ing. Patrik Schuppler
265 0600323 Jan Vávra
266 1003265 Ing. Petr Pospíšil
267 0102015 Ing. Martin Hejl
268 1005070 Ing. Lubor Havlík
269 1006190 Ing. Pavel Tyc
270 0301399 Petr Sobotka
271 0003747 Ing. Antonín Fara
272 1101973 Jiří Hegegy
273 0010420 Ing. Petr Hofmann
274 0011284 Ing. Jaroslav Šmejkal
275 1400698 Ing. Vojtěch Bína
276 0102163 Ing. Zdeněk Pešek DiS.
277 1006805 Jan Odlas
278 0013789 Ing. Miloslav Polášek
279 0601453 Ing. Jiří Janák
280 0008619 Ing. Milena Schořovská
281 0202250 Ing. Zdeněk Pata
282 0009781 Ing. Pavel Čačík
283 1007140 Ing. Vilém Řiháček
284 1400388 Michal Horák
285 0402558 Ing. Jan Bělík
286 0008465 Ing. Jaroslav Čižinský
287 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
288 0013068 Ing. Martin Schneider
289 1101637 Jana Štvrtňová
290 1007231 Ing. Martin Hačka
291 1005154 Ing. Jaroslav Kabriel
292 0701569 Ing. Pavel Hrobař
293 1302401 Ing. Martin Běťák
294 1202086 Jakub Nepožitek
295 0402594 Ing. Magdaléna Rybáková
296 0014273 Ing. Radek Prokop
297 0100708 Ing. Petr Thim
298 0402566 Jan Vitner
299 1300316 Ing. Jaromír Večerka
300 0009820 Ing. Petr Kuba
301 0006994 Ing. Zbyněk Prukl
302 0202046 Ing. Václav Peřina
303 1004897 Ing. David Lapčík
304 1103473 Renáta Hrobníková
305 1006240 Ing. František Pokorný
306 0012059 Ing. Vít Dolejší
307 1004487 Ing. Jan Neuer
308 0501366 Ing. Michal Strnad Ph.D.
309 0602721 Cyril Šourek
310 1301425 Ing. Radek Bartošík
311 0003147 Ing. Lambert Liška
312 0500272 Ing. Petr Jeřábek
313 1006952 Ing. Ivo Frank
314 0008264 Ing. Jan Čapek
315 0202160 Nikola Píšková DiS.
316 0701691 Jakub Šimek
317 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
318 0013976 Ing. Jiří Libecajt
319 0201674 Ing. Marek Weishäupl
320 1005252 Bc. Marek Gerec