Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu – webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu – webinář

Webinář nabídne pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Vztah OZ a SZ
 • Zásady soukromého práva
 • Ochrana soukromých práv
 • Osoby – fyzické, právnické – vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 • Zastoupení – plná moc, prokura
 • Věci a jejich rozdělení – věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavba
 • Právní skutečnosti – neplatnost úkonů – jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení – princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 • Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva věcná práva k věci cizí – věcná břemena, právo stavby
 • Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 • Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • Přechodná ustanovení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
29. 5. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 26. 5. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014750 Ing. Jan Tůma
2 1006977 Ing. Tomáš Herman
3 0009541 Ing. Karel Kozel
4 1302405 Marek Fiala DiS.
5 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
6 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
7 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
8 0014917 Emil Skotnický
9 0004997 Ing. Aleš Voženílek
10 0013390 Ing. Ondřej Machek
11 1400325 Ing. Milan Pavlištík
12 1006873 Ing. Alojz Papp
13 0012417 Oto Papoušek
14 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
15 1102187 Rudolf Schőn
16 1007430 Lukáš Čáp
17 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
18 0401469 Ing. Zdislav Mazur
19 1006551 Ing. Petr Málek
20 0010301 Ing. Vít Krejcar
21 0300499 Jiří Vaněk
22 0601652 Ing. Monika Kopecká
23 0012652 Ing. Pavel Rek
24 1003088 Ing. Jiří Matoušek
25 1101121 Ing. Richard Žák
26 0008691 Ing. Marie Kašová
27 1102643 Vratislav Bajgar
28 1001908 Ing. Eva Janáčková
29 0011878 Ing. Jiří Plánička
30 1006652 Ing. Dominik Hochman
31 1200454 Ing. Milan Švábeník
32 0202374 Ing. Marek Chval
33 1004576 Ing. Karel Škára
34 1002949 Ing. Antonín Pokorný
35 1006240 Ing. František Pokorný
36 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
37 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
38 1100094 Ing. Ivo Čech
39 1201723 Miroslav Králík
40 1100335 Ing. Eva Vojtasíková
41 1302091 Zuzana Veselá
42 0007907 Ing. Miloš Hejtmánek
43 1000721 Ing. Pavel Žilka
44 1006847 Martin Zavadil
45 1100192 Ing. Aleš Ryšán
46 0004108 Zdeněk Pýcha
47 0402615 Ing. Filip Kail
48 0012217 Ing. Miloslav Naděje
49 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
50 0010933 Ing. Ivana Fialová
51 1302143 Václav Hladil
52 0008446 Ing. Martin Polák
53 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
54 1103884 Ing. Vít Rogelböck
55 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
56 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
57 0201441 Jiří Beran
58 0200885 Ing. Milan Krejcar
59 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
60 1001883 doc. Ing. Karel Zlatuška CSc.
61 1302401 Ing. Martin Běťák
62 1301425 Ing. Radek Bartošík
63 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
64 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
65 1003430 Ing. Bc. Petr Buráň
66 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
67 1005460 Ing. Iva Vlachová
68 1006834 Mgr. Petr Bláha
69 0100537 Ing. Vladimír Konrád
70 1201244 Ing. Pavel Psota
71 1301844 Ing. Tomáš Macík
72 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
73 1301537 Ing. Karel Vítek
74 0009069 Ing. František Kačaba
75 1007294 Ing. Martin Galeta
76 1004424 Ing. Milan Pokorný
77 0100645 Ing. Jan Holeček
78 1201200 Ing. Jiří Schindler
79 1006751 Ing. Martin Valášek
80 1201746 Ing. Martin Černý
81 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
82 1104406 Ing. Pavel Abrla
83 0012059 Ing. Vít Dolejší
84 0100852 Ing. Luboš Drachovský
85 0402637 Pavel Leiblinger
86 1302396 Radek Zatloukal
87 1104031 Ivo Bůžek
88 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
89 0011688 Ing. Věra Čermáková
90 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
91 1005680 Ing. Karel Vlček
92 0014926 Ing. Martin Ujházi
93 0013251 Kryštof Rotkovský
94 1003558 Libor Piták
95 1001748 Ing. Pavel Vorel
96 0602395 Ing. Martina Konášová
97 1006187 Mgr. Tomáš Minařík
98 1302066 František Hruboň
99 1004067 Ing. Hana Bubeníková