Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - seminář

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - seminář

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou obsaženou v novém stavebním zákoně, tj. zákoně č. 283/2021 Sb., se zaměřením především proces povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. Součástí semináře bude i seznámení s novou soustavu státních stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková – je vedoucí právního oddělení a zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je spoluautorkou stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Problematice stavebního práva se věnuje dlouhou řadu let. Je spoluautorkou několika publikací a komentářů ke stavebnímu zákonu, publikuje v odborných časopisech.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
62
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 55
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013197 Ing. Jana Křivánková
2 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
3 0401997 Ondřej Janák DiS.
4 0011941 Ing. Michal Drda
5 0005027 Marie Vilímová
6 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
7 0003372 Ing. Pavel Šlechta