Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

Nový stavební zákon - webinář

ANOTACE:
Cílem webináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán základní přehled nového stavebního zákona, zejména problematika státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Webinář vysvětlí změny oproti stávající právní úpravě.

PROGRAM:

1) Úvodní ustanovení
- dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.)
2) Organizace a výkon veřejné správy
- státní stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu
3) Stavební právo hmotné
- obecná ustanovení
- požadavky na vymezování pozemků
- požadavky na umísťování staveb
- technické požadavky na stavby
- činnosti ve výstavbě
4) Stavební řád
- obecná a společná ustanovení
- úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, koordinované vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní infrastruktury)
- řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, záměr EIA, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
- řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
- řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
- odstraňování staveb a terénních úprav
- mimořádné postupy
- informační systémy veřejné správy
- kontrola a opatření k nápravě
- přestupky
- ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 20. 3. 2023 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

  •     Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  •     Datová linka: >1 Mb/s
  •     Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  •     Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2023 v 15:00 hodin.

 

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003224 Eva Jakubková
2 0011808 Ing. Václav Krauman
3 0009069 Ing. František Kačaba
4 1006028 Ing. Pavel Peslar
5 0601823 Ing. Petr Molnár
6 0012699 Miloš Anděl
7 0701356 Yvona Novotná
8 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
9 0202127 Jan Beneš
10 0402594 Ing. Magdaléna Rybáková
11 0401086 Jiří Ihnaťuk
12 1302489 Ing. Tomáš Procházka
13 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
14 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
15 0009434 Ing. Pavla Štefanová Ph.D.
16 1103994 Ing. Kateřina Janečková
17 0003992 Hana Eglová
18 1400058 Ing. Marek Svoboda
19 0014044 Ing. Jan Vecko
20 0010933 Ing. Ivana Fialová
21 0014013 Ing. Stanislav Melichar
22 0202273 Ing. Petr Šneberger
23 0602766 Markéta Kreislová
24 0012435 Jaromír Štursa
25 1006232 Ing. Jiří David
26 1302208 Ing. Mirko Ingr
27 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
28 1007158 Ing. Michal Trněný
29 1003185 Ing. Marcela Hobzová
30 0101805 Ing. Michaela Šperlová
31 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
32 0007461 Ing. Miroslava Šašmová
33 1302417 Ing. Marek Pokorný
34 0102379 Radek Veselý
35 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
36 1003831 Ing. Jaromír Špaček
37 1004014 Ing. Jana Ocásková
38 0013796 Miroslav Láník
39 1104031 Ivo Bůžek
40 1202249 Martin Pružinec
41 1006481 Ing. Jiří Kalánek
42 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
43 1102726 Ing. Iva Polochová
44 0014765 Ing. Martin Škopek
45 0014864 Lucie Spurná
46 0012672 Lukáš Brabec DiS.
47 1003818 Ing. Jiří Kolínský
48 0012723 Zdeněk Fišer
49 0700168 František Zachař
50 0701297 Ing. Monika Baráková
51 0401803 Ing. Marie Sýkorová
52 0015080 Ing. Jakub Kocián
53 0202299 Ing. Jiří Škrleta
54 0102518 Ing. Petr Müller
55 1102274 Ing. Ivo Šimko
56 0012263 Ing. Radek Šárovec
57 0013390 Ing. Ondřej Machek
58 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
59 0015008 Ondřej Štech
60 1103678 David Klimša
61 0012828 Libor Kapoun
62 0701193 Milan Netolický
63 1007348 Ing. Dominik Mojžíšek
64 1100817 Jaroslav Bouda
65 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
66 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
67 1103809 Lukáš Miketa
68 1006873 Ing. Alojz Papp
69 0014427 Ing. Radek Čížek
70 0012473 Ing. Miloš Jirásek
71 0014465 Ing. Klára Indrová
72 1103028 Ing. Jan Buchta
73 0402606 Ing. Filip Augusta
74 1300093 Ing. Jiří Novák
75 1102643 Vratislav Bajgar
76 1006574 Ing. Tomáš Holásek
77 0102205 Ing. Petr Jiráček
78 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
79 1006551 Ing. Petr Málek
80 1103142 Ing. Roman Kudela
81 0202379 Ing. Petr Blažek
82 0202374 Ing. Marek Chval
83 0101585 Ing. Vít Králíček
84 1201274 Ing. Ivo Klíč
85 0013380 Jindřich Hanzl
86 0401842 Ing. Pavel Komenda
87 0014082 Ing. Tomáš Husák
88 0701567 Ing. Vladimír Dulík
89 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
90 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
91 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
92 0402661 Jaroslav Jedlička
93 1004404 Ing. Hana Tupá
94 0501243 Ing. Jiří Pařízek
95 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
96 0600658 Ing. Blanka Matějková
97 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
98 1103477 Ing. Martin Kaleta
99 1302330 Petr Chovanec
100 0012006 Ing. Radomil Noll
101 0101934 Pavel Svoboda
102 0009281 Ing. Radek Zdvořilý
103 1101000 Ing. Petr Lyko
104 1005049 Ing. Petr Suchý
105 1400537 Ing. Martin Janák
106 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
107 1001318 Ing. Libor Řehoř
108 1202032 Ing. Pavel Šindler
109 0010055 Ing. Václav Kvasnička
110 0602767 Ladislav Sedláček
111 0600119 Ing. Václav Zilvar
112 1005293 Ing. Roman Skoták
113 1101121 Ing. Richard Žák
114 1007052 Ing. Martin Ambros
115 0301186 Jana Kožíšková
116 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
117 0004651 Ing. Pavel Janků
118 0400021 Ing. Josef Kesler
119 1200167 Ing. Petr Horčička
120 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
121 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
122 0011723 Ludvík Galuška
123 0012419 Antonín Hegenbart
124 1004576 Ing. Karel Škára
125 0401554 Ing. Miroslav Janíček
126 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
127 0602206 Ing. Pavel Jarolímek
128 0602031 Ing. Jan Šafář
129 0101168 Martin Kolouch
130 1005444 Ing. Radek Weigner
131 0009295 Ing. Jaroslav Červinka
132 0602919 Ing. arch. Štěpán Tér
133 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
134 0010321 Ing. Michal Lenoch
135 0700829 Ing. Milan Petr
136 1003792 Ing. Lukáš Smekal
137 0009294 Ing. Jiří Houda
138 1104361 Ing. Jakub Guňka
139 1005094 Ing. Gabriela Nováková
140 1201723 Miroslav Králík
141 1400435 Ing. Jana Teplá
142 0402635 Jan Koláček
143 1103473 Renáta Hrobníková
144 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
145 1100192 Ing. Aleš Ryšán
146 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
147 1101670 Ing. Julian Dedek
148 0202171 Ing. Marcela Procházková
149 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
150 1202391 Ing. Daniel Spáčil Ph.D.
151 1103182 Ing. Ondřej Macháč
152 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
153 1002401 Ing. Radmila Horáček Fiľakovská
154 1004201 Ing. Jan Matějíček
155 1302410 Aleš Hrbáček
156 1103607 Ing. Milan Barák
157 0101815 Ing. Martin Dostál
158 0014841 Ing. Tomáš Matula
159 1005876 Ing. Michal Valenta
160 0102686 Pavel Kouba DiS.
161 0501478 Ing. Tomáš Lufinka
162 1100218 Ing. Iva Špačková
163 1004585 Jiří Kladivo
164 1201207 Ing. Dalibor Jati
165 0101121 Ing. Miloslav Šafář
166 0301021 Ing. Lubor Šimek
167 0700911 Ing. Jaroslava Petrželová
168 0006258 Radim Kozlovský
169 1006154 Mario Pakes
170 1006154 Mario Pakes
171 0602009 Ing. Tomáš Feygl
172 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
173 0402536 Ing. Jiří Novák
174 1301425 Ing. Radek Bartošík
175 0501332 David Senohrábek DiS.
176 1301537 Ing. Karel Vítek
177 0401848 Ing. Miroslav Váňa
178 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
179 0003793 Ing. Pavel Dražďák
180 0700935 Ing. Ladislav Němec
181 1202222 Ing. Ondřej Hlavinka
182 0202292 Jan Nový
183 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
184 1007296 Jan Lexa
185 0300372 Ing. Stanislav Lesák
186 0009183 Ing. Pavel Minář
187 0402359 Ing. Petr Lohniský
188 0402360 Ing. Jan Chlupsa
189 0501241 Jiří Kapras
190 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
191 1006751 Ing. Martin Valášek
192 0400825 Ing. Rudolf Seidl
193 0012652 Ing. Pavel Rek
194 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
195 1101748 Josef Zahel
196 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
197 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
198 0200526 Ing. Ladislav Nožička
199 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
200 1100045 Ing. Petr Kotlán
201 0008281 Ing. Milan Zápotocký
202 1400767 Pavel David
203 1007321 Ing. Robin Zelinka
204 0014114 Marek Rusnák
205 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
206 0701411 Ing. David Jehlička
207 0602602 Ing. Eva Blažková
208 0201980 Ing. Michal Krošlák
209 1400393 Marta Hronová
210 1006654 Ing. Rostislav Doubek
211 0202293 Ing. Jana Muknšnáblová
212 0102066 Ing. František Zemek DiS.
213 1007430 Lukáš Čáp
214 0013832 Ing. Jakub Drbohlav
215 1103753 Ing. Jana Kalužíková
216 0015058 Ing. Jan Šmolík
217 0501239 Ing. Petr Kadlec
218 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
219 0010876 Ing. Michal Türk
220 0014364 Miroslav Čechlovský
221 0402615 Ing. Filip Kail
222 3000341 Ing. Karol Kováč
223 1202446 Ing. Markéta Feixová
224 1201696 Petr Muzikant
225 0014334 Ing. Helena Literová
226 0005420 Ing. Pavel Melicher
227 0102635 Bc. Marek Potclan
228 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
229 0010699 Tomáš Pilík DiS.
230 0006985 Milan Kdolský
231 1007186 Ing. Eva Ščerbová
232 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
233 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
234 1003401 Ing. Michal Gregor
235 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
236 0014907 Ing. arch. Michaela Málková
237 0012688 Ing. Tomáš Langer
238 1301644 Ing. Luděk Onderka
239 0700809 Ing. Vít Staněk
240 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
241 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
242 1005318 Vladimír Lapčík
243 0009541 Ing. Karel Kozel
244 0301505 Miroslav Mrázek
245 0200594 Ing. Ivan Kobza
246 0014041 Ing. Jan Kott
247 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
248 1201626 Antonín Žibrita
249 1004574 Ing. Tamara Svobodová
250 1102919 Ing. Eva Hrubá
251 0011253 Pavel Vokrouhlík
252 0015137 Ing. Mirek Dragoun
253 0012475 Ing. Martin Krýcha
254 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
255 0012059 Ing. Vít Dolejší
256 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
257 0014285 Ing. Vladimír Mojský
258 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
259 0602348 Petr Kašpar
260 0701635 Ing. Jana Pavlíková
261 0402643 Tomislav Rak
262 0010296 Ing. Ivo Oves
263 1007294 Ing. Martin Galeta
264 0012786 Ing. Richard Osang
265 1202123 Ing. Marta Janošíková
266 1400336 Ing. Jiří Marek
267 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
268 1102462 Marie Fojtíková
269 0013802 Ing. Radek Cerman
270 0011828 Ing. Ondřej Barcal
271 1005964 Ing. Petr Zíma
272 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
273 0402102 Jiří Faltýnek
274 0402107 Ing. Petra Kučerová
275 0402582 Václav Jareš
276 0402683 Ing. Jindřich Belinger
277 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
278 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
279 0401819 Ing. Pavel Bílek
280 0402623 Bc. Tomáš Čtvrtečka
281 0402468 Ing. arch. Dominik Miko
282 0401399 Ing. Josef Kytýr
283 0401754 Jaroslav Chludil
284 0402465 Mgr. Josef Věrnoch
285 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
286 0402156 Miroslav Bednář
287 0401726 Jiří Bauer
288 0400382 Miroslav Kareš
289 0401764 Ing. Alena Kůrková
290 0401521 Ing. Michal Rys
291 0402282 Ing. Miroslav Souček
292 0402032 Ing. Martin Gazda
293 0401818 Marcela Zmatlíková
294 0400363 Ing. Petr Sinkule
295 0402284 Ing. Libor Tvrdek
296 0402187 Václav Sklenář
297 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
298 0402101 Vratislav Němeček
299 0402158 Petr Suchánek
300 0401142 Milan Strauss
301 0012706 Ing. Bc. Lucie Dvořáková
302 0401313 Vlasta Kellnerová
303 0401396 Ing. Eva Šenková
304 0402431 Jan Bigar
305 0401157 Ing. Vladimír Kolbaba
306 0402162 Ing. Blanka Všetečková
307 0402122 Ing. Václav Roth
308 0400561 Ing. Jiří Janoušek
309 0300343 Vladimír Kouba
310 0402681 Rostislav Zumr
311 0402680 Bc. Radek Taussig
312 0402294 Pavel Jílek
313 0402376 Pavel Boháček DiS.
314 0402148 Patrik Dědic
315 0401807 Leoš Opravil
316 0402097 Ing. Jiří Koudelka
317 0401703 Ing. Andrea Musilová
318 0401533 Marko Szabó
319 0401474 Ing. Jiří Zeilinger
320 0402222 Ing. Jakub Hejtman
321 0402493 Ing. Jaromír Seifert
322 0402679 Ing. Pavel Klapálek Ph.D.
323 0400905 Ing. Milan Spurný
324 0400963 Ing. Antonín Wachtel
325 0300785 Karel Ježek
326 0401693 Ing. Marek Šebesta
327 0402516 Tomáš Roža
328 0402649 Daniel Žádník
329 0402580 Ing. Daniel Lenthár
330 0300500 Pavel Žižka
331 0101137 Ing. Pavel Jakeš
332 0402556 David Šmíd
333 0400629 Ing. Šárka Draxlová
334 0402591 Ing. Jitka Gazdová
335 1202102 Ing. Pavel Beran
336 0401845 Radka Schwarzová
337 0100537 Ing. Vladimír Konrád
338 0401844 Petr Hrnčíř
339 1103580 Kateřina Tomicová
340 0402554 Ing. Jiří Kopal
341 0402463 Pavel Bumba
342 0014779 Ing. Jan Vytiska
343 0401805 Radek Doskočil
344 0400676 Ing. Pavel Juračka
345 0400436 Ing. Jiří Rous
346 0402190 Lukáš Slavík
347 0401388 Ing. Pavel Vrba
348 0401439 Ing. Petr Kadlec
349 0400354 Ing. František Podliska
350 1400237 Radek Studený
351 0402447 David Pavlíček
352 0402483 Ing. Martin Plšek
353 0013351 Ing. Ondřej Vít
354 0701655 Miroslav Štosek
355 0402619 Vratislav Kubesch
356 0400837 Ing. Ivan Pavliš
357 0400668 Josef Kašpárek
358 0002103 Ing. Miroslav Paták
359 1202303 Ing. Martin Hryzbil
360 0402588 Michal Bund
361 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
362 0402660 Michal Paradič
363 0402106 Martin Harmach
364 0400944 Ing. Ladislav Karfilát
365 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
366 0009405 Ing. Petr Broukal
367 0501063 Jiří Prušek
368 0402563 Ing. Vladimír Vácha
369 0402364 David Suchevič
370 0402386 Ing. Tomáš Musil
371 0100848 Ing. Václav Pavlík
372 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
373 0402262 Jiří Pastor
374 0401331 Ing. Ivan Cimbolinec
375 0401613 Radek Hrdina
376 0401196 Hana Čejková
377 0013453 Daniel Kolář
378 1302010 Ing. Jaroslav Tvrdoň
379 0300381 Jana Fulierová
380 0102356 Ing. Dana Brožová
381 1302066 František Hruboň
382 0401820 Ing. Ivana Kučerová
383 0011534 Ing. Ondřej Skala
384 1004847 Ing. Libor Šťasta
385 1202279 Ing. Miroslav Veselý
386 0401995 Ing. Ladislav Francouz
387 1005671 Ing. Jakub Kapsa
388 1006249 Ing. Ludvík Chadima
389 0008929 Ing. Jan Lukšo
390 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
391 0401623 Jiří Hohenberger
392 0401993 Ing. Bohumil Fišer