Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - seminář

Nový stavební zákon – základní principy nové právní úpravy - seminář

Cílem webináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou obsaženou v novém stavebním zákoně, tj. zákoně č. 283/2021 Sb., se zaměřením především proces povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. Součástí webináře bude i seznámení s novou soustavu státních stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
55
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
2 0012059 Ing. Vít Dolejší
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 0007689 Ing. František Lanc
5 0002515 Ing. Ondřej Trefný
6 0201551 Miroslav Hrečin
7 0000061 Ing. Jan Korbel
8 0700023 Ing. Marcela Sobotková