Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu – webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu – webinář

Webinář nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
7. 9. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 6. 9. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
100
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008209 Ing. Jana Břicháčová
2 1006820 Ing. Martin Kužela
3 1103280 Ing. Martin Langer
4 1101462 Roman Otisk
5 0201666 Blanka Purkartová
6 1104392 Eduard Tomanek
7 1104199 Jiří Kaufmann
8 0602676 Ing. Jan Berger
9 1103801 Ing. Radislav Poledník
10 0013514 Jana Kundrátová Dis.
11 1302415 Jaromír Šašinka
12 0000641 Ing. Jana Hejnalová
13 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
14 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
15 0007695 Ing. Marie Wolfová
16 0014427 Ing. Radek Čížek
17 0014364 Miroslav Čechlovský
18 0100031 Ing. Jan Kocmich
19 0011146 Ing. Lubor Sedlák
20 0012572 Jan Fassmann
21 0202432 Jaroslav Kasl
22 0101340 Bc. Jiří Novák
23 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
24 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
25 3000315 Ing. Vojtech Kollár
26 1006424 Ing. Jiří Kopecký
27 0202442 Ing. Martin Pleskač
28 1006726 Ing. Věra Krupanská
29 0100371 Ing. Ladislav Kubiš
30 1007291 Bc. Petr Hloucha
31 0501354 Miroslav Molnár
32 0301005 Ing. Jitka Briežniková
33 0402632 Ing. Lubomír Purchart
34 0402631 Ing. Filip Strasser
35 1201311 Ing. Klára Dvořáková
36 0013555 Ing. David Dvořáček
37 1302295 Stanislav Jurášek
38 1006551 Ing. Petr Málek
39 0500498 Ing. Jiří Fiala
40 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
41 0009904 Ing. Richard Konečný
42 1007002 Ing. Michal Ventruba
43 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
44 0300772 Petr Pařízek
45 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
46 1007198 Milada Schneiderová
47 1006934 Jan Pokorný
48 1201708 Ing. Lukáš Zimmermann
49 0602767 Ladislav Sedláček
50 0501368 Ing. Věra Vanerová
51 0009959 Vladislav Staněk
52 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
53 0008374 Ing. David Vávra
54 0701455 Michal Tereska
55 0004316 Ing. Evžen Kučera
56 0012719 Ing. Roman Květoň
57 0402439 Šárka Jonová DiS.
58 0501372 Pavel Vodrážka
59 0402439 Šárka Jonová DiS.
60 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
61 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
62 0009541 Ing. Karel Kozel
63 0014344 Ing. Kateřina Musílková
64 1101282 Ing. Petr Weczerek
65 0011136 Ing. Radek Veselý
66 1003818 Ing. Jiří Kolínský
67 0300801 Ing. Pavel Korima
68 0010933 Ing. Ivana Fialová
69 0004997 Ing. Aleš Voženílek
70 0602504 Ing. Martin Hynek
71 1006598 Ing. Radek Valášek
72 0701411 Ing. David Jehlička
73 0501241 Jiří Kapras
74 0009407 Ing. Ladislav Vala
75 0402614 Dan Kazimír
76 0010307 Ing. Jana Kuřitková
77 0011315 Ing. Josef Vaňásek
78 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
79 1104406 Ing. Pavel Abrla
80 1004979 Ing. Ilona Janíková
81 0701654 Ing. Jan Chreno
82 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
83 0202379 Ing. Petr Blažek
84 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
85 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
86 1003526 Ing. Jitka Fraňková
87 0601196 Ing. Eduard Trumm
88 1101248 Petr Konečný
89 0601881 Ing. Libor Žilka
90 0002246 Miroslav Bečvář
91 0012062 Milan Valeš
92 0602433 Petr Slezák
93 0013829 Ing. Karol Laco
94 1202017 Ing. Zuzana Soukupová
95 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
96 0100538 Ing. Adolf Šicner
97 1301537 Ing. Karel Vítek
98 1300282 Ing. Monika Bambuchová
99 0014877 Ing. Vítězslav Skalák
100 0202361 Ing. Ivo Paulus
101 1200221 Ing. Zdeněk Korta
102 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
103 0102037 Martin Královec
104 1006962 Ing. Jan Procházka
105 1100562 Ing. Ivo Bednář