Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze Chebsko

Odborná exkurze Chebsko

Organizuje OP ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice

Program:
25.9.2021 (sobota) - exkurze do rekonstruovaného Kláštera v Teplé a na Stavbu roku Karlovarského kraje – Opatství Nový Dvůr (rekonstrukce a stavba nového kláštera).

26.9.2021 (neděle) - exkurze na chebské historické krovy, prohlídka Chebského hradu, exkurze do přírodní rezervace SOOS

27.9.2021 (pondělí) - exkurze do živoucího skanzenu na historické hrázděné stavby ve vesničce Doubravě a Kláštera v Kladrubech.

Ubytování v Hotelu Modrý věžák v Chebu.
Vložné cca 3000 Kč (v ceně je doprava, ubytování, snídaně, vložné na exkurze).
Dotace členům ČKAIT 1.000 Kč, OP ČSSI Č. Budějovice 500 Kč.
Předběžný zájem účastníků přijímáme do 31.5.2021 na tel. 776 719 605 nebo cb@cssi-cr.cz a OK ČKAIT České Budějovice.
Na základě tohoto předběžného zájmu se bude pokračovat v jednání zajištění exkurze a případném upřesnění programu.

Termín
-