Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze "Rekonstrukce OD Ostravica-Textilia"

Odborná exkurze "Rekonstrukce OD Ostravica-Textilia"

Odborný garant: Ing. Jaromír Satke, zástupce zhotovitele - BYSTROŇ Group, a.s.

Termín konání: 23.5.2023

Začátek akce: 10:00 hodin

Místo konání: 28. října č.p. 243/56, Ostrava

Doprava: individuální

Cena: zdarma pro členy ČKAIT

Organizátor: ČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, ostrava@ckait.cz

 

Módní dům Ostravica - Textilia, jedna z ostravských architektonických ikon se v roce 2022 po letech chátrání dočkala a byla zahájena její oprava. Komplex bývalého módního domu Ostravica-Textilia tvoří tři budovy navržené různými architekty, které byly postupně propojeny. Symbolem celého komplexu byla především nárožní stavba s centrálním schodištěm v interiéru. 

Bližší informace k exkurzi budou přihlášeným zájemcům sděleny cca 1 týden před konáním exkurze.

Termín
Celková kapacita
20
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1100678 Ing. Milena Ondrušová
2 1103580 Kateřina Tomicová
3 1103814 Ing. Magda Kopecká
4 1100980 Ing. Jiří Kalvach
5 1104497 Ing. et Ing. Dominika Drkošová
6 1104344 Jan Kania
7 1102896 Ing. Petr Pchálek
8 1101216 Ing. Dagmar Žižková
9 1102989 Ing. Miroslav Knápek
10 1102396 Ing. Marcela Grygarová
11 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
12 1102897 Ing. Vladimíra Pchálková
13 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
14 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
15 1102489 Ing. Milan Chrobák
16 1102394 Dagmar Žárová
17 1100286 Dagmar Lančová
18 1103473 Renáta Hrobníková