Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – webinář

Nový stavební zákon – webinář

Cílem semináře je seznámení jeho účastníků s požadavky nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Bude podán aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.). Seminář prakticky vysvětlí otázky spojené s účinností nového stavebního zákona, kategorizaci staveb, soustavu stavebních úřadů, stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu), digitalizaci stavební agendy a procesní postupy (řízení o povolení záměru, kolaudace, odstraňování staveb aj.). Seminář upozorní na změny oproti stávající právní úpravě.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Úvodní ustanovení
  • Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba aj.), kategorizace staveb
 • Organizace a výkon veřejné správy
  • Soustava stavebních úřadů, působnost ve věcech stavebního řádu
 • Stavební právo hmotné
  • Obecná ustanovení
  • Požadavky na vymezování pozemků
  • Požadavky na umísťování staveb
  • Technické požadavky na stavby
  • Činnosti ve výstavbě
 • Informační systémy veřejné správy
  • Digitalizace stavební agendy
 • Stavební řád
  • Obecná a společná ustanovení
  • Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, vyjádření, vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, koordinované závazné stanovisko, JES – jednotné enviromentální stanovisko, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury)
  • Řízení o povolení záměru (obecná ustanovení o řízení, jeho průběh, účastníci řízení, povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení, nestavební záměr, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, řízení o odvolání)
  • Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu
  • Řízení o užívání (kolaudační řízení, předčasné užívání a zkušební provoz, rekolaudace)
  • Odstraňování staveb a terénních úprav
  • Kontrola a opatření k nápravě
  • Přestupky
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 20. 11. 2023 od 14:00 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 16. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0701362 Ing. Vít Moštěk
2 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 0401314 Ing. Pavel Štětka
5 1004717 Ing. Jan Hlavatý
6 1104466 Ing. Petr Bochenek
7 0012475 Ing. Martin Krýcha
8 0700951 Ing. Martin Linek
9 0000641 Ing. Jana Hejnalová
10 0301546 Ing. Andrea Sládečková
11 1004487 Ing. Jan Neuer
12 0102309 Ing. Věra Slunečková
13 0014995 Ing. Roman Weiser
14 1104100 Ing. Jiří Němec
15 1003624 Ing. Eva Cimflová
16 1005680 Ing. Karel Vlček
17 1103544 Ing. Lukáš Kosub
18 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
19 1005267 Zdeněk Zbořil
20 0701581 Lenka Straková
21 0301255 Ing. Petr Kastner
22 0014081 Ing. arch. Slavomír Vlk
23 0013995 Ing. Martin Bartoš
24 0015117 Ing. Štěpán Obrhel
25 0012786 Ing. Richard Osang
26 0202405 Ing. arch. Ivana Karlíková
27 1006964 Ing. Oldřich Procházka
28 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
29 1003005 Ing. Petr Zukal
30 1006945 Ing. Miroslav Lipka
31 0102230 Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová
32 0201095 Ing. Radek Budka
33 1000688 Ing. Vítězslav Pruša
34 1201326 Ing. Jan Vyskočil
35 1202256 Ing. Jan Šubrt
36 1006439 Ing. Tomáš Lorenz
37 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
38 1302239 Václav Strouhal DiS.
39 0601178 Ing. Eva Gebrtová
40 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
41 0500347 Ing. Jiří Vaněk
42 0012896 Ing. Ján Vojtila
43 1006866 Ing. Martin Oškera
44 0202469 Martin Havránek DiS.
45 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
46 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
47 1102303 Ing. Libor Knop
48 0008572 Miroslav Hoť
49 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
50 0009541 Ing. Karel Kozel
51 0010598 Josef Vencl
52 3000421 Ing. František Targoš
53 0200995 Ing. Milan Šitera
54 0005881 Ing. Richard Motyčka
55 1006873 Ing. Alojz Papp
56 1004424 Ing. Milan Pokorný
57 0014421 Václav Ferdinand
58 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
59 1100636 Ing. Dušan Dedek
60 1302417 Ing. Marek Pokorný
61 0014233 Vojtěch Brázda
62 0602767 Ladislav Sedláček
63 0012828 Libor Kapoun
64 1102643 Vratislav Bajgar
65 0014624 Pavel Zuska
66 1201219 Ing. Radovan Hošek
67 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
68 0100399 Ing. Vlastimil Jiráň
69 0008451 Ing. Jiří Plichta
70 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
71 1102187 Rudolf Schőn
72 1201004 Ing. Roman Kunert
73 1007527 Stanislav Brhel
74 1007462 Miroslav Syřiště
75 0701714 Ondřej Polívka
76 0008133 Ing. Jan Mrzílek
77 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
78 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
79 1104361 Ing. Jakub Guňka
80 0401439 Ing. Petr Kadlec
81 1104525 Ing. Michal Sglunda
82 0202171 Ing. Marcela Procházková
83 1200656 Alois Večeřa
84 0015013 Bc. Petr Wied
85 1102630 Ing. Zbyněk Novák
86 1102630 Ing. Zbyněk Novák
87 0300772 Petr Pařízek
88 0014455 Ing. František Betlach
89 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
90 0102051 Miroslav Běle
91 0102635 Bc. Marek Potclan
92 1003495 Ing. Pavel Šrámek
93 0602710 Ing. Jakub Hušek
94 0012292 Ing. Jan Lichtneger
95 0201658 Ing. Michal Pojer
96 1104134 Ing. Iva Výtisková
97 1003265 Ing. Petr Pospíšil
98 1003178 Ing. Petr Strnad
99 0013390 Ing. Ondřej Machek
100 0015290 Ing. Jakub Maleček
101 1003619 Ing. Jana Bendová
102 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
103 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
104 0301248 Ing. Radim Peterka
105 1007258 Radim Staviař
106 0400001 Ing. Zdeněk Avenarius
107 1103961 Ing. Roman Čechák
108 0102690 Ing. Jan Hruška
109 0012263 Ing. Radek Šárovec
110 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
111 0003747 Ing. Antonín Fara
112 1005890 Ing. Kateřina Miholová
113 0007587 Ing. Milena Procházková
114 1100045 Ing. Petr Kotlán
115 0102379 Radek Veselý
116 0701607 Ing. Jiří Herynek
117 1005693 Ing. Monika Ošlejšková
118 1000877 Hana Kocourková
119 1104548 Ing. Tomáš Zelenka
120 1102294 Ing. Ivana Pavlisková
121 1006572 Ing. Dagmar Gálová
122 1103412 Ing. David Parma
123 1006001 Ing. Ondřej Pavlík
124 1005863 Ing. Jiří Veselý
125 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
126 1006925 Ing. Petr Čevela
127 0700391 Pavel Trkal
128 1301839 Martin Polách
129 1005331 Ing. Jelena Balíková
130 0011623 Ing. Michal Uhrin
131 0001091 Ing. Ladislav Štefan
132 0400905 Ing. Milan Spurný
133 1102551 Ing. Pavel Kyška
134 1200170 Ing. Jan Rozsíval
135 1002735 Ing. František Žák
136 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
137 1103652 Ing. Zdeněk Hrůza
138 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
139 1100665 Ing. Janina Wilkonská
140 0010055 Ing. Václav Kvasnička
141 0202019 Ing. Jan Cikán
142 0005110 Libor Bula
143 1301756 Ing. Tomáš Hubík
144 1006310 Bc. Martin Olbrecht
145 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
146 0012714 Ing. Petr Dlouhý
147 0202483 Vojtěch Novotný
148 0014285 Ing. Vladimír Mojský
149 0011035 Ing. Martin Tydlitát
150 1004201 Ing. Jan Matějíček
151 0401769 Rostislav Bárta
152 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
153 0101168 Martin Kolouch
154 1005671 Ing. Jakub Kapsa
155 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
156 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
157 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
158 1202249 Martin Pružinec
159 0012688 Ing. Tomáš Langer
160 0600389 Petr Bártík
161 0201252 Ing. Lada Kůsová
162 1005611 Ing. Radim Hájek
163 1102919 Ing. Eva Hrubá
164 0003044 Ing. Václav Ureš
165 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
166 1201265 Petr Slezák
167 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
168 1003425 Ing. Petr Kadič
169 1007020 Filip Vaníček
170 0602397 Diana Hanáková
171 1301644 Ing. Luděk Onderka
172 1103533 Ing. Michal Kawulok
173 1007294 Ing. Martin Galeta
174 0301132 Ing. Aleš Švajdler
175 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
176 0402475 Ing. Jindřich Běhounek
177 0602286 Ing. Petr Mundil
178 0200885 Ing. Milan Krejcar
179 0602150 Ing. Josef Matoušek
180 1103552 Ing. Jakub Rakus
181 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
182 0101421 Ing. Jan Předota
183 1400272 Ing. Michal Kučera
184 0010658 Ing. Lubor Vaněk
185 0202492 Josef Chlanda
186 1006584 Ing. et Ing. Tomáš Neduchal
187 1004645 Ing. Marcel Skřivanek
188 1004879 Ing. Igor Kekely
189 1301844 Ing. Tomáš Macík
190 1103337 Ing. Pavel Šípek
191 1006558 Ing. Karel Bursík
192 1400212 Petr Knežik
193 1202210 Ing. Petra Konečná
194 1004009 Ing. Marek Šulák
195 0101433 Pavel Matoušek
196 1004256 Ing. Jan Eisner
197 0200234 Karel Macán
198 0501232 Ing. Roman Balatka Maršík
199 1302078 Ing. Lenka Dudková
200 0202292 Jan Nový
201 0001485 Ing. Zuzana Martinková
202 1006259 Ing. Ondřej Krejza
203 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
204 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
205 1007343 Ing. et Ing. Veronika Tillhonová
206 0015097 Ing. Lenka Ingrišová Ph.D.
207 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
208 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
209 0202496 Ing. Tomáš Lohr
210 1301072 Ing. Libor Tkáč
211 0501374 Pavla Neumannová
212 1102452 Ing. Luděk Valík
213 1301489 Ing. Robert Vráblík
214 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
215 1007503 Ing. Tomáš Lacina
216 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
217 0014010 Ing. Pavel Kroc
218 0014832 Jiří Nechuta
219 1103753 Ing. Jana Kalužíková
220 1007497 Ing. Tomáš Novák
221 1400701 Ing. Jiří Nahodil
222 1003584 Ing. Rudolf Císař
223 1006778 Ing. David Tříska
224 1104107 Barbora Kyšková
225 1006654 Ing. Rostislav Doubek
226 1103730 Ing. Petr Černý
227 0012137 Petr Hufeisl
228 0014864 Lucie Spurná
229 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
230 1003689 Ing. Jiří Reitknecht
231 0006688 Ing. Karel Škorpil
232 0014318 Václav Chvojka
233 0102385 Ing. Martina Zamlinská
234 0401307 Kateřina Ryvolová
235 1007108 Ing. Petr Tomášek
236 0013226 Lukáš Janota DiS.
237 1102756 Ing. Jiří Novotný
238 1301905 Ing. Petr Kydlíček
239 1002349 Ing. Jiří Maiwaelder
240 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
241 1201096 Ing. Václav Bakala
242 0010446 Ing. Martin Perlík
243 1104183 Ing. Michael Baron
244 0202404 Bc. Martin Leška
245 0102408 Ing. Jiří Fazekaš
246 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
247 0402135 Ing. Petr Urban
248 0005478 Ing. Petr Kaplan
249 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
250 0014839 Ing. Zdeněk Běhounek
251 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
252 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
253 1103876 Ing. Richard Skopal
254 1007539 Ing. Jindřich Galata
255 1003658 Ing. Jiří Kopuletý
256 1006876 Ing. Martin Major
257 0402642 Ing. Jaroslav Čižmodij Dušek
258 1003401 Ing. Michal Gregor
259 1004882 Milan Nejez
260 1007520 Ing. Jaroslav Tesař
261 0701655 Miroslav Štosek
262 1400643 Bc. Jan Hyliš
263 0402610 Michal Benešovský
264 1003719 Ing. Ladislav Martínek
265 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
266 0602279 Ing. Pavel Píše
267 0400869 Ing. Antonín Semín
268 0500584 Ing. Václav Nebřenský
269 1202325 Ing. Josef Blaha
270 0202196 Ing. Jiří Olejník
271 0402107 Ing. Petra Kučerová
272 0101659 František Kasík
273 0202051 Marek Forejt
274 1301537 Ing. Karel Vítek
275 1103860 Ing. Jiří Šafránek
276 0014118 Ing. Václav Jezbera
277 1001951 Ing. Jiří Eibel
278 0010178 Ing. Petr Feierfeil
279 0014239 Ing. Martin Novák
280 0011086 Ing. Ladislav Jirků
281 0010699 Tomáš Pilík DiS.
282 0010321 Ing. Michal Lenoch
283 0500491 Günter Hanisch
284 0009347 Ing. František Marek
285 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
286 0011671 Ing. Roman Franěk
287 0701315 Milan Dunda
288 0602914 Ing. Vít Mervart
289 0701740 Ing. Martin Řehák
290 0701677 Petr Franz
291 0201666 Blanka Purkartová
292 0701314 Ing. Miloš Pluhař
293 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
294 0015351 Milan Křepela
295 0102775 Ing. Jan Bednář
296 0101974 Vlastimil Vondrys
297 0401313 Vlasta Kellnerová
298 0602979 Bc. Marek Poláček
299 3000350 Ing. Kitti Országhová
300 0402637 Pavel Leiblinger
301 1103094 Ing. Vladana Kuchtová
302 0401732 Miroslav Hyl
303 0101867 Miroslav Borovanský
304 0011953 Ing. Richard Truxa
305 0014439 Ing. Eva Göpfertová
306 0015227 Miroslav Nečas
307 0402493 Ing. Jaromír Seifert
308 1300007 Ing. Pavel Starý
309 1000392 Ing. Miloš Černý
310 0013508 Ing. arch. Martin Poledníček
311 0602503 Ing. Lenka Nyklová
312 0401019 Ing. Bc. Jan Anýž
313 0602941 Ing. Jiří Popelka
314 0602436 Eduard Štumpf
315 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
316 0014576 Ing. Hana Buchnarová
317 0102356 Ing. Dana Brožová
318 1004848 Ing. Ladislav Pokorný
319 0101999 Marian Balák
320 1005009 Ing. Tomáš Reli
321 0202264 Ing. Richard Horký
322 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
323 0402106 Martin Harmach
324 0014646 Ing. Lucie Janoušová
325 1003674 Ing. Jiří Laštovička