Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - seminář

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - seminář

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace:  Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit posluchače s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci těchto závazných právních předpisů v praxi. V rámci semináře bude podána i základní informace o  požadavcích na výstavbu stanovených v novém stavebním zákonu a o přípravě prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Program: 

  • Pojmy v jednotlivých vyhláškách
  • Požadavky na umisťování jednotlivých staveb
  • Technické požadavky na jednotlivé konstrukce a stavby
  • Požadavky na bezbariérové užívání stavební
  • „Úlevová„ ustanovení, výjimky
  • Praktické příklady
  • Judikatura

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Datum konání: 26.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26042023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář/webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
2 0602602 Ing. Eva Blažková
3 0014453 Libor Fiala
4 0003423 Ing. Jiří Voslář
5 0010453 Ing. Jindřich Šesták
6 0014947 Ing. Štěpán Kymla
7 0009637 Zdeněk Dupal
8 0006965 Ing. František Stejskal
9 1201474 Josef Škoda
10 0005446 Ladislav Novotný