Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana před bleskem z pohledu znalce - seminář - zrušen

Ochrana před bleskem z pohledu znalce - seminář - zrušen

PŘEDNÁŠKA BUDE FORMOU WEBINÁŘE: https://www.ckait.cz/ochrana-pred-bleskem-z-pohledu-znalce-webinar

Přednášející: Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

AnotacePřednáška poukazuje na příčiny vzniku mimořádných událostí v důsledku bouřkové činnosti. Dále se zabývá rozkladem chybných instalací v ochraně před bleskem s poukazem na preventivní činnost projektanta, montážní firmy a revizního technika. 

Program: 

Rozbor mimořádných událostí, které se staly v důsledku úderu blesku. Příklady chybných instalací, které byly součástí soudních líčení.

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 18.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 18012022, do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 11.1. 2022

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12

Termín