Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

Cílem webináře je seznámit účastníky s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisech a změnovém zákoně, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, zejména problematiky státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Úvodní ustanovení

  Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

 • Organizace a výkon veřejné správy

  Státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

 • Stavební právo hmotné

  Obecná ustanovení

  Požadavky na vymezování pozemků

  Požadavky na umísťování staveb

  Technické požadavky na stavby

  Činnosti ve výstavbě

 • Stavební řád

  Obecná a společná ustanovení

  Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)

  Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)

  Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu

  Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)

  Odstraňování staveb a terénních úprav

  Mimořádné postupy

  Informační systémy veřejné správy

  Kontrola a opatření k nápravě

  Přestupky

  – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
13. 12. 2021 od 14 hod. (délka trvání 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
639
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 3
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1400325 Ing. Milan Pavlištík
3 1100781 Ing. Jan Krőmer
4 0002625 Ing. Klement Neugebauer
5 1102430 Ing. Erika Pohorelli
6 0013680 Ing. Jan Jacko
7 1003797 Ing. Pavel Hovorka
8 0008578 Ing. Jiří Mantlík
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 1003944 David Hruška
11 1006447 Bc. Milan Preisner
12 0012564 Michal Beneš DiS.
13 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
14 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
15 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
16 0012475 Ing. Martin Krýcha
17 1104159 Miloš Češík
18 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
19 0010933 Ing. Ivana Fialová
20 0601652 Ing. Monika Kopecká
21 0200823 Ing. Stanislav Jaroš
22 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
23 0004017 Ing. Božena Rusová
24 0500204 Ing. Jan Zeman
25 0201447 Petr Chalupa
26 1300282 Ing. Monika Bambuchová
27 1102288 RNDr. Miroslav Konečný CSc.
28 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
29 0602602 Ing. Eva Blažková
30 0010849 Vratislav Žitný
31 1005387 Ing. Zuzana Lidmerová
32 0012737 Alexandr Hájek DiS.
33 0102402 Jan Pošvic
34 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
35 1400749 Michal Štrouf DiS.
36 0301582 Milan Köstler
37 0602276 Tomáš Hudec
38 0014808 Jan Hašek
39 1003619 Ing. Jana Bendová
40 0012017 David Lambert
41 0008878 Zuzana Šmirousová
42 1202249 Martin Pružinec
43 1202084 Ing. Ondřej Volák
44 0014130 Ing. Klára Horáková
45 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
46 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
47 1006623 Ing. Jiří Křivka
48 0008132 Ing. Jana Urbánková
49 0009820 Ing. Petr Kuba
50 0601868 Pavel Koutný
51 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
52 0011651 Ing. Tomáš Houska
53 0301387 Ing. Martin Haueisen
54 1003063 Ing. Tomáš Havlíček
55 0009873 Ing. Antonín Šremer
56 0002523 Ing. Vladimír Píša
57 1101574 Ing. Edvin Bartoš
58 0005027 Marie Vilímová
59 0008793 Ing. Stanislav Staněk
60 0201519 Ing. Jiří Růžička
61 0008133 Ing. Jan Mrzílek
62 1103751 Miroslav Břemek
63 0008163 Ing. Petr Hradecký
64 0402572 Petr Kolář DiS.
65 0011240 Martin Žvátora
66 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
67 0007121 Ing. Michal Zajíček
68 0003121 Jiří Procházka
69 0008395 Ing. Petr Jančík
70 0012143 Ing. Roman Kliment
71 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
72 0006751 Ing. Roman Sedláček
73 0012772 Peter Pristach
74 0700579 Ing. Pavel Slezák
75 0012122 Ing. Michaela Pecinová
76 0009944 Richard Müller
77 0013042 Ing. Michal Ježek
78 0012936 Ing. Ondřej Uhlarik
79 1301937 Ing. Ilona Matoušková
80 0001104 Ing. Jiří Bednařík
81 0011504 Vladislav Charvát
82 0011504 Vladislav Charvát
83 0012490 Ing. Petr Duník
84 0012991 Ing. Michal Čížek
85 0011767 Bc. Karel Trojan
86 0011284 Ing. Jaroslav Šmejkal
87 0014507 Tomáš Fodrán
88 0013930 Ing. Jiří Zapadlo
89 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
90 0014385 Ing. Miroslav Filip
91 1005839 Ing. Jana Lukášková
92 0014746 Ing. Josef Říha
93 0014588 Ing. Luboš Bóga
94 0009154 Petr Nobilis
95 0014537 Ing. Petr Ondráček
96 0100702 Ing. Václav Houška
97 0014738 Martin Bauš
98 0012670 Ing. Miroslava Fišková
99 0012642 Ing. Vladislav John
100 0014437 Ing. Martin Rajnoch
101 0014318 Václav Chvojka
102 0000028 Ing. Jindřich Pater
103 0001314 Jiří Sudek
104 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
105 0013266 Tomáš Sucháček
106 0010293 Petr Pospíchal
107 0010687 Zdeněk Karmazin
108 0009060 Milan Janeček
109 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
110 0014607 Vít Kodeš DiS.
111 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
112 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
113 0008423 Ing. Michal Deák
114 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
115 0005668 Ing. Petr Žaba
116 0014316 Vít Křepinský
117 0011163 Miloslav Bulíček
118 1302447 Miroslav Hýbner
119 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
120 0301021 Ing. Lubor Šimek
121 1006621 Ing. Miroslav Patočka
122 0401131 Ing. Hana Antošová
123 0012533 Ing. Barbora Pilcová
124 0602528 Luboš Kopecký
125 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
126 1006873 Ing. Alojz Papp
127 0012349 Martin Vrba
128 1101414 Ing. Hubert Řehulka
129 0014174 Josef Gabrhel
130 0202378 Ing. Petr Suchánek
131 1006652 Ing. Dominik Hochman
132 1102643 Vratislav Bajgar
133 1104312 Vladimír Nasadil
134 0014534 Tomáš Kult
135 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
136 0010662 Ing. Zdeněk Adamec
137 1103337 Ing. Pavel Šípek
138 0501273 Bc. Michal Ceé
139 1103875 Ing. Dominik Rylko
140 1006409 Ing. Filip Burjanek
141 0003064 Ing. Radko Neumann
142 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
143 1201831 Ing. Dušan Gadas
144 1300930 Ing. Petr Skřivánek
145 0014726 Ing. Dušan Novotný
146 1202080 Ing. Milan Tománek
147 0402259 Ing. Lukáš Fidler
148 0400692 Ing. Miroslav Tesař
149 0202314 Ing. Petr Toman
150 0100939 Jaroslav Šimek
151 0301005 Ing. Jitka Briežniková
152 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
153 0701655 Miroslav Štosek
154 1103312 Ing. David Adámek
155 0601330 Jiří Jozífek
156 0202379 Ing. Petr Blažek
157 0010640 Ing. Jaroslav Holas
158 1006551 Ing. Petr Málek
159 1101029 Jiří Brodík
160 1007112 Ing. Ondřej Vlach
161 0402565 Jiří Martínek
162 1004348 Ing. Jiří Slezák
163 1400388 Michal Horák
164 0014282 David Novotný
165 0500812 Ing. Radoslav Rygál
166 0013022 Ing. Jakub Vaněk
167 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
168 0102023 Petr Koucký
169 1006476 Ing. Svatopluk Holotík
170 0602529 Jana Förstlová
171 1103075 Ing. Martin Vrána
172 1006863 Roman Skovajsa
173 0202374 Ing. Marek Chval
174 0202374 Ing. Marek Chval
175 1301566 Ing. Pavel Srba
176 1400328 Ing. Jiří Veselý
177 1202381 Ing. Ivo Toláš
178 0202177 Ing. Andrea Števková PhD.
179 1400728 Karel Svoboda
180 1006805 Jan Odlas
181 1103378 Ing. Ondřej Bojko
182 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
183 1202237 Ing. Vladimír Čechák
184 1301712 Ing. Radomír Bureš
185 1202046 Ing. Petra Novotná
186 0602249 Ing. Pavla Adámková
187 1302253 Ing. David Zapletal
188 1007064 Ing. Jiří Šťastný
189 0013251 Kryštof Rotkovský
190 0202153 Renata Plevačová
191 1202116 Bc. Vít Malý
192 1301944 Miroslav Večerka
193 0012006 Ing. Radomil Noll
194 0500994 Petra Nosková
195 1400190 Ing. Václav Ondráček
196 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
197 0301510 Ing. et Ing. Miroslav Kadlec
198 0300897 Ing. Michal Dufek
199 0301040 Ing. Tomáš Stehlík
200 0501432 Ing. Petr Frančík
201 0013610 Ing. Vladimír Starý
202 1102658 Ing. Jiří Mrkva
203 0301492 Ing. Petr Kostner
204 1103219 Ing. Bronislav Böhm
205 0004599 Ing. Štefan Kovács
206 1202200 Ing. Miroslav Vobr
207 1102583 Ing. Jaromír Vícha
208 1004791 Ing. Michal Pavlík
209 1202056 Ing. Svatava Vrťová
210 0601450 Ing. Radek Koiš
211 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
212 0014372 Patrik Doubek
213 0600437 Ing. Miloš Burianec
214 0201779 Ing. Lucie Krupičková
215 0602324 Ing. Jiří Havrda
216 0004905 Jan Tuček
217 1202124 Jan Jakeš DiS.
218 0100050 Ing. Jiří Straka
219 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
220 0013789 Ing. Miloslav Polášek
221 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
222 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
223 1100703 Ing. Petr Knop-Kostka
224 0601889 Martin Dvořák
225 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
226 1006264 Ing. Petra Václavková
227 0301537 Ing. Miroslav Končík
228 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
229 0011545 Ing. Daniel Machander
230 0009146 Tomáš Náhlovský
231 0401257 Ing. Karel Hrdlička
232 1102244 Bc. Dana Hauerlandová
233 0201577 Ing. Josef Rojt
234 0600658 Ing. Blanka Matějková
235 0200259 Zdeněk Varvařovský
236 0500950 Ing. Martina Havránková
237 1302417 Ing. Marek Pokorný
238 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
239 0500347 Ing. Jiří Vaněk
240 0014341 Ing. Vendula Klírová
241 1006346 Ing. Jan Špatný
242 1003660 Ing. Jana Mikulášková
243 1103708 Ing. Pavel Krupička
244 0202351 Ing. Jan Batík
245 0202173 Ing. Iva Šrámková
246 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
247 1004184 Jiří Třináctý DiS.
248 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
249 0008545 Ing. Blanka Poláková
250 0701133 Ing. Andrej Peňák
251 1104332 Pavel Vavříček
252 0101390 Vladimír Charypar
253 0014423 Ing. Tibor Jéger
254 0201902 Pavel Novák
255 1004089 Ing. Otakar Mikulka
256 0009541 Ing. Karel Kozel
257 0008539 Ing. Jan Hašek
258 0005523 Ing. Martin Riger
259 1004155 Ing. Jiří Rous
260 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
261 0014289 Ing. Jan Hercík
262 1104324 Ing. Roman Wilkonský
263 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
264 0000900 Ing. Aleš Jungmann
265 0013256 Tomáš Kopřiva
266 1006541 Ing. Petr Matuška
267 1007092 Bc. Lukáš Dobeš
268 0100740 Ing. Jan Toncar
269 0013745 Hana Kuropatová
270 1006672 Ing. Radim Holub
271 1103607 Ing. Milan Barák
272 0007809 Ing. Jolana Váňová
273 0012553 Ing. Stanislav Kolář
274 1202398 Ing. Tomáš Pressburger
275 1200167 Ing. Petr Horčička
276 1102442 Ing. Zdeněk Polach
277 0014585 Ing. Norbert Glejdura
278 1006136 Ing. Pavel Poul
279 0002410 Ing. Jan Mužík
280 0102648 Ing. Bc. David Lukeš
281 0014749 Martin Vanický
282 0013654 Ing. Květoslav Syrový
283 0402487 Pavel Tomáš
284 0013865 Ing. Vojtěch Ehlich
285 0013380 Jindřich Hanzl
286 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
287 0014247 Ing. Jan Löffelmann
288 1007263 Ing. Jakub Vašíček
289 0007108 Ing. Helena Okénková
290 1201121 Ing. Zdeněk Kristek
291 0006941 Ing. Jaroslav Čech
292 1201625 Ing. Petr Mojzík
293 1005545 Ing. Marián Olejník
294 1007117 Ing. Jiří Bernard
295 3000173 Ing. Ondrej Jasenčák
296 0300622 Ing. Antonín Kavan
297 1201311 Ing. Klára Dvořáková
298 0009308 Ing. Sylva Chmelová
299 1101731 Ing. Marcel Wittek
300 1100656 Ing. Antonín Parys
301 0014761 Jan Hodný
302 0009552 Bohumil Soukup
303 1200200 Ing. Karel Hübl
304 0601248 Ivana Černá
305 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
306 1102984 Ing. Jitka Gregořicová
307 1101835 Ing. Šárka Koňakovská
308 0011086 Ing. Ladislav Jirků
309 0013825 Ing. Johana Hanulíková
310 0402096 Petr Hanzl
311 0100070 Ing. Josef Maroušek
312 1102057 Ing. Roman Vitásek
313 0101588 Ing. Radek Pernekr
314 1400564 Ing. Jan Suk
315 1001902 Ing. Michal Slavík
316 0500861 Ing. Josef Mocák
317 0100538 Ing. Adolf Šicner
318 0402558 Ing. Jan Bělík
319 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
320 1001572 Ing. Vladimír Res
321 0014322 Ing. Jakub Horner
322 0012234 Ing. Ondřej Petrželka
323 1201566 Ing. Pavel Žourek
324 0009891 Jiří Kos
325 0202171 Ing. Marcela Procházková
326 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
327 0014263 Ing. Miroslav Cőlba
328 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
329 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
330 0601574 Ing. Martin Vais
331 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
332 0012719 Ing. Roman Květoň
333 0201551 Miroslav Hrečin
334 0012466 Jakub Kosina
335 1005107 Ing. Roman Čadeni
336 0007708 Václav Klaboch
337 1201443 Ing. Josef Popelka
338 3000262 Ing. Pavel Brchel
339 0701171 Ondřej Balihar
340 0201883 Ing. Kateřina Boříková
341 1006576 Ing. Pavel Křepela
342 0010767 Ing. Marián Múdry
343 1103134 Ing. Libor Habrnál
344 0100031 Ing. Jan Kocmich
345 1201191 Zdeněk Hybš
346 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
347 0701439 Lukáš Třasák DiS.
348 1102299 Ing. Hana Bendová
349 0601416 Ing. Renata Novotná
350 0008871 Josef Tietz
351 1006615 Ing. Vojtěch Kocáb
352 0202084 Ing. Aleš Novotný
353 0600600 Ing. Karel Brousil
354 1001144 Ing. Pavla Mezerová
355 0602766 Markéta Kreislová
356 1102296 Ing. Jitka Krčmářová
357 1400294 Ing. Tomáš Sedlák DiS.
358 1006340 Ing. Jaromír Lipner
359 0014070 Ing. David Foltýn
360 1004884 Ing. Miroslav Plaček
361 1003226 Ing. Stanislav Masařík
362 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
363 0007660 Ing. Vít Lerl
364 0012658 Ing. Jiří Kolda
365 0006909 Ing. Miloslav Bárta
366 1005575 David Fiala
367 0602573 Ing. Michal Dostál
368 1302251 Ing. Robin Filák
369 0202419 Ing. Jan Kasa
370 0201341 Zbyněk Bartoň
371 0005163 Karel Burian
372 1302239 Václav Strouhal DiS.
373 1003178 Ing. Petr Strnad
374 1100737 Ing. Otakar Galas
375 0202243 Pavel Šíma
376 1301806 Hana Schreiberová
377 0000292 Miloslav Chlumský
378 1400537 Ing. Martin Janák
379 0501368 Ing. Věra Vanerová
380 0012196 Ing. Marek Ženka Ph.D.
381 1301537 Ing. Karel Vítek
382 0012007 Ing. Michal Pánek
383 0601823 Ing. Petr Molnár
384 1006870 Ing. Miloslav Novotný
385 0202019 Ing. Jan Cikán
386 1005175 Ing. Veronika Dordová
387 0005705 Ing. Petr Blažka
388 0007696 Ing. Roman Kučera
389 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
390 0001970 Ing. Milan Molík
391 0011652 Ing. Miroslav Bokiš
392 1004929 Ing. Petr Březina
393 0602448 Jan Hübner
394 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
395 1101536 Stanislav Bielesz
396 0009504 Milan Činka
397 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
398 0013590 Ing. Stanislav Mastný
399 0201147 Ing. Karel Eliášek
400 0202018 Ing. Jani Trnka
401 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
402 0102319 Ing. Marie Všohájková
403 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
404 0006584 Ing. Roman Neuhort
405 1007072 Ing. Markéta Neoralová
406 0601393 Zbyněk Černý
407 0602848 Ing. Iva Kárníková
408 0600037 Ing. Vladimír Foret
409 0010924 Karel Švejda
410 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
411 0701569 Ing. Pavel Hrobař
412 1301863 Jan Vaculík
413 0401625 Ing. Jan Lenner
414 1002111 Ing. Luboš Kašpárek
415 0601493 Bc. Radek Pácalt
416 0401252 Jiří Martinec
417 0013836 Ing. Petr Kučera Ph.D.
418 0013383 Ing. Pavel Maršík
419 0600674 Ing. Radko Novotný
420 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
421 1103162 Ing. Ondřej Zeman
422 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
423 1005812 Ing. Radka Roubcová
424 0013655 Michal Slabý
425 0013746 Ing. Rostislav Kulička
426 1202013 Ondřej Kuba
427 1005504 Ing. Tomáš Černý
428 1006252 Ing. Josef Vávra
429 1400013 Ing. Zdeněk Janýr
430 0102569 Ing. Jan Simota
431 0010606 Ing. Jaromír Štosek
432 1006558 Ing. Karel Bursík
433 1002749 Ing. Radomil Pavlíček
434 0013761 Ing. Petr Fojt
435 1302453 Ing. Roman Jelínek
436 1003634 Ing. Jan Kozlík
437 1201696 Petr Muzikant
438 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
439 0014257 Ing. Richard Biedermann
440 1005919 Ing. Petr Mičunek
441 0100645 Ing. Jan Holeček
442 0400043 Ing. Petr Urban
443 0011561 Martin Diepold
444 0401568 Ing. Lubomír Potenec
445 1006163 Ing. Jiří Palčík Ph.D.
446 0009926 Ing. Václav Stříbrský
447 0402439 Šárka Jonová DiS.
448 0100356 Ing. Vladimír Boršek
449 0401643 Ing. Pavel Rubáš Ph.D.
450 1005172 Ing. Zdeněk Des
451 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
452 0200840 Ing. Jan Černý
453 1103832 Ing. Jan Řehoř
454 0012688 Ing. Tomáš Langer
455 1100339 Ing. Jiří Homolka
456 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
457 0301315 Zbyněk Peichl
458 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
459 0400825 Ing. Rudolf Seidl
460 0007518 Ing. Petr Malina
461 0007054 Ing. Martin Chadima
462 1102596 Ing. František Fiala
463 0014267 Ing. arch. Jan Schneedörfler
464 1104047 Ing. Ondřej Klučka
465 0301580 Michal Ogurek
466 0005197 Ing. Michal Říha
467 0002069 Zdeňka Fialová
468 1300316 Ing. Jaromír Večerka
469 0000641 Ing. Jana Hejnalová
470 1103985 Ing. Radim Seidler
471 1006781 Jiří Novák
472 1103796 Ing. Pavel Srkal
473 0008215 Pavel Havlíček
474 0014296 Ing. Petr Bujárek
475 0202046 Ing. Václav Peřina
476 1004424 Ing. Milan Pokorný
477 1100045 Ing. Petr Kotlán
478 0602658 Ing. Petr Košťál
479 1103728 Michal Raška
480 1006240 Ing. František Pokorný
481 1302507 Ing. Martina Smilková
482 0402070 Lukáš Benda
483 0700198 Ing. Milan Nágl
484 0700892 Yvona Náglová
485 0700268 Ing. Václav Jakeš
486 1103648 Ing. Martin Staněk
487 1103787 Bc. Michal Davidek
488 0501332 David Senohrábek DiS.
489 0100508 Ing. Jaroslav Hruška
490 1006841 Ing. Jerzy Stebel
491 1007230 Radek Libosvár
492 1202055 Ing. Ivo Christen
493 1006952 Ing. Ivo Frank
494 1102919 Ing. Eva Hrubá
495 0300781 Jiří Olšavský
496 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
497 0012916 Ing. Petr Šandera
498 0201554 Zdeňka Kubešová
499 0601775 Ing. Jiří Kodýtek
500 0300369 Ing. Radek Růžička
501 0100028 Ing. Pavel Douša
502 0009472 Ing. Josef Malušek
503 0001081 Ing. Milan Sahánek
504 0602208 Ing. Jana Machová Jirsáková
505 0014309 Ing. Ladislav Klobása
506 1002863 Ing. Luděk Šácha
507 0301575 Ing. Nikola Bindzar
508 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
509 0500797 Ivana Mašínová
510 0009412 Ing. Libor Truhelka
511 0401935 Ing. Kamila Dobešová
512 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
513 0013903 Ing. David Harant
514 0601949 Pavel Šprojcar
515 0202349 Ing. Kateřina Černá
516 1104036 Ing. Petr Horký
517 0202248 Ing. Jakub Slivoně
518 1103417 Ing. Jana Opělová
519 0008668 Ing. Jindřich Kaas
520 1101806 Ing. Jiří Šafarčík
521 0501230 Ing. Martin Daňhel
522 0100719 Ing. Jan Menhard
523 0013981 Ing. Jiří Souček
524 0008722 Ing. Karel Flemr
525 0011298 Ing. Petr Formánek
526 1006570 Ing. Pavel Kříž Ph.D.
527 1103756 Ing. Jan Stuchlík
528 0012544 Lukáš Toth
529 1006856 Ing. Martin Šašek
530 0401276 Roman Hladík
531 0000696 Ing. Vladimír Vonka
532 1000336 Ing. Petr Levák
533 0202388 Martin Beňák
534 0011136 Ing. Radek Veselý
535 0014560 Ing. Jan Faltýnek Ph.D.
536 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
537 0003443 Ing. Libor Hladký
538 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
539 1302330 Petr Chovanec
540 0600172 Ing. Stanislav Lejsek
541 1302329 Ing. Jiří Kuňák
542 0011556 Ing. Richard Laššák
543 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
544 0701523 Ing. David Pilný
545 1201244 Ing. Pavel Psota
546 0501430 Ing. Jan Müller
547 0701297 Ing. Monika Baráková
548 1004832 Ing. Tomáš Jakl
549 0201782 Petr Vlažný
550 0402567 Roman Molnár
551 0102356 Ing. Dana Brožová
552 0300785 Karel Ježek
553 1103464 Ing. Zbyněk Plšek
554 0014797 Ondřej Žák
555 3000359 Ing. Dušan Minárik
556 0101562 Jiří Founě
557 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
558 1006630 Ing. Robin Prachař
559 0014077 Ing. Marcel Šaffek
560 0014181 Ing. Tomáš Marek
561 0013682 Ing. Jan Rambousek
562 1006996 Bc. Miroslav Dobrovolný
563 0401313 Vlasta Kellnerová
564 1004476 Ing. Pavel Vogel
565 0200813 Ing. Jaroslav Stáňa DiS.
566 0011101 Ing. Lucie Švermová Ph.D.
567 0701614 Martin Haupt
568 0100929 Petr Jeroušek
569 0102182 Ing. Pavel Beran
570 0010790 Ing. Petr Kolouch
571 0009904 Ing. Richard Konečný
572 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
573 0012059 Ing. Vít Dolejší
574 1006968 Ing. Zdeňka Havelková
575 0101867 Miroslav Borovanský
576 0011402 Josef Slabihoudek
577 1003005 Ing. Petr Zukal
578 0012848 Ing. Michal Teplý
579 0014780 Ing. Tomáš Břoušek
580 0200603 Zbyněk Milota
581 1006540 Ing. Jakub Hajn
582 1006457 Ing. Tomáš Margetík
583 1004768 Ing. Martin Mikula
584 0012586 Martin Chamula
585 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
586 1301985 Ing. Libor Josefík
587 0402324 Milan Pečarka
588 0602050 Ing. Tomáš Limberský
589 0010712 Ing. Zbyněk Mynář
590 1006845 Ing. Miloslav Tauš Ph.D.
591 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
592 0014813 Ing. Ondřej Skalický
593 1102677 Pavel Švaňa
594 0014818 Ing. Michal Procházka
595 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
596 1302405 Marek Fiala DiS.
597 1201515 Ing. Kamil Skala
598 1201974 Ing. Radek Štěpánek
599 1202254 Jaroslav Vrána
600 1002949 Ing. Antonín Pokorný
601 0602651 Ing. Jana Bulenová
602 1003558 Libor Piták
603 0008931 Josef Brejl
604 0301381 Jiří Rubeš
605 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
606 1007002 Ing. Michal Ventruba
607 0014280 Pavel Němeček
608 0014373 Tomáš Zástava
609 0600243 Ing. Marek Holman
610 0005898 Martin Skřivánek
611 0011771 Ing. Miroslav Zyma
612 1002874 Ing. Vladimír Wolf
613 1005721 Ing. Luděk Krba
614 0602695 Ing. Martin Oliva
615 0011701 Ing. Alena Bližňáková
616 0201660 Josef Holub
617 1001859 Ing. Vladimír Holič
618 0500971 Ing. Tomáš Grübel
619 0009373 Ing. Radovan Kosík
620 1104239 Ing. Petr Morawec
621 1300054 Ing. Vladimír Jašek
622 0002129 Ing. Aleš Beran
623 1004872 Ing. Pavlína Heřmanová
624 1400670 Ing. Jakub Nacházel
625 0012735 Ing. Robert Juřina
626 0000479 Ing. Jiří Zákravský
627 0500867 Ing. Petr Mocák
628 0009930 Petr Jiřičný
629 0600004 Ing. Milan Havlišta
630 1103388 Libor Pištělák
631 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
632 0006985 Milan Kdolský
633 0010297 Ing. Pavla Bartůňková
634 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
635 0301113 Ladislav Keller
636 0401022 Jiří Buneš