Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obecné technické požadavky na výstavbu - webinář

Obecné technické požadavky na výstavbu - webinář

ANOTACE: Určeno pro rozhodující účastníky výstavby – stavebník, projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb realizovaných svépomocí, koordinátor BOZP na staveništi. Výše uvedený obsah bude konfrontován s aktuálními informacemi k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. a změnovému zákonu č. 284/2021 Sb. a jejich novelám, nabývajícím účinnosti 1. 7. 2024.

PROGRAM:

 1. Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon s vazbou na vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě, požadavky na kvalifikaci účastníků výstavby a jejich povinnosti – projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb realizovaných svépomocí, koordinátor BOZP na staveništi)
 2. Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb. – technické požadavky a č. 398/2009 Sb. – požadavky na bezbariérové užívání staveb
 3. Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (tzv. Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech) a nařízení EP a R (EU) 305/2011
 4. Požadavky na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušných nařízení vlády č. 190/2022 Sb. až 193/2022 Sb. – elektrická, plynová, tlaková, zdvihací zařízení vč. nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – odborná způsobilosti v elektrotechnice
 5. Nové požadavky podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcí vyhlášky č. 460/2021 Sb. – kategorizace staveb 0, I, II a III z hlediska PO a zpracovávání PBŘ do PD
 6. Nové požadavky na znalce ve výstavbě podle zákona č. 254/2019 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2020 Sb. – obory znalectví ve výstavbě  
 7. Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ukázka aktuálních metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT a autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA
 

ORGANIZACE: OK Plzeň ČKAIT - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
3. 3. 2023 od 9 hod. (délka trvání 4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář zhlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto zhlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné zhlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 2. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005094 Ing. Gabriela Nováková
2 1004256 Ing. Jan Eisner
3 1006481 Ing. Jiří Kalánek
4 1102726 Ing. Iva Polochová
5 0100537 Ing. Vladimír Konrád
6 0202053 Bc. Jiří Rubáš
7 0013514 Jana Kundrátová Dis.
8 1007459 Ing. Jiří Müllner
9 0014823 Ing. Milan Vaňas
10 0002058 Jan Tomášek
11 1302253 Ing. David Zapletal
12 0700168 František Zachař
13 1103191 Ing. Jan Kajan
14 0015080 Ing. Jakub Kocián
15 0202405 Ing. arch. Ivana Karlíková
16 0201884 Michal Drnek
17 0201775 Josef Černý
18 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
19 0200885 Ing. Milan Krejcar
20 0201880 Bc. Petra Kunešová
21 0201587 Miroslav Vála
22 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
23 0202153 Renata Plevačová
24 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
25 0201818 Lukáš Hořínek
26 0200961 Ing. Jan Baloun
27 0202288 Pavel Malý
28 0201890 Václav Polata
29 0201674 Ing. Marek Weishäupl
30 0201441 Jiří Beran
31 0012263 Ing. Radek Šárovec
32 0013390 Ing. Ondřej Machek
33 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
34 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
35 1007112 Ing. Ondřej Vlach
36 1003686 Rostislav Ryšavý
37 1004424 Ing. Milan Pokorný
38 0300946 Roman Moravec
39 1006847 Martin Zavadil
40 1100817 Jaroslav Bouda
41 1102693 Ing. Zbyněk Luska
42 1005817 Martin Motl
43 1103809 Lukáš Miketa
44 1102699 Regina Lusková
45 1103949 Petr Poledník
46 0014198 Ing. Martin Jirsa
47 0601517 Ing. Milan Kunert
48 1103028 Ing. Jan Buchta
49 1004814 Petr Bařina
50 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
51 1103580 Kateřina Tomicová
52 1103734 Ing. Libor Téma
53 0402427 Pavel Prchal
54 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
55 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
56 1005361 Ing. Ivo Barták
57 1102643 Vratislav Bajgar
58 1006573 Ing. Jakub Holásek
59 0602107 Martin Jeřábek
60 1006551 Ing. Petr Málek
61 0015142 Ing. Jiří Ramba
62 1202106 Ing. Jan Táborský
63 1100742 Ing. Josef Waclawek
64 1302510 Ing. Jaroslav Bartošek
65 1103405 Ing. Petr Chroboček
66 1103822 Ing. František Čech
67 1103756 Ing. Jan Stuchlík
68 1201274 Ing. Ivo Klíč
69 1102789 Ing. Jiří Havlásek
70 0014259 Ing. Aleš Mňuk
71 0200394 Ing. Jiří Fencl
72 0101585 Ing. Vít Králíček
73 0009426 Ing. Jiří Berlínský
74 1103396 Ing. Blanka Křižková
75 0600566 Rudolf Marek
76 0602276 Tomáš Hudec
77 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
78 0601126 Ing. Jaroslava Marková
79 0014082 Ing. Tomáš Husák
80 1005175 Ing. Veronika Dordová
81 1200636 Ing. Karel Grabovský
82 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
83 0005110 Libor Bula
84 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
85 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
86 0002782 Ing. Josef Mihalko
87 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
88 1104031 Ivo Bůžek
89 0701297 Ing. Monika Baráková
90 0402661 Jaroslav Jedlička
91 0003121 Jiří Procházka
92 0101889 Ing. Václav Martan
93 1001908 Ing. Eva Janáčková
94 1301901 Ing. Radek Machala
95 0602200 František Wayrauch
96 0012869 Martina Otradovcová
97 1201231 Ing. Luděk Ježek
98 0013878 Ing. Petr Hubáček
99 0600922 Jiří Pirič
100 0401567 Ing. Alena Benešová
101 1400208 Jan Částka
102 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
103 0014161 Ing. Josef Mezek
104 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
105 0401987 Ing. Karel Opatrný
106 0000641 Ing. Jana Hejnalová
107 0009300 Ing. Miroslav Tichý
108 1103677 Ing. Gabriela Borovcová
109 1101121 Ing. Richard Žák
110 0701229 Ing. Martin Vašina
111 0101964 Ing. Jan Dudík
112 0700898 Jiří Volf
113 0602720 Ing. Jan Hejcman
114 1201311 Ing. Klára Dvořáková
115 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
116 0400021 Ing. Josef Kesler
117 0301186 Jana Kožíšková
118 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
119 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
120 0012719 Ing. Roman Květoň
121 1200383 Ing. Zdeněk Březa
122 1102605 Ing. Jana Kristová
123 1004576 Ing. Karel Škára
124 0701386 Ing. Peter Turan
125 0601178 Ing. Eva Gebrtová
126 1006266 Ing. Jan Pivec
127 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
128 0602206 Ing. Pavel Jarolímek
129 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
130 0003044 Ing. Václav Ureš
131 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
132 0013680 Ing. Jan Jacko
133 0402566 Jan Vitner
134 0101168 Martin Kolouch
135 0003296 Ing. Erika Malá
136 1201186 Tomáš Samohýl
137 0010464 Ing. Ivana Matějková
138 0009294 Ing. Jiří Houda
139 0007695 Ing. Marie Wolfová
140 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
141 0001352 Ing. Jiří Bulis
142 1301422 Ing. Libor Pavelka
143 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
144 1201191 Zdeněk Hybš
145 1400269 Ing. Petr Nekovář
146 0202382 Ing. arch. Veronika Pecháčková
147 0700809 Ing. Vít Staněk
148 0201371 Ing. Martina Rosígová
149 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
150 1006925 Ing. Petr Čevela
151 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
152 0014437 Ing. Martin Rajnoch
153 0012557 Ing. Karol Teicher
154 1101462 Roman Otisk
155 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
156 0102172 Jan Urválek
157 1400662 Vladimír Císař
158 0202279 Radek Kubeš
159 1104406 Ing. Pavel Abrla
160 1301537 Ing. Karel Vítek
161 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
162 1100218 Ing. Iva Špačková
163 1201207 Ing. Dalibor Jati
164 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
165 1301756 Ing. Tomáš Hubík
166 0014010 Ing. Pavel Kroc
167 0000863 Ing. Josef Prošek
168 0101151 Milan Baloun
169 1002735 Ing. František Žák
170 1006154 Mario Pakes
171 0202392 Miroslav Novák
172 0602009 Ing. Tomáš Feygl
173 0100484 Ing. Jiří Trnka
174 1301425 Ing. Radek Bartošík
175 1202218 Ing. Pavel Šperlich
176 0401848 Ing. Miroslav Váňa
177 1103715 Ladislav Kašuba
178 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
179 1005331 Ing. Jelena Balíková
180 0202292 Jan Nový
181 0200396 Miluše Marcellová
182 0402197 Hana Möbiusová
183 0401779 Ing. Petr Novák
184 0602542 Miroslav Pavlíček
185 1002949 Ing. Antonín Pokorný
186 0101251 Ing. Petr Skala
187 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
188 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
189 0202438 Ing. Pavel Koželuh
190 0602395 Ing. Martina Konášová
191 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
192 0009183 Ing. Pavel Minář
193 0012429 Ing. Martin Lischka
194 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
195 0201753 Bohdan Pokorný
196 0201030 Ing. Ivo Mikáska
197 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
198 1104100 Ing. Jiří Němec
199 1102915 Milan Rybovič
200 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
201 0007515 Ing. Pavel Obermajer
202 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
203 1003674 Ing. Jiří Laštovička
204 0402458 Josef Bouma
205 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
206 1101748 Josef Zahel
207 0701396 Ing. Martin Hrdina
208 0602081 Ing. Tomáš Cerovský
209 1005326 Ing. Stanislava Brichtová
210 0400837 Ing. Ivan Pavliš
211 0402499 Miroslav Gintner
212 1005252 Bc. Marek Gerec
213 1104443 Ing. Barbora Gerlichová
214 0202128 Ing. Josef Pašek
215 0011534 Ing. Ondřej Skala
216 1103307 Ing. Miroslav Švajda
217 0009347 Ing. František Marek
218 1103043 Ing. Stanislav Smiga
219 0012861 Ing. Petr Domanský
220 1100045 Ing. Petr Kotlán
221 1101366 Ing. Roman Musílek
222 1202439 Ing. Jakub Ráb
223 1400767 Pavel David
224 0200429 Ing. Jiří Kupka
225 1007321 Ing. Robin Zelinka
226 0701470 Ing. Otakar Vašák
227 1104286 Ing. Radek Byrtus
228 1005835 Ing. Miroslav Palacka
229 1104521 Ing. Martin Lampa
230 0000292 Miloslav Chlumský
231 1103040 Ing. Pavel Brumek
232 0102377 Ladislav Pikl
233 1007434 Ing. Jakub Dvořák
234 1202363 Ing. Petr Kocourek
235 0200430 Ing. Ivan Krystl
236 0602858 Ladislav Klamrt
237 0102066 Ing. František Zemek DiS.
238 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
239 0602371 Jiří Kutík DiS.
240 1201746 Ing. Martin Černý
241 0014926 Ing. Martin Ujházi
242 0602493 Jiří Macháček
243 0402105 Ing. Michal Novák
244 1007094 Ing. Martin Klempíř
245 0010501 Ing. Martin Karol
246 1104239 Ing. Petr Morawec
247 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
248 0200603 Zbyněk Milota
249 0102547 Luboš Hummel
250 1000632 Ing. Jiří Filip
251 0102037 Martin Královec
252 0010876 Ing. Michal Türk
253 0602134 Michal Soukup DiS.
254 0013257 Ing. Petr Müller
255 0100848 Ing. Václav Pavlík
256 0402615 Ing. Filip Kail
257 0501355 Anna Löfflerová
258 0010584 Radek Dušek
259 0200594 Ing. Ivan Kobza
260 1103873 Ing. Jiří Marek
261 1003401 Ing. Michal Gregor
262 0014775 Ing. Miroslav Šusták
263 0402600 Daniel Lipert
264 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
265 0701607 Ing. Jiří Herynek
266 0300499 Jiří Vaněk
267 0202238 Josef Šlof
268 0402669 Ing. Martin Pětník
269 0201797 Dana Švejdová
270 1007377 Ing. Jiří Výtisk
271 1003889 Ing. František Večeřa
272 0101457 Jiří Jůzko
273 1006346 Ing. Jan Špatný
274 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
275 0010699 Tomáš Pilík DiS.
276 1302246 Marian Kozubík
277 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
278 0008374 Ing. David Vávra
279 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
280 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
281 0202459 Ing. Michal Brechličuk
282 0501077 Ing. Jan Šimůnek
283 0201967 Radek Daneš
284 1202219 Ing. Tomáš Weiss
285 0602920 Ing. Marek Lokvenc
286 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
287 0401049 Ing. Renáta Formánková
288 0202117 Ing. Kateřina Kretková
289 1301915 Ing. Michal Rozkošný