Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu - webinář

PROGRAM:

 1. Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
 2. Zásady soukromého práva
 3. Ochrana soukromého práva
 4. Osoby - fyzické, právnické - vznik, zánik, obchodní rejstřík, spotřebitel, podnikatel
 5. Zastoupení - plná moc, prokura
 6. Věci a jejich rozdělení - věci movité, nemovité, superficies solo cedit, stavby
 7. Právní skutečnosti - neplatnost úkonů - jak se dovolat neplatnosti smlouvy, jaké to má následky, promlčení - princip, jak se dovolat promlčení práva, v jakých lhůtách, jaké to má následky
 8. Absolutní majetková práva, věcná práva - vlastnické právo, sousedská práva, věcná práva k věci cizí - věcná břemena, právo stavby
 9. Relativní majetková práva - vznik, změny, zánik závazků - uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv
 10. Závazky z právních jednání - přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, způsoby ukončení smluv
 11. Závazky z deliktů - náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 12. Přechodná ustanovení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 4.12.2023 od 09:30 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 01.12.2023 v 15:00 hodin.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602950 Milan Suchochleb
2 1101121 Ing. Richard Žák
3 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
4 1302489 Ing. Tomáš Procházka
5 0013257 Ing. Petr Müller
6 0003224 Eva Jakubková
7 0010933 Ing. Ivana Fialová
8 0013883 Ing. Josef Holub
9 0301608 Kristýna Knapová
10 0401314 Ing. Pavel Štětka
11 1004717 Ing. Jan Hlavatý
12 0701052 Ing. Helena Padyšáková
13 1006152 Ing. Martin Veselý MSc.
14 0012804 Ing. Lenka Cihelková
15 1004014 Ing. Jana Ocásková
16 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
17 1005267 Zdeněk Zbořil
18 0701581 Lenka Straková
19 0015129 Ing. Anastasia Ignatyeva
20 0501430 Ing. Jan Müller
21 0003291 Ing. Vladimír Procházka
22 1006109 Miloš Bednář DiS.
23 1104291 Ing. Dagmar Klečková
24 0011961 Ing. Martin Čermák
25 1006866 Ing. Martin Oškera
26 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
27 0102379 Radek Veselý
28 0010598 Josef Vencl
29 0701718 Zbyněk Ryzner
30 0201722 Ing. Jan Setikovský
31 1302401 Ing. Martin Běťák
32 0602695 Ing. Martin Oliva
33 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
34 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
35 0014118 Ing. Václav Jezbera
36 0401022 Jiří Buneš
37 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
38 1302215 Ing. Jan Jirkovský
39 0009139 Ing. Ivo Drozd
40 0012642 Ing. Vladislav John
41 0500632 Ing. Josef Ježek
42 0009562 Ing. František Bartoš
43 0500978 Miroslav Ira
44 1005817 Martin Motl
45 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
46 0201689 Ing. Aleš Kocábek
47 1103487 Ing. Roman Rossípal
48 1200914 Ing. Petr Pilař
49 1102462 Marie Fojtíková
50 1007480 Kamil Zouhar
51 1102643 Vratislav Bajgar
52 1302595 Michal Masařík
53 1302487 Ing. Lukáš Kulla
54 0401827 Ing. Petr Kádě
55 0402375 Ing. Lukáš Černý
56 1004848 Ing. Ladislav Pokorný
57 0401257 Ing. Karel Hrdlička
58 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
59 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
60 0602395 Ing. Martina Konášová
61 0300772 Petr Pařízek
62 0202019 Ing. Jan Cikán
63 0010055 Ing. Václav Kvasnička
64 0014423 Ing. Tibor Jéger
65 1004201 Ing. Jan Matějíček
66 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
67 0202346 Evžen Veselý
68 1004424 Ing. Milan Pokorný
69 0200885 Ing. Milan Krejcar
70 0401178 Ing. Petr Sládek
71 0008219 Ing. Petr Martinec
72 1005496 Ing. Josef Čech Ph.D.
73 0009904 Ing. Richard Konečný
74 0401848 Ing. Miroslav Váňa
75 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
76 0004997 Ing. Aleš Voženílek
77 1100533 Ing. Vladislav Matuszek
78 0600323 Jan Vávra
79 1302282 Ing. Martin Šeďa
80 0015082 Ing. Ondřej Steiner
81 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
82 0009541 Ing. Karel Kozel
83 0014576 Ing. Hana Buchnarová
84 1102057 Ing. Roman Vitásek
85 0101815 Ing. Martin Dostál
86 1400452 Ing. Dana Wurzelová
87 1101679 Jaroslav Tomáš
88 0009294 Ing. Jiří Houda
89 1007020 Filip Vaníček
90 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
91 1005671 Ing. Jakub Kapsa
92 0008451 Ing. Jiří Plichta
93 1101000 Ing. Petr Lyko
94 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
95 1104456 Ing. Iveta Menšíková
96 1101748 Josef Zahel
97 0012991 Ing. Michal Čížek
98 1400777 Ing. Tomáš Kadlec
99 0014663 Tomáš Kupka DiS.
100 0400872 Jiří Hanzlík
101 0401200 Pavel Korčák
102 0400063 Ing. Jaroslav Ptáčník
103 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
104 0202374 Ing. Marek Chval
105 0402554 Ing. Jiří Kopal
106 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
107 0401822 Martin Šána
108 0402333 Ing. Lukáš Procházka
109 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
110 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
111 0401845 Radka Schwarzová
112 0300500 Pavel Žižka
113 0401903 Petra Černá
114 0400436 Ing. Jiří Rous
115 0402683 Ing. Jindřich Belinger
116 0402700 Aleš Müller DiS.
117 0401580 Ing. Monika Pailová
118 0402468 Ing. arch. Dominik Miko
119 0300902 Ing. Jana Řezníková
120 0401420 Ing. Tomáš Novotný
121 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
122 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
123 0401844 Petr Hrnčíř
124 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
125 0402639 Milan Kalný
126 0300946 Roman Moravec
127 0402242 Tomáš Rezek
128 0402688 Petr Jirásek
129 0400833 Ivan Hora
130 0401313 Vlasta Kellnerová
131 0401086 Jiří Ihnaťuk
132 0013351 Ing. Ondřej Vít
133 0015088 Tomáš Miňovský
134 0400676 Ing. Pavel Juračka
135 0402603 Muhamed Noshdar
136 1007494 Ing. Pavel Blažek
137 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
138 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
139 1006654 Ing. Rostislav Doubek
140 0100537 Ing. Vladimír Konrád
141 1000837 Ing. Vladimír Svoboda
142 0013390 Ing. Ondřej Machek
143 0101421 Ing. Jan Předota
144 0015353 Luděk Pokorný
145 1103753 Ing. Jana Kalužíková
146 0400629 Ing. Šárka Draxlová
147 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
148 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
149 1006467 Ing. Bc. Petra Dermeková
150 0202361 Ing. Ivo Paulus
151 0202153 Renata Plevačová
152 1301905 Ing. Petr Kydlíček
153 0701279 Petr Janoš
154 0006159 Irena Kotková
155 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
156 1301844 Ing. Tomáš Macík
157 0402563 Ing. Vladimír Vácha
158 1003960 Ing. Karel Kafka
159 0700761 Ing. František Jirák
160 1104031 Ivo Bůžek