Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - webinář

Obecné požadavky na výstavbu v praxi - webinář

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace:  Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit posluchače s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci těchto závazných právních předpisů v praxi. V rámci semináře bude podána i základní informace o  požadavcích na výstavbu stanovených v novém stavebním zákonu a o přípravě prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Program: 

 • Pojmy v jednotlivých vyhláškách
 • Požadavky na umisťování jednotlivých staveb
 • Technické požadavky na jednotlivé konstrukce a stavby
 • Požadavky na bezbariérové užívání stavební
 • „Úlevová„ ustanovení, výjimky
 • Praktické příklady
 • Judikatura

Místo konání: online

Datum konání: 26.4.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004717 Ing. Jan Hlavatý
2 0015137 Ing. Mirek Dragoun
3 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
4 0009069 Ing. František Kačaba
5 0014358 Ing. Radek Dvořák
6 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
7 0102379 Radek Veselý
8 1104031 Ivo Bůžek
9 1006259 Ing. Ondřej Krejza
10 0401314 Ing. Pavel Štětka
11 0010598 Josef Vencl
12 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
13 0102686 Pavel Kouba DiS.
14 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
15 0014869 Ing. Petr Slavík
16 0202492 Josef Chlanda
17 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
18 0601652 Ing. Monika Kopecká
19 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
20 0602941 Ing. Jiří Popelka
21 1400237 Radek Studený
22 0701297 Ing. Monika Baráková
23 0102356 Ing. Dana Brožová
24 0100852 Ing. Luboš Drachovský
25 0012883 Ing. Tereza Rysová
26 0010933 Ing. Ivana Fialová
27 1006995 Karel Vinterlík
28 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
29 0201121 Ing. Irena Potužáková
30 1102748 Ing. Roman Frýza
31 1007109 Ing. Aleš Kupča
32 0001352 Ing. Jiří Bulis
33 0009541 Ing. Karel Kozel
34 0009562 Ing. František Bartoš
35 0013390 Ing. Ondřej Machek
36 1006574 Ing. Tomáš Holásek
37 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
38 0500980 Ing. Petr Pospíšil
39 1400569 Ing. Pavel Vostal
40 0401469 Ing. Zdislav Mazur
41 1006551 Ing. Petr Málek
42 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
43 0602861 Ing. Jiří Bubník
44 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
45 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
46 1302091 Zuzana Veselá
47 0701582 Ing. Pavel Kurka
48 1400328 Ing. Jiří Veselý
49 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
50 1100286 Dagmar Lančová
51 0701495 Vít Vojta
52 1006672 Ing. Radim Holub
53 0200795 Ing. Petr Šatra
54 0009908 Ing. Vladimír Svárovský
55 0300772 Petr Pařízek
56 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
57 0301379 Bc. Michal Pašava
58 0600324 Ing. Zbyněk Matura
59 0014536 Ing. Martin Valášek
60 1301987 Ing. Josef Brand
61 0200938 Ing. Libuše Pokorná
62 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
63 1006324 Ing. Jiří Vranečka
64 0007711 Ing. Pavel Doležil
65 0500868 Ing. František Zikuda
66 0202019 Ing. Jan Cikán
67 0400963 Ing. Antonín Wachtel
68 1006820 Ing. Martin Kužela
69 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
70 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
71 1104162 Ing. Daniela Trnková
72 0007809 Ing. Jolana Váňová
73 0006821 Milan Bartoloměj
74 1003663 Ing. Peter Štefančík
75 1005094 Ing. Gabriela Nováková
76 0202408 Ing. Josef Grössl
77 1100192 Ing. Aleš Ryšán
78 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
79 1102643 Vratislav Bajgar
80 1005504 Ing. Tomáš Černý
81 0012970 Ing. Jan Pokorný
82 0008446 Ing. Martin Polák
83 0012688 Ing. Tomáš Langer
84 1202124 Jan Jakeš DiS.
85 0008451 Ing. Jiří Plichta
86 0401613 Radek Hrdina
87 0701542 Ing. Petr Lenoch
88 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
89 0009125 Vladimír Hubač
90 1302401 Ing. Martin Běťák
91 1104018 Ing. Robin Humelič
92 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
93 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
94 1004424 Ing. Milan Pokorný
95 0602720 Ing. Jan Hejcman
96 0010934 Ing. Iva Suchomelová
97 1104494 Markéta Přívratská
98 0301044 Ing. Monika Šimečková
99 0014261 Ivan Novák
100 0001052 Ing. Josef Toman
101 0014823 Ing. Milan Vaňas
102 0001068 Ing. Josef Tulach
103 0013256 Tomáš Kopřiva
104 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
105 0012263 Ing. Radek Šárovec
106 0015133 Ing. Tomáš Fait
107 0003121 Jiří Procházka
108 0010854 Ing. Jan Uher
109 0005696 Zdeněk Mejstřík
110 0010330 Ing. Blanka Příkopová
111 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
112 0009000 Ing. František Rulík
113 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
114 0013793 Ing. Tomáš Kocourek
115 0011188 Ing. Jitka Konečná
116 0013068 Ing. Martin Schneider
117 0015095 Ing. Jan Hošek
118 0012719 Ing. Roman Květoň
119 0013154 Ing. Iveta Myšková
120 0009139 Ing. Ivo Drozd
121 0014118 Ing. Václav Jezbera
122 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
123 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
124 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
125 0014617 Jan Dvořák
126 0014761 Jan Hodný
127 0011885 Ing. Martin Pavel
128 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
129 0013731 Ing. Josef Brabec
130 0014651 Martin Tkáč
131 0007695 Ing. Marie Wolfová
132 0014198 Ing. Martin Jirsa
133 0014198 Ing. Martin Jirsa
134 0102707 Ing. Josef Kuba
135 1300930 Ing. Petr Skřivánek
136 0014471 Ing. Jan Kutálek
137 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
138 0011561 Martin Diepold
139 0013134 Ing. arch. Lenka David
140 0004919 Ing. Petr Unger
141 0012652 Ing. Pavel Rek
142 1301489 Ing. Robert Vráblík
143 0013453 Daniel Kolář
144 0013251 Kryštof Rotkovský
145 1100781 Ing. Jan Krömer
146 0014754 Ing. Ondřej Baloun
147 0014537 Ing. Petr Ondráček
148 0012750 Michal Hejmalíček
149 1006964 Ing. Oldřich Procházka
150 0102636 Ing. Tomáš Brožek
151 0014331 Ing. Michal Balík
152 0100537 Ing. Vladimír Konrád
153 0501480 Bc. Jan Svoboda
154 0002801 Ing. František Smetana
155 1201368 Ing. František Malina
156 0015187 Ing. Martin Zeman
157 0003150 Ing. Boris Dekanovský
158 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
159 0003302 Ladislav Johanides
160 0102681 Bc. Roman Kubo
161 0009727 Ing. Hana Havlíčková
162 0013684 Ing. Martin Chromjak
163 1201746 Ing. Martin Černý
164 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
165 0014974 Ing. Petra Pavlousková
166 0701419 Ing. Jiří Matějka
167 0402536 Ing. Jiří Novák
168 1006959 Ing. Jaroslav Špaček
169 0401567 Ing. Alena Benešová
170 0009407 Ing. Ladislav Vala
171 1104201 Ing. Karel Oubělický
172 0014547 Ing. Jan Linhart
173 0014891 Ing. Michal Vaňkát
174 1006977 Ing. Tomáš Herman
175 0202444 Ondřej Šlais dipl. tech.
176 1007279 Ing. Pavel Jurčo
177 1007294 Ing. Martin Galeta
178 1102491 Ing. Vladimíra Pokorná
179 1104456 Ing. Iveta Menšíková
180 1007231 Ing. Martin Hačka
181 0008744 Petra Rylichová
182 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
183 0202469 Martin Havránek DiS.
184 0009180 Ing. Radek Dědina
185 1301844 Ing. Tomáš Macík
186 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
187 0012295 Ing. Přemysl Vodička
188 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
189 1006865 Ing. Jindřich Foubík
190 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
191 0202459 Ing. Michal Brechličuk
192 0013931 Ing. Hana Zdražilová
193 1007411 Ing. Jan Dolejš
194 1302066 František Hruboň