Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná a publikační činnost cechu KPT ČR – technická podpora řemeslům-seminář

Odborná a publikační činnost cechu KPT ČR – technická podpora řemeslům-seminář

Přednášející:

Ivan Dvořák, Jiří Vrňata, Ing. Martin Maršík, Doc. Ing. Marek Novotný Ph.D, Ing. Luboš Káně, Ph.D., arch. Ondřej Šefců

Anotace:  Odborná a publikační činnost cechu v oblasti pokrývačské, klempířské a tesařské. Přestavení odborných knih, které cech zpracovává a další odborná činnost cechu zaměřená na jmenovaná řemesla.

Program:

  1. Stručný přehled odborných publikací vydaných Cechem KPT ČR – cechovní pravidla - Ivan Dvořák
  2. Pravidla očima pokrývače – Jiří Vrňata
  3. Pravidla očima klempíře – Ing. Martin Maršík
  4. Pravidla očima soudních znalců – Doc. Ing. Marek Novotný Ph.D
  5. Pravidla očima projektantů a technických dozorů investora – Ing. Luboš Káně, Ph.D.
  6. Pravidla očima památkáře - arch. Ondřej Šefců

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 21.11.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 21112022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0013287 Pavel Fotr
3 0000996 Ing. Miroslav Ziebiker