Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové

Odborná exkurze na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové

POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

Na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové

která se koná dne 11. 5. 2022

Sraz účastníků ve 13.00 hod. u lávky na straně ČSOB

Podrobnosti o stavbě viz odkaz

Hradec Králové začal se stavbou lávky pro pěší a cyklisty. Unikátní technologie si vyžádá vysoké náklady — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Odborná exkurze na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové | ČKAIT (ckait.cz)

NUTNÁ VÝSTRAŽNÁ VESTA, PŘILBA A VHODNÁ OBUV

Počet účastníků je omezen na 10 osob

Účast na základě předchozího přihlášení viz níže

Předpokládáme opakování této akce dle možností investora

Termín
Celková kapacita
10
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601000 Ing. Vladimír Mazura
2 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
3 0602594 Martina Kodetová
4 0602318 Aleš Kodet
5 0600070 Ing. František Tluka
6 0600064 Ing. Vladimír Mošna
7 0600597 Ing. Jaroslav Štěchovský
8 0601551 Ing. Miroslav Teichman