Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Webinář nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 4. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0300801 Ing. Pavel Korima
2 0003030 Ing. Pavel Krejčí
3 0001310 Ing. Iveta Nosková
4 0007696 Ing. Roman Kučera
5 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
6 0011134 René Svoboda
7 1400029 Ing. Mária Necidová
8 0202056 Jiří Aulík
9 1302374 Bc. Oto Bachůrek
10 0007414 Ing. Jan Pretl
11 1005802 Ing. Jan Machek
12 1002949 Ing. Antonín Pokorný
13 0600323 Jan Vávra
14 0301232 Ing. Pavel Borák
15 0008264 Ing. Jan Čapek
16 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
17 0013590 Ing. Stanislav Mastný
18 1005839 Ing. Jana Lukášková
19 1302340 Ing. Milan Martinka
20 0009379 Ing. Marie Medková
21 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
22 0700910 Ing. Věra Sytařová
23 1301712 Ing. Radomír Bureš
24 0700281 Miroslav Manžel
25 0402196 Pavlína Kratochvílová
26 0008160 Jiří Hyka
27 0602655 Lucie Janečková
28 1200533 Ing. Pavel Grňa
29 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
30 0501332 David Senohrábek DiS.
31 1003088 Ing. Jiří Matoušek
32 0012478 Václav Radechovský
33 0602590 Martin Toms
34 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
35 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
36 1001232 Ing. Josef Puchner CSc.
37 0402148 Patrik Dědic
38 0010296 Ing. Ivo Oves
39 1101748 Josef Zahel
40 0009871 Lucie Klímová
41 0014198 Ing. Martin Jirsa
42 0003747 Ing. Antonín Fara
43 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
44 1101366 Ing. Roman Musílek
45 0003175 Ing. Jiří Koch
46 0012823 Attila Kis
47 0401823 Ing. Jan Gorej
48 0013874 Ladislav Arnold
49 0002534 Ing. Tomáš Rybín
50 0013390 Ing. Ondřej Machek
51 1302308 Ing. Petr Levák
52 1103790 Ing. Petr Hrubý
53 1302282 Ing. Martin Šeďa
54 1302244 Ing. Tomáš Ruth
55 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
56 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
57 0201441 Jiří Beran
58 0202153 Renata Plevačová
59 1003042 Ing. Jiří Hadrava
60 1201828 Pavel Háněl
61 0013907 Ing. Vít Zelikov
62 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
63 1201480 Ladislav Pavlíček
64 0201039 Karel Červený
65 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
66 0013944 Ing. Lucie Prošková
67 1006834 Mgr. Petr Bláha
68 0007455 Ing. Martin Vinš
69 1301703 Ing. Anna Vilímková
70 0301055 Ing. Pavel Janeček
71 0007649 Ing. Václav Kosinka
72 0102032 Ing. Milan Vávra
73 1100980 Ing. Jiří Kalvach
74 0200938 Ing. Libuše Pokorná
75 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
76 1004105 Ing. Petr Svoboda
77 0003240 Ing. Antonín Perný
78 1400481 Ing. Renata Ševčíková
79 0007708 Václav Klaboch
80 1200868 Ing. Antonín Hanák
81 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
82 1001908 Ing. Eva Janáčková
83 0013694 Ing. arch. David Bartoš
84 0009781 Ing. Pavel Čačík
85 0013715 Ing. arch. Filip Müller
86 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
87 0012560 Ing. Jan Anděra
88 0013321 Ing. Hynek Tuček
89 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
90 0008447 Ing. Luboš Šustr
91 0401142 Milan Strauss
92 0001113 Leoš Krejčín
93 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
94 1006530 Ing. Peter Fabian
95 0014266 Ing. Jaroslav Zábojník
96 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
97 0201506 Vlastimil Šatra
98 0005265 Jan Carbol
99 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
100 1103796 Ing. Pavel Srkal
101 0602324 Ing. Jiří Havrda
102 0600674 Ing. Radko Novotný
103 0401331 Ing. Ivan Cimbolinec
104 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
105 0002625 Ing. Klement Neugebauer
106 0100929 Petr Jeroušek
107 0300158 Ing. Jan Hruška
108 0012473 Ing. Miloš Jirásek
109 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
110 0201722 Ing. Jan Setikovský
111 1005175 Ing. Veronika Dordová
112 0201783 Milan Archman
113 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
114 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
115 1202124 Jan Jakeš DiS.
116 1103753 Ing. Jana Kalužíková
117 0602632 Ondřej Beneš
118 0701347 Ing. Ladislav Bis
119 1301724 Ing. Věra Řehůřková
120 1201154 Ing. Jan Slivka
121 1101637 Jana Štvrtňová
122 0012308 Michal Vinduška
123 1101532 Ing. Jan Klabal
124 1003636 Ing. Vladimír Fouček
125 1001196 Ing. Tomáš Haša
126 1102442 Ing. Zdeněk Polach
127 0002049 Jiří Bretšnajdr
128 0011075 Ing. Martin Liška
129 0501389 Ing. Petr Zajíc
130 0400354 Ing. František Podliska
131 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
132 0007041 Ing. Jiří Procházka
133 1006963 Ing. Martin Procházka
134 0100939 Jaroslav Šimek
135 3000292 Ing. Juraj Štrbák
136 1006787 Ing. Petr Pavlíček
137 1300805 Ing. Petr Dufka
138 0200349 Ing. Jana Cihlářová
139 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
140 1003663 Ing. Peter Štefančík
141 0009060 Milan Janeček
142 0501172 Pavlína Skoblová
143 0601694 Daniel Kadavý
144 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
145 0102237 Bc. Pavel Pupík
146 1301630 Martin Trtek
147 1006154 Mario Pakes
148 1005361 Ing. Ivo Barták
149 1001466 Ing. Šárka Prachařová
150 0701230 Ing. Luděk Čapek
151 0014319 Ing. Daniel Kouba
152 0010699 Tomáš Pilík DiS.
153 0007018 Pavel Kuška
154 0701356 Yvona Novotná
155 0010321 Ing. Michal Lenoch
156 0202055 Ing. Michal Dub
157 0701614 Martin Haupt
158 0600371 Ing. Miroslav Možíš
159 0007515 Ing. Pavel Obermajer
160 0601652 Ing. Monika Kopecká
161 0400105 Ing. Jiří Vaněček
162 1002570 Ing. Radek Holásek
163 0602630 Josef Kolář
164 0010196 Josef Marek
165 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
166 1006977 Ing. Tomáš Herman
167 1102478 Ing. Jan Hudec
168 1300040 Miroslav Kozumplík
169 1104100 Ing. Jiří Němec
170 0013583 Ing. Ondřej Prášek
171 1004882 Milan Nejez
172 1104096 Ing. Petr Valík
173 1400628 Ing. Ivan Pečinka
174 0005197 Ing. Michal Říha
175 0500227 Ing. Stanislav Říha
176 1000392 Ing. Miloš Černý
177 0010670 Ing. Pavel Fadrný
178 1201577 Ing. Jiří Flašar
179 0201321 Vladimír Liška