Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze Královéhradecko

Odborná exkurze Královéhradecko

Odborná exkurze Královéhradecko

Čtvrtek 28. 9. 2023
Odjezd v 8:00 hod. z Českých Budějovic, Mariánské nám. Cestou zastávka v Třeboni a prohlídka zámecké lékárny – stavby oceněné v rámci soutěže PRESTA 2020-2022. Odpoledne ubytování v hotelu Černigov v Hradci Králové a volný program. 
Pátek 29. 9. 2023
Dopoledne prohlídka Hospitalu Kuks, přilehlých zahrad a Braunova betlému. Odpoledne prohlídka přehrady Les Království a Raisovy chaty s rozhlednou na vrchu Zvičina. Návrat do hotelu, volný program.
Sobota 30. 9. 2023
Po snídani prohlídka vodní elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové. Při zpáteční cestě zastávka u poutního kostela na Zelené hoře (památka UNESCO). Návrat do Českých Budějovic do 18:00 hod.

Vložné 3 500 Kč/osobu, dotace ČKAIT 1 000 Kč, dotace ČSSI 500 Kč. 
V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní.
Účastník platí vstupné cca 2x 200,- Kč.

Závazné přihlášky do 30. 6. 2023 se složením nevratné zálohy 2 000 Kč/osobu na účet 2001302480/2010, v.s.= RČ a do zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka. 
Podzimní exkurze se uskuteční pouze při přihlášení min. 30 účastníků.

Při neuskutečnění exkurze ze strany organizátora bude záloha vrácena.
Exkurzi organizuje oblastní pobočka ČSSI (cb@cssi-cr.cz) ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT (cb@ckait.cz
 

Termín
-