Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ocenění Stavba roku 2007 obdrželo pět staveb

Ocenění Stavba roku 2007 obdrželo pět staveb


Pět nositelů titulu Stavba roku 2007 bylo vyhlášeno ve čtvrtek 11. října 2007 na slavnostním večeru v Betlémské kapli u příležitosti Dne stavitelství a architektury. Kromě více než 500 hostů se galavečera a předávání cen zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, vicepremiér vlády ČR Jiří Čunek, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. Večerem provázela Iva Kubelková. Kromě vyhlášení soutěží čekal všechny přítomné příjemný kulturní program a také křest knihy, vydané k 15 letům Stavby roku.

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku bylo přihlášeno 50 staveb, 27 z nich postoupilo do 2. kola. Ohodnocení Stavba roku 2007 získaly následující stavby:
Mandarin Oriental hotel Praha, dodavatel Metrostav a. s. a investor Karmelitská hotel, s. r. o., autor projektu Architektonický atelier Dům a město - sdružení architektů.
Titul byl udělen za ojediněle architektonicky citlivou rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb, se zřetelem k náročnosti nových stavebních vstupů.
Arcidiecézní muzeum Olomouc, druhá etapa, dodavatel Unistav a. s., investor Muzeum umění Olomouc, autor HŠH Architekti, s. r. o. Titul byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb kulturního účelu se zřetelem ke způsobu propojení historických a nových konstrukcí.
Odbavovací terminál letiště Brno, dodavatel sdružení firem Kaláb stavební firma s. r. o. a Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o., investor Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, autor Fa Parolli, s. r. o. a Ing. arch. Petr Parolek, Ph.D.
Titul byl udělen za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení.
Terminál obdržel i Cenu veřejnosti, hlasování se uskutečnilo na www.stavbaroku.cz od 11. září do 10. října.
Nové ústředí ČSOB, dodavatel Skanska CZ a. s., investor ČSOB, a. s. a autor AP - Atelier, s. r. o. Titul byl udělen za vytvoření nevšední a netradiční administrativní budovy s výraznými ekologickými aspekty se zřetelem k požadované a dosažené přátelskosti pracovního prostředí.
Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera, dodavatel JHP spol. s. r. o., investor statutární město České Budějovice, autor Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., Atelier 8000, s. r. o.
Titul byl udělen za vytvoření dynamické, ryze soudobé a výtvarně velmi působivé mostní konstrukce se zřetelem k přívětivému měřítku stavby.

Vypisovatelem soutěže Stavba roku byly ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a časopis Stavitel společnosti Economia. Letošní ročník vyhlášení prestižních ocenění Stavba roku je už patnáctý, nyní se konal poprvé u příležitosti 1. ročníku Dne stavitelství a architektury. Tato akce se má stát tradicí, celý projekt osobně podpořil předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. Pořadatelem projektu je SIA - Rada výstavby ČR a garanty Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Osobností stavitelství se stal Bořivoj Kačena
Cenu Osobnost stavitelství, kterou vypisuje SIA - Rada výstavby ČR, pro rok 2007 převzal Bořivoj Kačena, předseda představenstva společnosti Stavby silnic a železnic. Obdržel ji za celoživotní zásluhy o rozvoj stavebnictví. Je současně držitelem titulu Manažer roku 2002 a od prezidenta Francie získal titul rytíře Řádu za národní zásluhy.

Další ocenění
Byla předána také ocenění Stavební firma roku. Vypisovatelem této soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví. V kategorii do 25 pracovníků ocenění získala Stavební společnost V&V Nový Jičín, spol. s r. o., která je zaměřena na opravy panelových domů, výstavbu rodinných domů a rekonstrukce objektů. V kategorii do 200 pracovníků cenu obdržela STAVOS Brno, a. s., která vykazuje dynamiku rozvoje ve všech základních ukazatelích a má mimo jiné osvědčení pro práci v jaderných elektrárnách. SMP CZ, a. s. vyhrála v kategorii velká stavební firma s více jak 200 zaměstnanci. V loňském roce se jí podařilo zvýšit zisk o 75 procent. Stala se dodavatelem prestižní zakázky rekonstrukce Karlova mostu.
Dále byla udělena Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Stavba roku 2007, kterou předal osobně MUDr. Přemysl Sobotka. Ocenění získala rekonstrukce ve Frýdlandské ulici č. 183 a na nám. Dr. E. Beneše č. 184 a 468. Dodavatelem je Integraf Liberec, a. s., investorem statutární město Liberec a autory architekti Jan Janďourek, Ladislav David a Jana Medlíková. Ocenění bylo uděleno přívětivě sloužící stavbě pro veřejný zájem.
Cenu Primátora Hlavního města Prahy za stavbu realizovanou na jeho území získal.a rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně, dodavatel Sdružení Hudebního divadla Karlín, Metrostav a. s. a Skanska CZ a. s., investor Hlavní město Praha, autor akad. arch. Jindřich Smetana a architekti Tomáš Kulík, Petr Doležal a Petr Brožek. Cena byla udělena za významný příspěvek ke znovuoživení Karlína, při němž šlo o citlivé propojení původní a nové architektury.
Cenu Státního fondu pro rozvoj bydlení, který hodnotí úroveň bytových staveb, obdržela regenerace a nové nástavby obytných budov, nové garáže a úpravy parterů v ulicích Květinková, Pod Lipami - Praha 3. Dodavateli jsou Arcus Růžička s. r. o., AG-Real s. r. o. a Hochtief CZ a. s., PSO s. r. o., investor městská část Praha 3, autoři akad. arch. Pavel Hřebecký, architekt Alexandr Verner, ing. Adéla Urbanová a Tomáš Pavlík. Cena byla udělena za vzornou regeneraci a nástavby bytových domů.

Partneři Dne stavitelství a architektury
Hlavními partnery celého projektu Dane stavitelství a architektury jsou: Kooperativa pojišťovna, a. s., Lafarge Cement, a. s., Liapor - Lias Vintířov, LSM, k. s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT, a. s., Remmers CZ s. r. o., Skanska CZ a. s., Stavební veletrhy Brno, Stavby silnic a železnic, a. s., Syner, s. r. o., Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Dalšími partnery jsou: COLAS CZ, a.s.
Energie - stavební a báňská a.s., METROPROJEKT Praha a.s., OHL ŽS, a.s., PSJ holding, a.s., Průmstav, a.s., SMP CZ, a.s., Subterra a.s., STRABAG, a.s., Vces, a.s.
Mediálními partnery jsou: Rádio Impuls a časopisy Podnikatel, Stavebnictví 2007, Stavitel, Architektura, stavebnictví, bydlení a Realizace staveb.

Stavaři podpořili charitu
Organizátoři akce se rozhodli věnovat část finančních prostředků získaných od partnerů a sponzorů na obecně prospěšnou činnost. Na konto Bariéry Nadace charty 77 byla určena částka ve výši 300 000 korun. Bude použita na bezbariérové bydlení pro handicapované občany. Šek osobně převzala Mgr. Božena Jirků.

Den stavitelství a architektury zahájen v Senátu
Slavnostnímu ceremoniálu v Betlémské kapli předcházelo přijetí zástupců organizací sdružených v SIA - Radě výstavby a dalších hostů na půdě Senátu Parlamentu ČR. Na osobní pozvání jeho předsedy MUDr. Přemysla Sobotky se v prostorách Valdštejnského paláce sešlo více než 100 vrcholných představitelů oboru stavitelství, aby společně projekt oficiálně zahájili.

Stěžejní akce tohoto osvětového projektu, Den otevřených dveří na stavbách, stavebních školách a projekčních kanceláří ČR, se uskuteční v sobotu 13. října. Zapojilo se do ní více než 170 institucí z celé republiky, které lze vyhledat na stránkách www.ckait.cz nebo www.sps.cz

Fotografie pořízené při akcii


Předseda Senátu Parlammentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka


Zástupci organizací sdružených v SIA v Senátu PČRPředávání ocenění vítězůmKřest knihy vydané k 15 letům Stavby rokuOsobnost stavitelství Bořivoj KačenaPředávání šeku zástupkyni Nadace charty 77 paní Mgr. Boženě Jirků
16. 10. 2007