Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

ANOTACE:
Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

PROGRAM:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)

2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umísťování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě

4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžné informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 26. 01. 2022 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

  •  Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  •  Datová linka: >1 Mb⁄s
  •  Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  •  Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 25. 01. 2022 v 15:00 hodin.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012564 Michal Beneš DiS.
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
4 0402282 Ing. Miroslav Souček
5 0010739 Radovan Kalců
6 1006968 Ing. Zdeňka Havelková
7 0402568 Ing. Jiří Henych
8 0300925 Ing. Luděk Kadlec
9 0401314 Ing. Pavel Štětka
10 1007317 Ing. Jana Bartlová
11 1302405 Marek Fiala DiS.
12 0002103 Ing. Miroslav Paták
13 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
14 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
15 0003992 Hana Eglová
16 0004988 Ing. Martina Bakovská
17 0401307 Kateřina Ryvolová
18 1202124 Jan Jakeš DiS.
19 0402076 Ing. Jiří Müller
20 0002473 Ing. Zdeněk Viták
21 0008103 Ing. Ladislav Mička
22 0008104 Ing. Petr Poláček
23 0401647 Jiří März
24 0201519 Ing. Jiří Růžička
25 0012239 Ing. Jan Podlaha
26 0011545 Ing. Daniel Machander
27 0013962 Ondrej Zahoranský
28 0013940 Ing. Václav Šustr
29 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
30 0100702 Ing. Václav Houška
31 0002824 Ing. Pavel Talíř
32 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
33 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
34 1103540 Ing. Jan Neuwirt
35 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
36 0102424 Ing. Petra Dobešová
37 0014289 Ing. Jan Hercík
38 0014233 Vojtěch Brázda
39 0100031 Ing. Jan Kocmich
40 0002625 Ing. Klement Neugebauer
41 0102051 Miroslav Běle
42 1003792 Ing. Lukáš Smekal
43 1005680 Ing. Karel Vlček
44 0202082 Ing. Vít Pospíšil
45 0202019 Ing. Jan Cikán
46 0201674 Ing. Marek Weishäupl
47 0013390 Ing. Ondřej Machek
48 0010933 Ing. Ivana Fialová
49 0013167 Ing. Jan Lipovčan
50 1101204 Ing. Alois Szemla
51 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
52 0013878 Ing. Petr Hubáček
53 1200717 Ing. Roman Augustin
54 0202356 Bc. Jan Kavalír
55 1001243 Ing. Pavel Kaderka
56 1103809 Lukáš Miketa
57 1006873 Ing. Alojz Papp
58 1201437 Ing. Aleš Hanák
59 0012429 Ing. Martin Lischka
60 0402072 Martin Šiman
61 1400556 Ing. Miloslav Beran
62 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
63 1003526 Ing. Jitka Fraňková
64 0701193 Milan Netolický
65 0014534 Tomáš Kult
66 0013668 Ing. Martin Fiury
67 1201723 Miroslav Králík
68 1301724 Ing. Věra Řehůřková
69 0009306 Martin Červený
70 0400267 Ing. Karel Kotyza
71 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
72 1101973 Jiří Hegegy
73 1103509 Ing. Zdeněk Horák
74 3000372 Ing. Peter Fiam
75 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
76 1103693 Ing. Jan Jadrníček
77 1400728 Karel Svoboda
78 0402190 Lukáš Slavík
79 0701630 Pavel Pilař
80 0402565 Jiří Martínek
81 1005175 Ing. Veronika Dordová
82 0101564 Ing. Marcela Pávková
83 1101695 Ing. Lenka Březinová
84 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
85 0011092 Ing. Viktor Remiš
86 0600731 Ing. Vladislav Jána
87 1101191 Ing. Pavel Mikeska
88 0007249 Petr Mačica
89 0602395 Ing. Martina Konášová
90 1302259 Lubomír Hřib
91 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
92 0008545 Ing. Blanka Poláková
93 0012652 Ing. Pavel Rek
94 1006476 Ing. Svatopluk Holotík
95 0000158 Ing. Miroslav Novák
96 1104364 Ing. Roman Vojtíšek
97 0007313 Ing. Stanislav Müller
98 0602646 Karel Nývlt
99 0601182 Ing. Jan Helbich
100 0009610 Ing. Pavel Martan
101 0011967 Zuzana Baláčková
102 0700399 Ing. Michal Kokula
103 1302267 Ing. Lukáš Peniaško
104 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
105 1100245 Ing. Vladimír Vrána
106 0300772 Petr Pařízek
107 0401842 Ing. Pavel Komenda
108 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
109 1104159 Miloš Češík
110 0400010 Ing. Jiří Kozák CSc.
111 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
112 1103982 Ing. Radovan Klima
113 0501450 Ing. Jakub Plechatý
114 1400601 Ing. Jiří Angelis
115 0011101 Ing. Lucie Švermová Ph.D.
116 0402537 Petr Komhäuser
117 0200456 Ing. Jiří Hrabák
118 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
119 0500635 Zdeněk Melichar
120 1103965 Ing. Jan Krchňák
121 0201506 Vlastimil Šatra
122 0014812 Ing. Šimon Mytyzek
123 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
124 0011561 Martin Diepold
125 1003944 David Hruška
126 1005537 Ing. Jaromír Hájek
127 0010915 Ing. Olga Hűbnerová
128 1103507 Ing. Petr Blažek
129 1400328 Ing. Jiří Veselý
130 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
131 0600324 Ing. Zbyněk Matura
132 0102295 Ing. Jiří Steinbauer
133 0202244 Ing. Václav Mašek
134 1201826 Ing. Jiří Sotolář
135 1103134 Ing. Libor Habrnál
136 0401903 Petra Černá
137 0012583 Ing. Petr Mahdal
138 1102589 Ing. Martin Poloch
139 0701476 Ing. Jan Svatoš
140 0602723 Ing. Tomáš Pánek
141 1302141 Ing. Hana Ševčíková
142 0013523 Michal Berka
143 1200200 Ing. Karel Hübl
144 1103503 Ing. Jiří Skopalík
145 1005094 Ing. Gabriela Nováková
146 0501177 Martin Cimburek
147 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
148 1104199 Jiří Kaufmann
149 0013528 Ing. Vladimír Bartoš
150 0010397 Ing. Monika Votoček
151 0102099 Pavel Dvořák
152 1002453 Ing. Eva Hebedová
153 0014050 Ing. Maroš Súkeník
154 1006816 Ing. David Tejkal
155 1007038 Ing. Dušan Hradil
156 0601574 Ing. Martin Vais
157 1202116 Bc. Vít Malý
158 0101981 Ing. Petr Smolen
159 1102996 Ing. Šárka Pojerová
160 0300140 Ing. Josef Kameník
161 1007291 Bc. Petr Hloucha
162 0102266 Ing. Vít Brůžek
163 1006846 Ivo Ondříček
164 0100070 Ing. Josef Maroušek
165 0300824 Ing. Pavel Heinz
166 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
167 1302299 Ing. Martin Pohanka
168 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
169 1301905 Ing. Petr Kydlíček
170 0501368 Ing. Věra Vanerová
171 0501368 Ing. Věra Vanerová
172 0010055 Ing. Václav Kvasnička
173 1400555 Ing. Petr Čížek
174 0300171 Ing. Petr Rod
175 0401201 Gustav Brix
176 1007237 Bc. Štěpán Hašpica
177 0014445 Ing. David Morgan
178 0012103 Ing. Monika Najmanová
179 1007189 Ing. Jan Novák Ph.D.
180 1100495 Ing. Jan Illík
181 0601804 Ing. Petr Vávra
182 1006708 Ing. Petr Tupý
183 1100354 Ing. Milan Bortlík
184 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
185 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
186 0009541 Ing. Karel Kozel
187 0009541 Ing. Karel Kozel
188 1102397 Ing. Martin Bindač
189 1006095 Ing. Milan Mitrič
190 0402407 Bc. Pavel Krejčík
191 1004755 Ing. Lukáš Loudil
192 1200037 Ing. Jiří Vítek
193 1301537 Ing. Karel Vítek
194 0012571 Petr Maďar
195 0013470 Ing. Jiří Bacony
196 1300052 Ing. Petr Koukolíček
197 0400411 Ing. Pavel Žubretovský
198 0200485 Pavel Kugler
199 0602658 Ing. Petr Košťál
200 0701394 Ing. Jan Svoboda
201 0010434 Ing. Petr Kašík
202 0402451 Petr Kapic
203 1000688 Ing. Vítězslav Pruša
204 0001004 Ing. František Hořák
205 0011142 Petr Šmejkal
206 1201629 Ing. Ivo Hejtman
207 1005088 Ing. Marek Kunický
208 0602717 Jiří Košťál
209 0012868 Milan Bártů
210 0101638 Ing. Marie Buzková
211 0005059 Hynek Čvančara
212 0401726 Jiří Bauer
213 0006708 Hana Hrdinová
214 1003894 Ing. Ivo Pavlík
215 1202020 Petr Kantor
216 0014259 Ing. Aleš Mňuk
217 1006252 Ing. Josef Vávra
218 0008508 Ing. Martin Kolář
219 0000641 Ing. Jana Hejnalová
220 0602795 Jiří Fuksa
221 1006856 Ing. Martin Šašek
222 1400573 Ing. Tomáš Rouča
223 0701491 Miloš Moravec
224 0600037 Ing. Vladimír Foret
225 1201265 Petr Slezák
226 1103961 Ing. Roman Čechák
227 1007300 Ing. Marek Vrba
228 1400388 Michal Horák
229 1007283 Ing. Aleš Radmil
230 1004828 Ing. Tomáš Doležel
231 0701696 Ing. Hana Gobernacová
232 1201543 Petr Zdráhal
233 1104172 Ing. Adam Kermes
234 1103279 Ing. Antonín Svobodník
235 1100094 Ing. Ivo Čech
236 0600172 Ing. Stanislav Lejsek
237 1005942 Ing. Roman Jirásek
238 0008772 Ing. Jan Šilhavý
239 0402589 Jiří Jančička
240 0012112 Tomáš Pytloun
241 1103894 Ing. Martin Hrstka
242 0010401 Igor Stařecký
243 0202031 Ing. David Kopeček
244 1300973 Ing. František Švadleňák
245 0003487 František Čermák
246 0602749 Ing. Šárka Volfová
247 0101457 Jiří Jůzko
248 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
249 1103337 Ing. Pavel Šípek
250 1100720 Ing. Dana Peikertová
251 0602385 Tomáš Cirkl
252 1001514 Ing. Miroslava Horová
253 1007080 Monika Červinková
254 0400787 Jaromír Cígler
255 1101468 Karel Ježek
256 0012263 Ing. Radek Šárovec
257 1104209 Ing. Jiří Winkler
258 1007184 Jan Adámek
259 0301571 Bc. Miroslav Sýkora
260 1103948 Ing. Romana Grómanová
261 1201828 Pavel Háněl
262 1102489 Ing. Milan Chrobák
263 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
264 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
265 0008683 Ing. Martina Loskotová
266 0001040 Luděk Trojan
267 0013761 Ing. Petr Fojt
268 1103763 Ing. Kateřina Šípková
269 1006320 Bc. Jakub Malík
270 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
271 0701267 Ing. Tomáš Pawera
272 0002069 Zdeňka Fialová
273 1200766 Ing. Milan Hanták
274 0301268 Petr Beneš
275 0601358 Ing. Irena Chmelařová
276 0014728 Ing. Juraj Mrázik
277 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
278 1004108 Ing. Milan Zámečník
279 1100045 Ing. Petr Kotlán
280 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
281 0102083 Ing. Miloš Znoj
282 0402068 Ing. Martin Fiala Ph.D.
283 1103910 Ing. Jiří Mašek
284 0012059 Ing. Vít Dolejší
285 0701536 Ing. Daniela Klikarová
286 0009407 Ing. Ladislav Vala
287 0602200 František Wayrauch
288 1400682 Jan Zezula
289 0013981 Ing. Jiří Souček
290 1103715 Ladislav Kašuba
291 1102915 Milan Rybovič
292 0602766 Markéta Kreislová
293 1104168 Ing. Michal Jahn
294 0601416 Ing. Renata Novotná
295 0301286 Radek Ševčík
296 0301113 Ladislav Keller
297 0402505 Michal Gaj
298 1005087 Ing. Radovan Šmíd
299 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
300 1301154 Ing. Michal Nájemník
301 1302494 Ing. Petr Skokánek
302 0201722 Ing. Jan Setikovský
303 1007154 Bc. Filip Řezník
304 1201724 Radek Benýšek
305 1302454 Pavlína Zedková
306 1302374 Bc. Oto Bachůrek
307 1101056 Ing. Marian Kawulok
308 1104414 Ing. Petr Daňhel
309 0001485 Ing. Zuzana Martinková
310 0701619 Bc. Zdeněk Tobiáš
311 1202312 Ing. Ondřej Korkeš
312 0701571 Lubomír Svatoš
313 0601868 Pavel Koutný
314 1007277 Lukáš Přikryl
315 0601517 Ing. Milan Kunert
316 0003224 Eva Jakubková
317 1302422 Karel Herák
318 0402132 Daniela Dariusová DiS.
319 1400678 Jaroslav Skála DiS.
320 0014608 Ing. Jan Novák
321 0501080 Ing. Jitka Patočková
322 1201988 Ing. Vladimír Procházka
323 1201435 Ing. Leopold Kulhánek
324 1104155 Daniel Otipka
325 0701574 Stanislav Vomáčka
326 0701576 Patrik Kopecký DiS.
327 1100207 Ing. Jan Blažík
328 0012861 Ing. Petr Domanský
329 0501243 Ing. Jiří Pařízek
330 0007076 Ing. Stanislav Líbal
331 0012018 Ing. Vilém Hanzal Ph.D.
332 1003636 Ing. Vladimír Fouček
333 0014531 Ing. Michal Moravec
334 0600349 Ing. Karel Kundera
335 1004144 Ing. Miroslav Klos
336 0011644 Ing. Jiří Křivský
337 0013884 Ing. Tomáš Mizera
338 1005296 Ing. Martin Andrle
339 1201480 Ladislav Pavlíček
340 1104189 Ing. Jakub Ducháč
341 1302066 František Hruboň
342 0014181 Ing. Tomáš Marek
343 0011689 Martin Langr
344 1202030 Ing. Jan Gažar
345 1006865 Ing. Jindřich Foubík
346 1400691 Ing. Mirek Fučík
347 0401396 Ing. Eva Šenková
348 1301917 Ing. Miroslav Lajda
349 0011693 Ing. Antonín Novák
350 1201659 Ing. Michal Svěrák
351 1104148 Pavel Bobek
352 1003448 Ing. Miroslav Němčák
353 0007864 Ing. Karel Vácha
354 1202201 Petr Vybíral
355 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
356 1006451 Oldřich Bajer
357 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
358 1302110 Ing. Tomáš Kročil
359 0401142 Milan Strauss
360 1201879 Ing. Lenka Kocourková
361 0602563 Ing. Jan Sekanina
362 0100929 Petr Jeroušek
363 1202106 Ing. Jan Táborský
364 0012377 Ing. Iva Bradićová
365 0201573 Monika Klimentová
366 1004089 Ing. Otakar Mikulka
367 0013744 Ing. Ondřej Gilar
368 0202310 Martin Chocholatý
369 1001076 Stanislav Pergler
370 1104150 Bc. Miroslav Durčák
371 1002526 Ing. Dalibor Vostal
372 0402219 Petr Andrejkovič
373 0401257 Ing. Karel Hrdlička
374 0400963 Ing. Antonín Wachtel
375 0401423 Ing. Daneš Horák
376 0401335 Ing. Jiří Šír
377 0401954 Jan Pešout
378 0401079 Miroslav Oberreiter
379 0402156 Miroslav Bednář
380 0401974 Ing. Jan Kubát
381 0400630 Mgr. Ing. Vít Klein Ph.D.
382 0402242 Tomáš Rezek
383 0402105 Ing. Michal Novák
384 0402251 Jindřich Kerl
385 0401703 Ing. Andrea Musilová
386 0402460 Mgr. Tomáš Studenovský
387 0401439 Ing. Petr Kadlec
388 0401855 Ing. Michal Urbanský
389 0402360 Ing. Jan Chlupsa
390 0400545 Ing. Jiří Vaněk
391 0401734 Jan Ekrt
392 0401900 Ing. Ladislav Novák
393 0402230 Ing. Luděk Sahulka
394 0401329 Jan Ivanov
395 0401368 Radek Mádlo
396 0400252 Ing. Leo Streubel
397 0401022 Jiří Buneš
398 0401649 Miloslav Chalupníček
399 0401557 Karel Röber
400 0402376 Pavel Boháček DiS.
401 0400915 František Rýsl
402 0401313 Vlasta Kellnerová
403 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
404 0401567 Ing. Alena Benešová
405 0401754 Jaroslav Chludil
406 0401125 Ing. Eduard Bárta
407 0300372 Ing. Stanislav Lesák
408 0401933 Ing. Eva Novotná
409 0300910 Ing. Petr Beníček
410 0401803 Ing. Marie Sýkorová
411 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
412 0402544 Ing. Tereza Matoušková
413 0401315 Ing. Jan Havanič
414 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
415 0402103 Ing. Jana Ptáčková
416 0402119 Pavlína Váňová
417 0400384 Ing. Ladislav Homola
418 0402158 Petr Suchánek
419 0402262 Jiří Pastor
420 0401252 Jiří Martinec
421 0402286 Ing. Roman Veselý
422 0400837 Ing. Ivan Pavliš
423 0401521 Ing. Michal Rys
424 0400183 Werner Bartel
425 0300882 Ing. Jiří Šmíd
426 0402106 Martin Harmach
427 0401523 Ing. Vít Šabach
428 0400905 Ing. Milan Spurný
429 0401247 Ing. Martin Bergmann
430 0400638 Václav Krejcar
431 1003654 Vlastimil Bobrovský
432 0300907 Eva Ramešová
433 0401086 Jiří Ihnaťuk
434 0400382 Miroslav Kareš
435 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
436 0400354 Ing. František Podliska
437 0402580 Ing. Daniel Lenthár
438 1006847 Martin Zavadil
439 0402345 Martin Rynda
440 0401410 Ing. Petr Hajdina
441 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
442 0401819 Ing. Pavel Bílek
443 0402529 Lucie Vaibarová DiS.
444 0012716 Tomáš Křepela
445 0402530 Jaroslav Panský
446 0402614 Dan Kazimír
447 0202378 Ing. Petr Suchánek
448 0402427 Pavel Prchal
449 0402594 Ing. Magdaléna Rybáková
450 0402499 Miroslav Gintner
451 0402582 Václav Jareš
452 0402193 Pavel Veselý
453 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
454 0401797 Ing. David Škoudlil
455 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
456 0401276 Roman Hladík
457 0402528 Ing. David Severa
458 0402487 Pavel Tomáš
459 0402503 Tomáš Suchý
460 0100187 Jaroslav Rataj
461 0402298 Ing. Tomáš Hora
462 0402498 Tomáš Česnek
463 0402527 Filip Kollár DiS.
464 0400975 Nina Blavková
465 0402508 Ing. Jan Jelínek
466 0402294 Pavel Jílek
467 0402108 Radek Smetana
468 0401827 Ing. Petr Kádě
469 0401802 Bc. Pavel Princ
470 0402096 Petr Hanzl
471 0013557 Ing. František Havránek
472 0400211 Ing. Jan Pechek
473 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
474 0401818 Marcela Zmatlíková
475 0401577 Ing. Martin Komín
476 0401937 Ing. Hana Šulková
477 0402375 Ing. Lukáš Černý
478 0402013 Ing. Lubomír Puškáč
479 0402554 Ing. Jiří Kopal
480 0402197 Hana Möbiusová
481 0402348 Ing. Jan Chocholouš
482 0014797 Ondřej Žák
483 1103766 Ing. Pavel Krupa
484 0401477 Ing. Jitka Šaldová
485 0402162 Ing. Blanka Všetečková
486 0401388 Ing. Pavel Vrba
487 0400503 Jiří Vodopivec
488 0014822 Ing. Jiří Krejčí
489 0401848 Ing. Miroslav Váňa
490 0300902 Ing. Jana Řezníková
491 1102183 Ing. Jiří Lacina
492 0401639 Ing. Jiří Makarius
493 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
494 0400661 Ing. Stanislav Cimr
495 0300801 Ing. Pavel Korima
496 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
497 0008664 Ing. Petr Řehák
498 0402092 Marek Güttner
499 0101137 Ing. Pavel Jakeš
500 1202310 Ing. Marek Pavel
501 0401319 Václav Hrstka
502 0401326 Jiří Šenkeřík
503 0100848 Ing. Václav Pavlík
504 1005817 Martin Motl
505 0012733 Pavel Hošek
506 0402372 Milan Procházka
507 0402373 Jaroslav Dolanský
508 0400117 Ing. Pavel Přeučil
509 0401462 Jana Veselá
510 0400308 Ing. Jaroslav Talacko
511 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
512 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
513 0300427 František Nový
514 1007177 Ing. Radek Klein
515 0402588 Michal Bund
516 0300381 Jana Fulierová
517 0402332 Lukáš Nosovský
518 0014000 Ing. Jan Kolařík
519 0402603 Muhamed Noshdar
520 0401580 Ing. Monika Pailová
521 0400820 Ing. Leopold Opravil
522 0102012 Petr Snížek
523 0400581 Ing. Jaromír Pokorný
524 0401918 Ing. Pavel Eger
525 1200533 Ing. Pavel Grňa
526 0400893 Ing. Jaroslav Rataj
527 0007615 Ing. Olgerd Pukl
528 0402478 Ing. Jan Toman
529 0402175 Petr Machava
530 0102309 Ing. Věra Slunečková
531 1104128 Ing. Štěpán Vodička
532 0401537 Milan Šauer
533 1006787 Ing. Petr Pavlíček
534 0500887 Ing. Tomáš Suchý
535 1101532 Ing. Jan Klabal
536 0007498 Ing. Petr Čermák
537 0501357 Ing. Pavel Sůva
538 0402196 Pavlína Kratochvílová
539 0011035 Ing. Martin Tydlitát
540 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
541 0300876 Ing. Miroslav Sahulka
542 0402429 Jan Březina
543 0602120 Bohuslav Obst DiS.
544 1104144 Ing. Jindřich Víteček
545 0400900 Ing. Jan Jindřich
546 1005617 Miroslav Svoboda
547 0501355 Anna Löfflerová
548 0402386 Ing. Tomáš Musil
549 0401744 Václav Lepší
550 0102377 Ladislav Pikl
551 0401226 Jiřina Vedralová
552 1102337 Ing. Marta Bílková
553 1005120 Ing. Marek Svoboda
554 0401506 Vladimír Plhák
555 0400491 Ing. Kamil Žilka
556 0401822 Martin Šána
557 1004929 Ing. Petr Březina
558 0401323 Ing. Milan Klíma
559 0401805 Radek Doskočil
560 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
561 1103542 Ing. Ivan Stryja
562 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
563 0402047 Petr Koubík
564 0402333 Ing. Lukáš Procházka
565 0300692 Alena Lehečková
566 0010553 Ing. Vladimír Slanina
567 1004139 Ing. Jitka Žlůvová
568 0014765 Ing. Martin Škopek
569 0201927 Jiří Tuček
570 0401625 Ing. Jan Lenner
571 1301635 Ing. Radovan Rerko
572 0701596 Ing. Jan Král
573 0402142 Pavel Novák
574 0402228 Zbyněk Hořejší DiS.
575 0402394 Martin Vostřel
576 0402433 Pavel Sedláček
577 0401707 Radek Strial
578 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
579 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
580 0013868 Ing. Vladimír Dedera
581 0201252 Ing. Lada Kůsová
582 0402507 Ing. Jiří Šindelář
583 0300315 Eduard Malina
584 0301284 Jiří Feureisl
585 1104194 Ing. Jiří Havlíček
586 1103801 Ing. Radislav Poledník
587 1103041 Luděk Rožek
588 0102635 Bc. Marek Potclan
589 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
590 1100334 Ing. Tomáš Trčka
591 0701174 Robert Novotný
592 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
593 0012232 Marek Varga
594 1302329 Ing. Jiří Kuňák
595 1301196 František Janečka
596 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová
597 1004134 Ing. Lukáš Fiala
598 1104230 Radek Procházka DiS.
599 0201204 Ing. Miroslav Duchek
600 1200997 Ing. Vladimír Michalička
601 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
602 1100562 Ing. Ivo Bednář
603 3000292 Ing. Juraj Štrbák
604 0301255 Ing. Petr Kastner
605 1102677 Pavel Švaňa
606 1103782 Ing. Martin Hájek
607 1005737 Pavel Kročil
608 0102582 Ing. Josef Tolkner
609 1101637 Jana Štvrtňová
610 0701411 Ing. David Jehlička
611 1202068 Tomáš Hanák
612 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
613 0010058 Ing. Martin Nečas
614 0012017 David Lambert
615 1201963 Ing. Dagmar Stratilová