Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - webinář

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - webinář

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace:  Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit posluchače s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci těchto závazných právních předpisů v praxi. V rámci semináře bude podána i základní informace o  požadavcích na výstavbu stanovených v novém stavebním zákonu a o přípravě prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Program: 

 • Pojmy v jednotlivých vyhláškách
 • Požadavky na umisťování jednotlivých staveb
 • Technické požadavky na jednotlivé konstrukce a stavby
 • Požadavky na bezbariérové užívání stavební
 • „Úlevová„ ustanovení, výjimky
 • Praktické příklady
 • Judikatura

Místo konání: online

Datum konání: 26.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004717 Ing. Jan Hlavatý
2 0015137 Ing. Mirek Dragoun
3 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
4 0009069 Ing. František Kačaba
5 0014358 Ing. Radek Dvořák
6 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
7 0102379 Radek Veselý
8 1104031 Ivo Bůžek
9 1006259 Ing. Ondřej Krejza
10 0401314 Ing. Pavel Štětka
11 0010598 Josef Vencl
12 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
13 0102686 Pavel Kouba DiS.
14 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
15 0014869 Ing. Petr Slavík
16 0202492 Josef Chlanda
17 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
18 0601652 Ing. Monika Kopecká
19 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
20 0602941 Ing. Jiří Popelka
21 1400237 Radek Studený
22 0701297 Ing. Monika Baráková
23 0102356 Ing. Dana Brožová
24 0100852 Ing. Luboš Drachovský
25 0012883 Ing. Tereza Rysová
26 0010933 Ing. Ivana Fialová
27 1006995 Karel Vinterlík
28 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
29 0201121 Ing. Irena Potužáková
30 1102748 Ing. Roman Frýza
31 1007109 Ing. Aleš Kupča
32 0001352 Ing. Jiří Bulis
33 0009541 Ing. Karel Kozel
34 0009562 Ing. František Bartoš
35 0013390 Ing. Ondřej Machek
36 1006574 Ing. Tomáš Holásek
37 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
38 0500980 Ing. Petr Pospíšil
39 0012062 Milan Valeš
40 1400569 Ing. Pavel Vostal
41 0401469 Ing. Zdislav Mazur
42 1006551 Ing. Petr Málek
43 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
44 0602861 Ing. Jiří Bubník
45 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
46 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
47 1302091 Zuzana Veselá
48 0701582 Ing. Pavel Kurka
49 1400328 Ing. Jiří Veselý
50 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
51 1100286 Dagmar Lančová
52 0701495 Vít Vojta
53 1006672 Ing. Radim Holub
54 0200795 Ing. Petr Šatra
55 0009908 Ing. Vladimír Svárovský
56 0300772 Petr Pařízek
57 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
58 0301379 Bc. Michal Pašava
59 0010151 Ing. Ivana Jakoubková
60 0600324 Ing. Zbyněk Matura
61 0014536 Ing. Martin Valášek
62 1301987 Ing. Josef Brand
63 0200938 Ing. Libuše Pokorná
64 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
65 1006324 Ing. Jiří Vranečka
66 0007711 Ing. Pavel Doležil
67 0500868 Ing. František Zikuda
68 0202019 Ing. Jan Cikán
69 0400963 Ing. Antonín Wachtel
70 1006820 Ing. Martin Kužela
71 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
72 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
73 1104162 Ing. Daniela Trnková
74 0007809 Ing. Jolana Váňová
75 0006821 Milan Bartoloměj
76 1003663 Ing. Peter Štefančík
77 1005094 Ing. Gabriela Nováková
78 0202408 Ing. Josef Grössl
79 1100192 Ing. Aleš Ryšán
80 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
81 1102643 Vratislav Bajgar
82 1005504 Ing. Tomáš Černý
83 0012970 Ing. Jan Pokorný
84 0008446 Ing. Martin Polák
85 0012688 Ing. Tomáš Langer