Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

OCENĚNÉ STAVBY

TITUL STAVBA ROKU 2018 ZÍSKALY
Stavební úpravy stávající výrobní haly J v areálu firmy PETROF

TITUL STAVBA ROKU 2018 ZÍSKALA
Stezka korunami stromů Krkonoše

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALA
Revitalizace trati Trutnov - Teplice nad Metují

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALA
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZÍSKALA
Rekonstrukce areálu obecního úřadu obce Běleč nad Orlicí

BLIŽŠÍ INFORMACE VIZ PŘÍLOHA

28. 11. 2018