Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana před bleskem pro kritickou infrastrukturu - webinář

Ochrana před bleskem pro kritickou infrastrukturu - webinář

Přednášející: Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

Anotace: Přednášející se zaměří na klíčová místa v návrhu, instalaci a údržbě kritické infrastruktury a z toho vyplývající následná ochranná opatření.   

Program: Ochrana před bleskem – Základní principy hromosvodu, návrh, instalace a údržba pro kritickou infrastrukturu.  

Místo konání: online

Datum konání: 13.2.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218
Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13022023 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
2 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
3 0202031 Ing. David Kopeček
4 1006424 Ing. Jiří Kopecký
5 0010933 Ing. Ivana Fialová
6 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
7 0701654 Ing. Jan Chreno
8 0102327 Bc. Michal Štolba
9 0012534 Ing. Antonín Fuksa
10 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
11 0301582 Milan Köstler
12 1007233 Ivo Koláček
13 1001827 Radek Horák
14 1201181 Ing. Miloš Hobler
15 0401802 Bc. Pavel Princ
16 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
17 0014385 Ing. Miroslav Filip
18 0011671 Ing. Roman Franěk
19 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
20 0012135 Pavel Ondráček
21 0701718 Zbyněk Ryzner
22 1104485 Michal Wróbel
23 0202243 Pavel Šíma
24 0202159 Karel Ulman
25 0013251 Kryštof Rotkovský
26 0014749 Martin Vanický
27 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
28 1104031 Ivo Bůžek
29 1004717 Ing. Jan Hlavatý
30 1006873 Ing. Alojz Papp
31 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
32 1202185 Ing. Miroslav Tichý
33 0701581 Lenka Straková
34 0402446 Bc. David Kulhavý
35 1201635 Roman Vašina
36 0602646 Karel Nývlt
37 1004761 Ing. Marek Horsák
38 1001464 Ing. Hana Rusková
39 0402297 Josef Nims
40 0009381 Ing. Petr Kalenda
41 1007394 Bc. Tomáš Doležel
42 1006096 Ing. Pavel Čupera
43 1103982 Ing. Radovan Klima
44 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
45 1004424 Ing. Milan Pokorný
46 1006152 Ing. Martin Veselý MSc.
47 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
48 0201987 Pavel Linka
49 0402643 Tomislav Rak
50 0701362 Ing. Vít Moštěk
51 1302202 Jakub Vitamvás
52 0014161 Ing. Josef Mezek
53 0001352 Ing. Jiří Bulis
54 0003059 Jiří Prokop
55 0009541 Ing. Karel Kozel
56 0401022 Jiří Buneš
57 0013402 Ing. Pavel Nováček
58 0009905 Ing. Zdeněk Porazík
59 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
60 0601652 Ing. Monika Kopecká
61 1006781 Jiří Novák
62 1004017 Ivo Kubíček
63 1302201 Ing. Miroslav Novák
64 0000698 Ing. Marek Gasparovič
65 1104312 Vladimír Nasadil
66 1003466 Ing. Miroslav Kolář
67 0402507 Ing. Jiří Šindelář
68 0011092 Ing. Viktor Remiš
69 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
70 1006093 Ing. Bořivoj Smaženka
71 0010855 Ing. Pavel Vítek
72 1201193 Miroslav Khom
73 1100980 Ing. Jiří Kalvach
74 0013080 Ing. Jan Hora
75 0202390 Ing. Petr Štengl
76 0300098 Václav Fiala
77 0101168 Martin Kolouch
78 1102731 Libor Bujok
79 0200797 Ing. Petr Kocman
80 1005028 Jaroslav Koláček
81 1006200 Milan Reichert
82 0013474 Ing. Ladislav Hodek
83 1006310 Bc. Martin Olbrecht
84 1006834 Mgr. Petr Bláha
85 1005616 Ing. Jaromír Suchánek
86 0013660 Ing. Stanislav Rýznar
87 0011828 Ing. Ondřej Barcal
88 1100719 Ing. Josef Opluštil
89 1005252 Bc. Marek Gerec
90 0601330 Jiří Jozífek
91 1006359 Ing. Pavel Uher
92 1302419 Ing. Lukáš Sedláček
93 1006576 Ing. Pavel Křepela
94 0012051 Ing. Petr Fůsek
95 1101748 Josef Zahel
96 0400183 Werner Bartel
97 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
98 1102613 Zbyněk Hořák
99 1302414 Jiří Vylímec
100 0402433 Pavel Sedláček
101 0700853 Ing. Michal Kašpar
102 0012991 Ing. Michal Čížek
103 0602385 Ing. Tomáš Cirkl MBA
104 0100368 Ing. Vladimír Soukup
105 1103796 Ing. Pavel Srkal
106 0102636 Ing. Tomáš Brožek
107 1006373 Bc. Tomáš Karský
108 0013453 Daniel Kolář
109 1007226 Ing. Jan Vykoupil
110 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
111 1102391 Ing. Jiří Štverka
112 0602720 Ing. Jan Hejcman
113 1006253 Ing. Jakub Mašek
114 1003416 Ing. Petr Ovčáček
115 1006573 Ing. Jakub Holásek
116 1007008 Josef Sůkop MBA
117 0003417 Ing. Hynek Bureš
118 0012896 Ing. Ján Vojtila
119 0015008 Ondřej Štech
120 0014204 Ing. Petr Černohorský
121 0012307 Martin Masopusta
122 0010961 Pavel Vávra
123 0009820 Ing. Petr Kuba
124 0014239 Ing. Martin Novák
125 0014070 Ing. David Foltýn
126 0009564 Ing. Miroslav Böhm
127 1400062 Ing. Hana Menclová Ph.D.
128 0014332 Martin Traxl
129 0013981 Ing. Jiří Souček
130 0011767 Bc. Karel Trojan
131 0007272 Ing. Bohuslav Hadáček
132 0014138 Ing. Radek Krejčí
133 0015064 Martin Čížek
134 0003121 Jiří Procházka
135 0012613 Ing. Monika Svobodová
136 0012719 Ing. Roman Květoň
137 0601963 Ing. Radek Adam
138 0007645 Ing. Miloš Král
139 0014508 Ing. Jaroslav Špaček
140 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
141 0012666 Ing. Jan Bízek
142 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
143 0004108 Zdeněk Pýcha
144 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
145 0008446 Ing. Martin Polák
146 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
147 0010814 Ing. Martin Stránský
148 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
149 0011224 Ing. Pavol Koba
150 0010598 Josef Vencl
151 1006349 Ing. Michal Suchna
152 0008505 Ing. Jiří Beneš
153 0013610 Ing. Vladimír Starý
154 1201746 Ing. Martin Černý
155 0701703 Tomáš Vybíral
156 0500867 Ing. Petr Mocák
157 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
158 1202437 Ing. Jan Kylar
159 0202198 Karel Rota
160 0013447 Ing. Ondřej Vondruška
161 0001691 Ing. Tomáš Zrna
162 1000392 Ing. Miloš Černý
163 1104123 Martin Petřík