Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

ANOTACE:
Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

PROGRAM:

 1. Úvodní ustanovení
  • dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
 2. Organizace a výkon veřejné správy
  • státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
 3. Stavební právo hmotné
  • obecná ustanovení
  • požadavky na vymezování pozemků
  • požadavky na umísťování staveb
  • technické požadavky na stavby
  • činnosti ve výstavbě
 4. Stavební řád
  • obecná a společná ustanovení
  • úkony před zahájením řízení (předběžné informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
  • řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • odstraňování staveb a terénních úprav
  • mimořádné postupy
  • informační systémy veřejné správy
  • kontrola a opatření k nápravě
  • přestupky
  • ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 26. 01. 2022 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 •  Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 •  Datová linka: >1 Mb⁄s
 •  Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 •  Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 25. 01. 2022 v 15:00 hodin.

Termín
Celková kapacita
650
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012564 Michal Beneš DiS.
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
4 0402282 Ing. Miroslav Souček
5 0010739 Radovan Kalců
6 1006968 Ing. Zdeňka Havelková
7 0402568 Ing. Jiří Henych
8 0300925 Ing. Luděk Kadlec
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 1007317 Ing. Jana Bartlová
11 0002103 Ing. Miroslav Paták
12 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
13 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
14 0003992 Hana Eglová
15 0004988 Ing. Martina Bakovská
16 0401307 Kateřina Ryvolová
17 0402076 Ing. Jiří Müller
18 0002473 Ing. Zdeněk Viták
19 0008103 Ing. Ladislav Mička
20 0008104 Ing. Petr Poláček
21 0401647 Jiří März
22 0201519 Ing. Jiří Růžička
23 0012239 Ing. Jan Podlaha
24 0011545 Ing. Daniel Machander
25 0013962 Ondrej Zahoranský
26 0013940 Ing. Václav Šustr
27 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
28 0100702 Ing. Václav Houška
29 0002824 Ing. Pavel Talíř
30 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
31 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
32 1103540 Ing. Jan Neuwirt
33 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
34 0102424 Ing. Petra Dobešová
35 0014289 Ing. Jan Hercík
36 0014233 Vojtěch Brázda
37 0100031 Ing. Jan Kocmich
38 0002625 Ing. Klement Neugebauer
39 0102051 Miroslav Běle
40 1003792 Ing. Lukáš Smekal
41 1005680 Ing. Karel Vlček
42 0202082 Ing. Vít Pospíšil
43 0202019 Ing. Jan Cikán
44 0201674 Ing. Marek Weishäupl
45 0013390 Ing. Ondřej Machek
46 0010933 Ing. Ivana Fialová
47 0013167 Ing. Jan Lipovčan
48 1101204 Ing. Alois Szemla
49 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
50 0013878 Ing. Petr Hubáček
51 1200717 Ing. Roman Augustin
52 0202356 Bc. Jan Kavalír
53 1001243 Ing. Pavel Kaderka
54 1103809 Lukáš Miketa
55 1006873 Ing. Alojz Papp
56 1201437 Ing. Aleš Hanák
57 0012429 Ing. Martin Lischka
58 0402072 Martin Šiman
59 1400556 Ing. Miloslav Beran
60 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
61 1003526 Ing. Jitka Fraňková
62 0701193 Milan Netolický
63 0014534 Tomáš Kult
64 0013668 Ing. Martin Fiury
65 1201723 Miroslav Králík
66 1301724 Ing. Věra Řehůřková
67 0009306 Martin Červený
68 0400267 Ing. Karel Kotyza
69 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
70 1101973 Jiří Hegegy
71 1103509 Ing. Zdeněk Horák
72 3000372 Ing. Peter Fiam
73 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
74 1103693 Ing. Jan Jadrníček
75 1400728 Karel Svoboda
76 0402190 Lukáš Slavík
77 0701630 Pavel Pilař
78 0402565 Jiří Martínek
79 1005175 Ing. Veronika Dordová
80 0101564 Ing. Marcela Pávková
81 1101695 Ing. Lenka Březinová
82 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
83 0011092 Ing. Viktor Remiš
84 0600731 Ing. Vladislav Jána
85 1101191 Ing. Pavel Mikeska
86 0602395 Ing. Martina Konášová
87 1302259 Lubomír Hřib
88 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
89 0008545 Ing. Blanka Poláková
90 0012652 Ing. Pavel Rek
91 1006476 Ing. Svatopluk Holotík
92 0000158 Ing. Miroslav Novák
93 1104364 Ing. Roman Vojtíšek
94 0007313 Ing. Stanislav Müller
95 0602646 Karel Nývlt
96 0601182 Ing. Jan Helbich
97 0009610 Ing. Pavel Martan
98 0011967 Zuzana Baláčková
99 0700399 Ing. Michal Kokula
100 1302267 Ing. Lukáš Peniaško
101 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
102 1100245 Ing. Vladimír Vrána
103 0300772 Petr Pařízek
104 0401842 Ing. Pavel Komenda
105 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
106 1104159 Miloš Češík
107 0400010 Ing. Jiří Kozák CSc.
108 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
109 1103982 Ing. Radovan Klima
110 0501450 Ing. Jakub Plechatý
111 1400601 Ing. Jiří Angelis
112 0011101 Ing. Lucie Švermová Ph.D.
113 0402537 Petr Komhäuser
114 0200456 Ing. Jiří Hrabák
115 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
116 0500635 Zdeněk Melichar
117 1103965 Ing. Jan Krchňák
118 0201506 Vlastimil Šatra
119 0014812 Ing. Šimon Mytyzek
120 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
121 0011561 Martin Diepold
122 1003944 David Hruška
123 1005537 Ing. Jaromír Hájek
124 0010915 Ing. Olga Hűbnerová
125 1103507 Ing. Petr Blažek
126 1400328 Ing. Jiří Veselý
127 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
128 0600324 Ing. Zbyněk Matura
129 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
130 0202244 Ing. Václav Mašek
131 1201826 Ing. Jiří Sotolář
132 1103134 Ing. Libor Habrnál
133 0401903 Petra Černá
134 0012583 Ing. Petr Mahdal
135 1102589 Ing. Martin Poloch
136 0701476 Ing. Jan Svatoš
137 0602723 Ing. Tomáš Pánek
138 1302141 Ing. Hana Ševčíková
139 0013523 Michal Berka
140 1200200 Ing. Karel Hübl
141 1103503 Ing. Jiří Skopalík
142 1005094 Ing. Gabriela Nováková
143 0501177 Martin Cimburek
144 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
145 1104199 Jiří Kaufmann
146 0013528 Ing. Vladimír Bartoš
147 0010397 Ing. Monika Votoček
148 0102099 Pavel Dvořák
149 1002453 Ing. Eva Hebedová
150 0014050 Ing. Maroš Súkeník
151 1006816 Ing. David Tejkal
152 1007038 Ing. Dušan Hradil
153 0601574 Ing. Martin Vais
154 1202116 Bc. Vít Malý
155 0101981 Ing. Petr Smolen
156 1102996 Ing. Šárka Pojerová
157 0300140 Ing. Josef Kameník
158 1007291 Bc. Petr Hloucha
159 0102266 Ing. Vít Brůžek
160 1006846 Ivo Ondříček
161 0100070 Ing. Josef Maroušek
162 0300824 Ing. Pavel Heinz
163 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
164 1302299 Ing. Martin Pohanka
165 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
166 1301905 Ing. Petr Kydlíček
167 0501368 Ing. Věra Vanerová
168 0501368 Ing. Věra Vanerová
169 0010055 Ing. Václav Kvasnička
170 1400555 Ing. Petr Čížek
171 0300171 Ing. Petr Rod
172 0401201 Gustav Brix
173 1007237 Bc. Štěpán Hašpica
174 0012103 Ing. Monika Najmanová
175 1007189 Ing. Jan Novák Ph.D.
176 1100495 Ing. Jan Illík
177 0601804 Ing. Petr Vávra
178 1006708 Ing. Petr Tupý
179 1100354 Ing. Milan Bortlík
180 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
181 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
182 0009541 Ing. Karel Kozel
183 0009541 Ing. Karel Kozel
184 1102397 Ing. Martin Bindač
185 1006095 Ing. Milan Mitrič
186 0402407 Bc. Pavel Krejčík
187 1004755 Ing. Lukáš Loudil
188 1200037 Ing. Jiří Vítek
189 1301537 Ing. Karel Vítek
190 0012571 Petr Maďar
191 0013470 Ing. Jiří Bacony
192 1300052 Ing. Petr Koukolíček
193 0400411 Ing. Pavel Žubretovský
194 0200485 Pavel Kugler
195 0602658 Ing. Petr Košťál
196 0701394 Ing. Jan Svoboda
197 0010434 Ing. Petr Kašík
198 0402451 Petr Kapic
199 1000688 Ing. Vítězslav Pruša
200 0001004 Ing. František Hořák
201 0011142 Petr Šmejkal
202 1201629 Ing. Ivo Hejtman
203 1005088 Ing. Marek Kunický
204 0602717 Jiří Košťál
205 0012868 Milan Bártů
206 0101638 Ing. Marie Buzková
207 0005059 Hynek Čvančara
208 0401726 Jiří Bauer
209 0006708 Hana Hrdinová
210 1003894 Ing. Ivo Pavlík
211 1202020 Petr Kantor
212 0014259 Ing. Aleš Mňuk
213 1006252 Ing. Josef Vávra
214 0008508 Ing. Martin Kolář
215 0000641 Ing. Jana Hejnalová
216 0602795 Jiří Fuksa
217 1006856 Ing. Martin Šašek
218 1400573 Ing. Tomáš Rouča
219 0701491 Miloš Moravec
220 0600037 Ing. Vladimír Foret
221 1201265 Petr Slezák
222 1103961 Ing. Roman Čechák
223 1007300 Ing. Marek Vrba
224 1400388 Michal Horák
225 1007283 Ing. Aleš Radmil
226 1004828 Ing. Tomáš Doležel
227 0701696 Ing. Hana Gobernacová
228 1201543 Petr Zdráhal
229 1104172 Ing. Adam Kermes
230 1103279 Ing. Antonín Svobodník
231 1100094 Ing. Ivo Čech
232 0600172 Ing. Stanislav Lejsek
233 1005942 Ing. Roman Jirásek
234 0008772 Ing. Jan Šilhavý
235 0402589 Jiří Jančička
236 0012112 Tomáš Pytloun
237 1103894 Ing. Martin Hrstka
238 0010401 Igor Stařecký
239 0202031 Ing. David Kopeček
240 0003487 František Čermák
241 0602749 Ing. Šárka Volfová
242 0101457 Jiří Jůzko
243 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
244 1103337 Ing. Pavel Šípek
245 1100720 Ing. Dana Peikertová
246 0602385 Tomáš Cirkl
247 1001514 Ing. Miroslava Horová
248 1007080 Monika Červinková
249 0400787 Jaromír Cígler
250 1101468 Karel Ježek
251 0012263 Ing. Radek Šárovec
252 1104209 Ing. Jiří Winkler
253 1007184 Jan Adámek
254 0301571 Bc. Miroslav Sýkora
255 1103948 Ing. Romana Grómanová
256 1201828 Pavel Háněl
257 1102489 Ing. Milan Chrobák
258 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
259 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
260 0008683 Ing. Martina Loskotová
261 0001040 Luděk Trojan
262 0013761 Ing. Petr Fojt
263 1103763 Ing. Kateřina Šípková
264 1006320 Bc. Jakub Malík
265 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
266 0701267 Ing. Tomáš Pawera
267 0002069 Zdeňka Fialová
268 0301268 Petr Beneš
269 0601358 Ing. Irena Chmelařová
270 0014728 Ing. Juraj Mrázik
271 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
272 1004108 Ing. Milan Zámečník
273 1100045 Ing. Petr Kotlán
274 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
275 0102083 Ing. Miloš Znoj
276 0402068 Ing. Martin Fiala Ph.D.
277 1103910 Ing. Jiří Mašek
278 0012059 Ing. Vít Dolejší
279 0701536 Ing. Daniela Klikarová
280 0009407 Ing. Ladislav Vala
281 0602200 František Wayrauch
282 1400682 Jan Zezula
283 0013981 Ing. Jiří Souček
284 1103715 Ladislav Kašuba
285 1102915 Milan Rybovič
286 0602766 Markéta Kreislová
287 1104168 Ing. Michal Jahn
288 0601416 Ing. Renata Novotná
289 0301286 Radek Ševčík
290 0301113 Ladislav Keller
291 0402505 Michal Gaj
292 1005087 Ing. Radovan Šmíd
293 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
294 1301154 Ing. Michal Nájemník
295 1302494 Ing. Petr Skokánek
296 0201722 Ing. Jan Setikovský
297 1007154 Bc. Filip Řezník
298 1201724 Radek Benýšek
299 1302454 Pavlína Zedková
300 1302374 Bc. Oto Bachůrek
301 1101056 Ing. Marian Kawulok
302 1104414 Ing. Petr Daňhel
303 0001485 Ing. Zuzana Martinková
304 0701619 Bc. Zdeněk Tobiáš
305 1202312 Ing. Ondřej Korkeš
306 0701571 Lubomír Svatoš
307 0601868 Pavel Koutný
308 1007277 Lukáš Přikryl
309 0601517 Ing. Milan Kunert
310 0003224 Eva Jakubková
311 1302422 Karel Herák
312 0402132 Daniela Dariusová DiS.
313 1400678 Jaroslav Skála DiS.
314 0014608 Ing. Jan Novák
315 0501080 Ing. Jitka Patočková
316 1201988 Ing. Vladimír Procházka
317 1104155 Daniel Otipka
318 0701574 Stanislav Vomáčka
319 0701576 Patrik Kopecký DiS.
320 1100207 Ing. Jan Blažík
321 0012861 Ing. Petr Domanský
322 0501243 Ing. Jiří Pařízek
323 0007076 Ing. Stanislav Líbal
324 1003636 Ing. Vladimír Fouček
325 0014531 Ing. Michal Moravec
326 0600349 Ing. Karel Kundera
327 1004144 Ing. Miroslav Klos
328 0011644 Ing. Jiří Křivský
329 0013884 Ing. Tomáš Mizera
330 1005296 Ing. Martin Andrle
331 1201480 Ladislav Pavlíček
332 1104189 Ing. Jakub Ducháč
333 1302066 František Hruboň
334 0014181 Ing. Tomáš Marek
335 0011689 Martin Langr
336 1202030 Ing. Jan Gažar
337 1006865 Ing. Jindřich Foubík
338 1400691 Ing. Mirek Fučík
339 0401396 Ing. Eva Šenková
340 1301917 Ing. Miroslav Lajda
341 0011693 Ing. Antonín Novák
342 1201659 Ing. Michal Svěrák
343 1104148 Pavel Bobek
344 1003448 Ing. Miroslav Němčák
345 0007864 Ing. Karel Vácha
346 1202201 Petr Vybíral
347 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
348 1006451 Oldřich Bajer
349 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
350 1302110 Ing. Tomáš Kročil
351 0401142 Milan Strauss
352 1201879 Ing. Lenka Kocourková
353 0602563 Ing. Jan Sekanina
354 0100929 Petr Jeroušek
355 1202106 Ing. Jan Táborský
356 0012377 Ing. Iva Bradićová
357 0201573 Monika Klimentová
358 1004089 Ing. Otakar Mikulka
359 0013744 Ing. Ondřej Gilar
360 0202310 Martin Chocholatý
361 1001076 Stanislav Pergler
362 1104150 Bc. Miroslav Durčák
363 1002526 Ing. Dalibor Vostal
364 0402219 Petr Andrejkovič
365 0401257 Ing. Karel Hrdlička
366 0400963 Ing. Antonín Wachtel
367 0401423 Ing. Daneš Horák
368 0401335 Ing. Jiří Šír
369 0401954 Jan Pešout
370 0401079 Miroslav Oberreiter
371 0402156 Miroslav Bednář
372 0401974 Ing. Jan Kubát
373 0400630 Mgr. Ing. Vít Klein Ph.D.
374 0402242 Tomáš Rezek
375 0402105 Ing. Michal Novák
376 0402251 Jindřich Kerl
377 0401703 Ing. Andrea Musilová
378 0402460 Mgr. Tomáš Studenovský
379 0401439 Ing. Petr Kadlec
380 0401855 Ing. Michal Urbanský
381 0402360 Ing. Jan Chlupsa
382 0400545 Ing. Jiří Vaněk
383 0401734 Jan Ekrt
384 0401900 Ing. Ladislav Novák
385 0402230 Ing. Luděk Sahulka
386 0401329 Jan Ivanov
387 0401368 Radek Mádlo
388 0400252 Ing. Leo Streubel
389 0401022 Jiří Buneš
390 0401649 Miloslav Chalupníček
391 0401557 Karel Röber
392 0402376 Pavel Boháček DiS.
393 0400915 František Rýsl
394 0401313 Vlasta Kellnerová
395 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
396 0401567 Ing. Alena Benešová
397 0401754 Jaroslav Chludil
398 0401125 Ing. Eduard Bárta
399 0300372 Ing. Stanislav Lesák
400 0401933 Ing. Eva Novotná
401 0300910 Ing. Petr Beníček
402 0401803 Ing. Marie Sýkorová
403 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
404 0402544 Ing. Tereza Matoušková
405 0401315 Ing. Jan Havanič
406 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
407 0402103 Ing. Jana Ptáčková
408 0402119 Pavlína Váňová
409 0400384 Ing. Ladislav Homola
410 0402158 Petr Suchánek
411 0402262 Jiří Pastor
412 0401252 Jiří Martinec
413 0402286 Ing. Roman Veselý
414 0400837 Ing. Ivan Pavliš
415 0401521 Ing. Michal Rys
416 0400183 Werner Bartel
417 0300882 Ing. Jiří Šmíd
418 0402106 Martin Harmach
419 0401523 Ing. Vít Šabach
420 0401247 Ing. Martin Bergmann
421 0400638 Václav Krejcar
422 1003654 Vlastimil Bobrovský
423 0300907 Eva Ramešová
424 0401086 Jiří Ihnaťuk
425 0400382 Miroslav Kareš
426 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
427 0402580 Ing. Daniel Lenthár
428 1006847 Martin Zavadil
429 0402345 Martin Rynda
430 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
431 0401819 Ing. Pavel Bílek
432 0402529 Lucie Vaibarová DiS.
433 0012716 Tomáš Křepela
434 0402530 Jaroslav Panský
435 0402614 Dan Kazimír
436 0202378 Ing. Petr Suchánek
437 0402427 Pavel Prchal
438 0402594 Ing. Magdaléna Rybáková
439 0402499 Miroslav Gintner
440 0402582 Václav Jareš
441 0402193 Pavel Veselý
442 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
443 0401797 Ing. David Škoudlil
444 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
445 0401276 Roman Hladík
446 0402528 Ing. David Severa
447 0402487 Pavel Tomáš
448 0402503 Tomáš Suchý
449 0100187 Jaroslav Rataj
450 0402298 Ing. Tomáš Hora
451 0402498 Tomáš Česnek
452 0402527 Filip Kollár DiS.
453 0400975 Nina Blavková
454 0402508 Ing. Jan Jelínek
455 0402294 Pavel Jílek
456 0402108 Radek Smetana
457 0401827 Ing. Petr Kádě
458 0401802 Bc. Pavel Princ
459 0402096 Petr Hanzl
460 0013557 Ing. František Havránek
461 0400211 Ing. Jan Pechek
462 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
463 0401818 Marcela Zmatlíková
464 0401577 Ing. Martin Komín
465 0401937 Ing. Hana Šulková
466 0402375 Ing. Lukáš Černý
467 0402013 Ing. Lubomír Puškáč
468 0402554 Ing. Jiří Kopal
469 0402197 Hana Möbiusová
470 0402348 Ing. Jan Chocholouš
471 0014797 Ondřej Žák
472 1103766 Ing. Pavel Krupa
473 0401477 Ing. Jitka Šaldová
474 0402162 Ing. Blanka Všetečková
475 0401388 Ing. Pavel Vrba
476 0400503 Jiří Vodopivec
477 0014822 Ing. Jiří Krejčí
478 0401848 Ing. Miroslav Váňa
479 0300902 Ing. Jana Řezníková
480 1102183 Ing. Jiří Lacina
481 0401639 Ing. Jiří Makarius
482 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
483 0400661 Ing. Stanislav Cimr
484 0300801 Ing. Pavel Korima
485 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
486 0008664 Ing. Petr Řehák
487 0402092 Marek Güttner
488 0101137 Ing. Pavel Jakeš
489 1202310 Ing. Marek Pavel
490 0401326 Jiří Šenkeřík
491 0100848 Ing. Václav Pavlík
492 1005817 Martin Motl
493 0012733 Pavel Hošek
494 0402372 Milan Procházka
495 0402373 Jaroslav Dolanský
496 0400117 Ing. Pavel Přeučil
497 0401462 Jana Veselá
498 0400308 Ing. Jaroslav Talacko
499 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
500 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
501 0300427 František Nový
502 1007177 Ing. Radek Klein
503 0402588 Michal Bund
504 0300381 Jana Fulierová
505 0402332 Lukáš Nosovský
506 0014000 Ing. Jan Kolařík
507 0401580 Ing. Monika Pailová
508 0400820 Ing. Leopold Opravil
509 0102012 Petr Snížek
510 0400581 Ing. Jaromír Pokorný
511 0401918 Ing. Pavel Eger
512 1200533 Ing. Pavel Grňa
513 0400893 Ing. Jaroslav Rataj
514 0007615 Ing. Olgerd Pukl
515 0402478 Ing. Jan Toman
516 0402175 Petr Machava
517 0102309 Ing. Věra Slunečková
518 1104128 Ing. Štěpán Vodička
519 0401537 Milan Šauer
520 1006787 Ing. Petr Pavlíček
521 0500887 Ing. Tomáš Suchý
522 1101532 Ing. Jan Klabal
523 0007498 Ing. Petr Čermák
524 0501357 Ing. Pavel Sůva
525 0402196 Pavlína Kratochvílová
526 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
527 0300876 Ing. Miroslav Sahulka
528 0402429 Jan Březina
529 0602120 Bohuslav Obst DiS.
530 1104144 Ing. Jindřich Víteček
531 0400900 Ing. Jan Jindřich
532 1005617 Miroslav Svoboda
533 0501355 Anna Löfflerová
534 0402386 Ing. Tomáš Musil
535 0401744 Václav Lepší
536 0102377 Ladislav Pikl
537 0401226 Jiřina Vedralová
538 1102337 Ing. Marta Bílková
539 1005120 Ing. Marek Svoboda
540 0401506 Vladimír Plhák
541 0400491 Ing. Kamil Žilka
542 0401822 Martin Šána
543 1004929 Ing. Petr Březina
544 0401323 Ing. Milan Klíma
545 0401805 Radek Doskočil
546 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
547 1103542 Ing. Ivan Stryja
548 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
549 0402333 Ing. Lukáš Procházka
550 0300692 Alena Lehečková
551 0010553 Ing. Vladimír Slanina
552 1004139 Ing. Jitka Žlůvová
553 0014765 Ing. Martin Škopek
554 0201927 Jiří Tuček
555 0401625 Ing. Jan Lenner
556 1301635 Ing. Radovan Rerko
557 0701596 Ing. Jan Král
558 0402142 Pavel Novák
559 0402228 Zbyněk Hořejší DiS.
560 0402394 Martin Vostřel
561 0402433 Pavel Sedláček
562 0401707 Radek Strial
563 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
564 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
565 0013868 Ing. Vladimír Dedera
566 0201252 Ing. Lada Kůsová
567 0402507 Ing. Jiří Šindelář
568 0300315 Eduard Malina
569 0301284 Jiří Feureisl
570 1104194 Ing. Jiří Havlíček
571 1103801 Ing. Radislav Poledník
572 1103041 Luděk Rožek
573 0102635 Bc. Marek Potclan
574 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
575 1100334 Ing. Tomáš Trčka
576 0701174 Robert Novotný
577 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
578 0012232 Marek Varga
579 1302329 Ing. Jiří Kuňák
580 1301196 František Janečka
581 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
582 1004134 Ing. Lukáš Fiala
583 1104230 Radek Procházka DiS.
584 0201204 Ing. Miroslav Duchek
585 1200997 Ing. Vladimír Michalička
586 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
587 1100562 Ing. Ivo Bednář
588 3000292 Ing. Juraj Štrbák
589 0301255 Ing. Petr Kastner
590 1102677 Pavel Švaňa
591 1103782 Ing. Martin Hájek
592 1005737 Pavel Kročil
593 0102582 Ing. Josef Tolkner
594 1101637 Jana Štvrtňová
595 0701411 Ing. David Jehlička
596 1202068 Tomáš Hanák
597 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
598 0010058 Ing. Martin Nečas
599 0012017 David Lambert
600 1201963 Ing. Dagmar Stratilová
601 0701655 Miroslav Štosek
602 0501063 Jiří Prušek
603 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
604 0202328 Ing. Roman Sornas
605 1104103 Ing. Radek Kreisl
606 0602329 Ing. Milan Drahoš
607 0402270 Ing. Petr Vacek
608 0402439 Šárka Jonová DiS.
609 3000170 Zdeněk Fabiánek
610 0101904 Ing. Ladislav Váňa
611 1400641 Ing. Vojtěch Trnka
612 0402606 Ing. Filip Augusta
613 0402147 Sandra Krejčová
614 1200407 Ing. Libuše Kujová
615 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
616 1101366 Ing. Roman Musílek
617 0009379 Ing. Marie Medková
618 1103861 Ing. Lukáš Telička
619 0301448 Robert Palečko
620 0202142 Petr Houdek
621 1005916 Ing. Aleš Kudláč
622 1005355 Ing. Jiří Šamánek
623 0601716 Ing. Jiří Vágner
624 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
625 1400578 Ing. Pavel Šimek
626 1104015 Ing. Pavel Jaroš
627 1004012 Ing. Petr Svoboda
628 1102478 Ing. Jan Hudec
629 0011555 Ing. Jaroslav Burian
630 0501232 Ing. Roman Balatka Maršík
631 0004373 Ing. Jitka Rückerová
632 0006821 Milan Bartoloměj
633 0101552 Petr Šlemar
634 1003674 Ing. Jiří Laštovička
635 1202215 Ing. Stanislav Juráň
636 1005895 Petr Kraml
637 0102188 Jiří Jokl
638 0600632 Ing. Libor Špatenka
639 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
640 0013829 Ing. Karol Laco
641 1006725 Ing. Vladimír Potomák
642 1005944 Ing. Martin Jaroš
643 0501231 David Pleštil
644 0402603 Muhamed Noshdar
645 0102084 Milan Tůma
646 1104025 Martina Prymusová
647 0402591 Ing. Jitka Gazdová
648 0009088 Ing. Radek Růžička
649 1301425 Ing. Radek Bartošík
650 0401196 Hana Čejková