Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ocenění za pomoc v obcích postižených tornádem a vichřicí

Ocenění za pomoc v obcích postižených tornádem a vichřicí

Předseda ČKAIT předal čestná uznání celkem 28 autorizovaným osobám, které významně pomáhaly na jižní Moravě a Lounsku při odstraňování následků a řešení problémů způsobených živelní katastrofou. Slavnostním předáním byla zahájena konference Inženýrský den, kterou pořádala ČKAIT ve středu 22. září v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně.

Čestné uznání předsedy ČKAIT za pomoc v první linii při řešení následků živelní pohromy v červnu 2021 na jižní Moravě a Lounsku obdrželi tito autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě:

Ing. Richard Baránek
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006697)

Ing. Rostislav Bílek
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1003093)

Ing. Jiří Ilčík
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb (čl. č. 1000935)

Ing. Jiří Ilčík Ph.D.
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006408)

Ing. Petr Janulík
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb (čl. č. 1004619)

Ing. Michal Jungwirth
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (čl. č. 1005384)

Ing. Jan Kalenda
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1003026)

Zdeněk Kaňa
autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby (čl. č. 1301031)

Ing. Jan Kasan
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1004821)

Ing. Dalibor Klusáček
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb (čl. č. 1000107)

Ing. Miroslav Kopecký
autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb (čl. č. 1300039)

Ing. Ivan Koudelka
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1004252)

Ing. Lukáš Kulla
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1302487)

Ing. Adam Kurdík
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb a v oboru pozemní stavby (1004280)

Ing. Martin Libiger
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006908)

Ing. Ivo Lukačovič
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006593)

Ing. Rostislav Mazáč
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006527)

Ing. Pavel Milerski
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1004517)

Ing. Pavel Pejchal CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb (čl. č. 1002302)

Ing. Jaroslav Průša Ph.D.
autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce a statika a dynamika staveb (čl. č. 1005987)

Ing. Luděk Sahulka
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (čl. č. 0402230)

Ing. Miroslav Sahulka
autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby (čl. č. 0300876)

Ing. Petr Soběslav
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (čl. č. 0011223)

Ing. Radomír Svatek
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb (čl. č. 1003606)

Ing. Peter Trnka
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006022)

Ing. Radoslav Ulrich
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1006210)

Ing. Miloš Zich Ph.D.
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava a mosty a inženýrské konstrukce (čl. č. 103835)

Ing. Petr Zouhar
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb (čl. č. 1004562)


Předávání čestných uznání předsedy ČKAIT - Inženýrský den 2021
01. 10. 2021