Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze do Olomouce

Odborná exkurze do Olomouce

Název akce: odborná exkurze do Olomouce

Termín: 8. prosince 2023
Odjezd: 9.00 hod od kavárny Bohéma, Brno
Návrat do Brna: cca v 17.00 hod
Přihlásit se můžete u V. Hlaváčkové, sekretariát ČSSI, e-mail: cssi@volny.cz tel.: 732 614 187.
Garant: Ing. Jiří Skyva

Podrobné informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Termín