Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze na tvrz Hůrka, součást těžkého opevnění hranic ČSR z roku 1938

Odborná exkurze na tvrz Hůrka, součást těžkého opevnění hranic ČSR z roku 1938

Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků pořádá odbornou exkurzi na tvrz Hůrka, součást těžkého opevnění hranic ČSR z roku 1938

Termín: sobota 21. května 2022
Odjezd: 8.00 hod, ul. Žižkova (za FAST)

Cena: člen 300 Kč, host   400 Kč

Cena zahrnuje cestovné a vstup do muzeí. Návrat do Brna: cca v 19.30 hod

Přihlášky co nejdříve na sekretariátě  ČSSI: 732614187, 545214801, cssi@volny.cz,

Garant akce: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.   mobil: 603 313372

Organizace exkurze

V sobotu 21. května 2022 se po 13 letech znovu uskuteční odborná exkurze na rekonstruovanou část těžkého opevnění našich hranic  - na tvrz "HŮRKA" (u Králík). 

 Pro informaci těch, kteří na těžkém opevnění našich hranic ještě nebyli, uvádím, že tvrz "HŮRKA" je jednou z 15 tvrzí budovaných před 2. sv. válkou na obranu naší severní hranice. Osádka této tvrze měla při bojovém nasazení obsluhovat celkem šest těžkých objektů. Jednalo se o dva pěchotní sruby, objekt výsuvné dělové věže, dělostřelecký srub, vchodový objekt a izolovanou dělostřeleckou pozorovatelnu. Podzemní prostory  tvrze -  kasárna, muniční sklady jsou vyrubány ve skalním masivu hluboko pod zemským povrchem a hlavní spojovací chodby jsou opatřeny úzkokolejnou drážkou. Po rekonstrukci na muzeum je již tvrz vybavena elektrickým osvětlením a účastníci exkurze si mohou prohlédnout všechna zákoutí tohoto vrcholného díla pevnostního inženýrství, které bylo m. j. navrženo i na  "Stavbu století".

 

Předpokládaný průběh exkurze na tvrz HŮRKA:

8.00 -   sraz účastníků  na ul. Žižkova (na parkovišti FAST nelze již parkovat)

8.10 - odjezd  autobusu (na nikoho se nečeká) - během cesty autobusem  (pokud to vyjde) odborná přednáška odborníka na problematiku opevnění.

10.15 - příjezd autobusu do Králík na tvrz Hůrka.

10.30 - zahájení exkurze - je naplánován „speciální prohlídka“  o délce trvání 120 až 150 min. Tato prohlídka, pokud by byla spojena s výstupem do „dělostřeleckého srubu“ by vyžadovala absolvování 654 schodů (půl nahoru, půl dolů). S organizátory bude dojednáno, že pokud by se někdo na výstup a sestup necítil, tak by na ostatní počkal dole. Před zahájením exkurze si zájemci o problematiku opevňování mohou zakoupit u pokladny odbornou literaturu.

13,00 – oběd v Králíkách. Před 13 lety to bylo v restauraci Dekl. Zkusíme to upřesnit s organizátory.

14.30 – odpolední program – bude též upřesněn –nabízí se následující možnosti:

  1. Návštěva vojenského muzea (byli jsme tam však před 3 lety)
  2. Stezka v oblacích u Dolní Moravy (nevím, zda se to časově stihne)
  3. Rozhledna „Křížová hora“ (dosti daleko se musí jít pěšky)

Pozn.: Odpolední program bude upřesněn v průběhu dubna a května

17.30 – předpokládaný odjezd do Brna.

19.30 – předpokládaný příjezd do Brna.

 

Organizační opatření:

Pro zajištění autobusové dopravy a vstupu skupiny do tvrze je nutno znát s předstihem přibližný počet zájemců. Vyzývám proto zájemce o exkurzi, aby se přihlásili na sekretariátě ČSSI (732614187, 545214801, cssi@volny.cz).

Zájemci budou registrováni do zaplnění kapacity autobusu.

Doporučení pro účastníky exkurze:

  1. Vzhledem k tomu, že exkurze probíhá přes poledne, doporučuji si vzít s sebou svačinu, včetně pití (u pokladny je možné si zakoupit pití).
  2. Doporučuji si vzít na exkurzi do tvrze teplé oblečení, neboť i v létě je v tamních prostorách relativně dosti chladno
Termín