Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Webinář nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu. 


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
15. 02. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 12. 02. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
245
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0501270 Luboš Stříbrný
3 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
4 0002103 Ing. Miroslav Paták
5 0011136 Ing. Radek Veselý
6 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
7 0014427 Ing. Radek Čížek
8 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
9 1104199 Jiří Kaufmann
10 1001464 Ing. Hana Rusková
11 0010933 Ing. Ivana Fialová
12 0301055 Ing. Pavel Janeček
13 1006349 Ing. Michal Suchna
14 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
15 1005267 Zdeněk Zbořil
16 1302417 Ing. Marek Pokorný
17 0301189 Petr Balák
18 1201311 Ing. Klára Dvořáková
19 1202237 Ing. Vladimír Čechák
20 1006240 Ing. František Pokorný
21 0200396 Miluše Marcellová
22 0202238 Josef Šlof
23 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
24 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
25 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
26 1103797 Ing. Petr Greguš
27 1103977 Ing. Petr Tobola
28 1103782 Ing. Martin Hájek
29 0600821 Ing. Jiří Strnad
30 1006000 Ing. Miroslav Sukup
31 1000336 Ing. Petr Levák
32 0014233 Vojtěch Brázda
33 0102309 Ing. Věra Slunečková
34 1301698 Ing. Ivana Sušilová
35 1005578 Ing. Iva Šilhanová
36 1004555 Martin Hofírek
37 0014360 Ing. Oksana Kvachan
38 0602694 Ing. Martin Fátor
39 0501354 Miroslav Molnár
40 1400325 Ing. Milan Pavlištík
41 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
42 1202201 Petr Vybíral
43 1301312 Ing. Petr Neradil
44 1104236 Bc. Libor Przybyla
45 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
46 0010161 Ing. Radek Drdla
47 1000392 Ing. Miloš Černý
48 0400005 Ing. Martin Mandík
49 1302505 Ing. Radim Jurča
50 0013684 Ing. Martin Chromjak
51 0011007 Ing. Martin Laub
52 0014467 Bc. Vojtěch Müller
53 0012334 Ing. Nikola Domažlická
54 0008264 Ing. Jan Čapek
55 1005680 Ing. Karel Vlček
56 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
57 0000642 Josef Hejnal
58 0003044 Ing. Václav Ureš
59 0012156 Ing. Ondřej Jirka
60 0003059 Jiří Prokop
61 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
62 0004880 Ing. Miroslav Havranec
63 0008683 Ing. Martina Loskotová
64 0002786 Ing. Jaromír Kazda
65 0005910 Martin Flanderka
66 0004651 Ing. Pavel Janků
67 0010384 Radek Flor
68 0100929 Petr Jeroušek
69 0102494 Ing. Tomáš Čihák
70 1103860 Ing. Jiří Šafránek
71 0601496 Ing. Pavel Kubát
72 1007112 Ing. Ondřej Vlach
73 0101874 Přemysl Oulík
74 1102483 Ing. Michal Valoušek
75 1004979 Ing. Ilona Janíková
76 1102925 Ing. Petra Kopřivová
77 0010265 Ing. Jan Gajzler
78 0201204 Ing. Miroslav Duchek
79 1104312 Vladimír Nasadil
80 0102087 Ing. Lukáš Řepa
81 1301339 Eva Blažková
82 0701493 Roman Bednář
83 1201301 Dan Katzer
84 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
85 1104251 Ing. Josef Hrabec
86 1103943 Ing. Jan Pokorný
87 1103466 Ing. Ivan Kudra
88 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
89 1003205 Ing. Kamil Franc
90 0300835 Ing. Vít Lelek
91 0201689 Ing. Aleš Kocábek
92 1400569 Ing. Pavel Vostal
93 0402352 Jiří Matys
94 0102051 Miroslav Běle
95 0012074 Ing.arch. Michal Pexidr Ph.D.
96 1003691 Ing. Petr Pospíšil
97 0102551 Ing. Emanuel Novák
98 0600323 Jan Vávra
99 1103668 Ing. Martin Džanaj Ph.D.
100 0102566 Bc. Tomáš Rusfel
101 0600516 Ing. Jan Maurer
102 0013390 Ing. Ondřej Machek
103 0007786 Miloš Calda
104 0701376 Ing. Milan Svoboda
105 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
106 0011315 Ing. Josef Vaňásek
107 1201057 Ing. Milan Ošťádal
108 3000127 Ing. Lucia Koščová
109 0011738 Bc. Pavel Kerber
110 0009552 Bohumil Soukup
111 0500352 Ing. Zdeňka Mandlová
112 1103693 Ing. Jan Jadrníček
113 1302336 Lukáš Horák
114 0007076 Ing. Stanislav Líbal
115 0011233 Ing. Ondrej Kybast
116 1103378 Ing. Ondřej Bojko
117 0014536 Ing. Martin Valášek
118 0010695 Ing. Martin Kocourek
119 0012851 Ing. David Albert Ph.D.
120 0101815 Ing. Martin Dostál
121 1005175 Ing. Veronika Dordová
122 1102240 Jiří Němec
123 0202346 Evžen Veselý
124 0100050 Ing. Jiří Straka
125 0700159 Ing. Jiří Šejnoha
126 0201441 Jiří Beran
127 0005778 Ing. Jan Narovec
128 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
129 0501239 Ing. Petr Kadlec
130 0300692 Alena Lehečková
131 0014159 Ing. Jan Jurčíček
132 0001437 Ing. Jan Březina
133 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
134 1104054 Libor Drahoňovský
135 0003747 Ing. Antonín Fara
136 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
137 0009786 Ing. Ondřej Dědek
138 0201658 Ing. Michal Pojer
139 0202252 Ondřej Boublík
140 1301489 Ing. Robert Vráblík
141 0005533 Ing. Oťka Severová
142 1003048 Ing. Marie Žaloudková
143 0013651 Ing. Tomáš Homola
144 1103141 Martin Drbal
145 1006573 Ing. Jakub Holásek
146 1006574 Ing. Tomáš Holásek
147 1201746 Ing. Martin Černý
148 1101748 Josef Zahel
149 0014520 Ing. Daniel Sedláček
150 1102915 Milan Rybovič
151 1103715 Ladislav Kašuba
152 0101168 Martin Kolouch
153 1400469 Václav Švoma
154 0014486 Ing. Michal Netík
155 1006359 Ing. Pavel Uher
156 1003997 Aleš Pražák
157 1006456 Bc. Jaroslav Lukáš
158 0401323 Ing. Milan Klíma
159 1004848 Ing. Ladislav Pokorný
160 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
161 1301834 Ing. Pavlína Štachová
162 0401217 Vlastimil Havlůj
163 0013266 Tomáš Sucháček
164 0301410 Ing. Jiří Šíma
165 0014426 Ing. Jakub Strnad
166 0201052 Ing. František Zákružný
167 1103097 Ing. Petr Ščotka
168 1102442 Ing. Zdeněk Polach
169 0601123 Milan Šimůnek
170 0600566 Rudolf Marek
171 0202359 Ing. Gabriela Turková
172 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
173 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
174 0008567 Dr.Ing. Michal Céza
175 1102996 Ing. Šárka Pojerová
176 0102449 Ing. Alena Pinkerová
177 0013016 Ing. Jan Lahoda
178 1103547 Ing. Radim Kytnar
179 1103936 Ing. Viktor Pelikán Ph.D.
180 1003401 Ing. Michal Gregor
181 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
182 1006346 Ing. Jan Špatný
183 1100094 Ing. Ivo Čech
184 0007660 Ing. Vít Lerl
185 1101282 Ing. Petr Weczerek
186 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
187 0601467 Ing. Jiří Burda
188 0008470 Martin Malý MSc,BA
189 0601551 Ing. Miroslav Teichman
190 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
191 1302374 Bc. Oto Bachůrek
192 0101216 Jiří Urbánek
193 0011331 Jiří Růžička
194 1104244 Ing. Petr Slezák
195 1006457 Ing. Tomáš Margetík
196 1200594 Ing. Milan Ertl
197 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
198 0014282 David Novotný
199 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
200 0012812 Ing. Jakub Stejskal
201 0401314 Ing. Pavel Štětka
202 0202153 Renata Plevačová
203 1104198 Ing. Jan Petrů Ph.D.
204 1005252 Bc. Marek Gerec
205 1005617 Miroslav Svoboda
206 0600890 Ing. Kole Borovski
207 1200458 Ing. Roman Kalina
208 0014169 Kristina Lucká DiS.
209 1003010 Ing. Martin Müller
210 1003005 Ing. Petr Zukal
211 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
212 0600037 Ing. Vladimír Foret
213 0202379 Ing. Petr Blažek
214 0701248 Ing. Václav Pohorský
215 0602433 Petr Slezák
216 0301124 Pavel Charvát
217 1104073 Ing. Martin Tešnar
218 0602021 Ing. Jiří Bajgar
219 0301262 Lukáš Kolkus
220 0010096 Ing. Jan Benda
221 0300785 Karel Ježek
222 1100428 Ing. Jana Hýžová
223 0701505 Ing. Luboš Laksar
224 1005980 Bc. David Ruman
225 1302180 Ing. Josef Fritschka
226 1202081 Ing. Pavel Sedlařík
227 1005907 Ing. Lukáš Konečný
228 0005799 Ing. Tomáš Doležal
229 0101680 Irena Randusová
230 1006469 Ing. Milan Tesař
231 1201170 Martin Mazan
232 1202210 Ing. Petra Konečná
233 1202152 Ing. Michal Ondra
234 0300657 Ing. Josef Janů
235 0700626 Ing. Ladislav Šín
236 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
237 0301042 Ing. Jan Rusňák
238 1200720 Ing. Miroslav Novák
239 0102602 Ing. Jan Prem
240 0701044 Josef Čech
241 0401848 Ing. Miroslav Váňa
242 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
243 0010871 František Vrtal
244 1006751 Ing. Martin Valášek
245 1006313 Ing. Luboš Sibilla
246 1005306 Ing. Kateřina Bártová
247 1300735 Ing. Ivo Jurygáček
248 0301305 Bc. Michal Weinfurter