Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový Technický standard ČKAIT

Nový Technický standard ČKAIT

Na PROFESIS jsem uveřejnili nový dokument - TS 04 - Zadání geotechnického průzkumu (GTP) a prověření jeho dostatečnosti (Technický standard ČKAIT)

Autoři: doc. Ing. Jan Masopust, CSc., Ing. Jindřich Řičica, Ing. Otakar Krásný (Příloha 4), Ing. Petr Kučera (Příloha 4)

Odborné posouzení: Technická komise ČKAIT

Stav: vydání duben 2024

Účinnost: od 1. 7. 2024

Anotace Technického standardu:

TS 04 stanoví postup pro zadání nebo prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu podle uvedeného revizního protokolu. Revizní protokol po jeho vzájemném potvrzení účastníky projektu může být použit jako kontraktační pomůcka zpřesňující smluvní závazky stran (tj. lze se na něj odvolat ve smlouvě o dílo). Na jeho základě lze rovněž zadat potřebný doplňkový GTP.