Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník pro projektanty - zrušeno

Občanský zákoník pro projektanty - zrušeno

SEMINÁŘ ZRUŠEN
Název akce: Občanský zákoník pro projektanty
Termín konání: středa 29. dubna 2020 v 9:30 hodin
Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
www.ckait.cz, termínová listina Brno
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 574 310

Další termín 27. května 2020, v případě naplnění kapacity nás kontaktujte pro vypsání dalšího termínu.

Termín
Celková kapacita
12
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
2 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
3 1004358 Ing. Pavel Marek
4 1006576 Ing. Pavel Křepela
5 1006747 Ing. Pavel Janás
6 0601823 Ing. Petr Molnár
7 1006867 Ing. Marek Štefan
8 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
9 1004979 Ing. Ilona Janíková
10 1000392 Ing. Miloš Černý
11 1006826 Ing. Věra Sokolářová Ph.D.
12 1006530 Ing. Peter Fabian