Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná exkurze Znojemsko

Odborná exkurze Znojemsko

7.- 9. října 2022  odborná exkurze Znojemsko
Odjezd 7.10.2022 (pátek) v 7:30 hod. z Českých Budějovic s návratem 9.10.2022 (neděle) do cca 18:00 hod.
Odborná exkurze do hvězdárny v Jindřichově Hradci, zrekonstruovaného zámečku v Písečné, VD Vranovské přehrady, historického centra Znojma, Vinařství Lahofer s ochutnávkou vína, Slovanská epopej Alfonse Muchy v Moravském Krumlově.

Vložné 5.500 Kč/os., dotace ČKAIT 1.500 Kč, dotace ČSSI 500 Kč. V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu PREMIUM ve Znojmě, 2x snídaně, 1x večeře a ochutnávka vína.

Závazné přihlášky se složením nevratné zálohy 1 500 Kč/os do 30.6.2022 na účet 2001302480/2010, v.s.= RČ a do zprávy pro příjemce uvést jméno přihlašovatele. Podzimní exkurze se uskuteční pouze při přihlášení min. 30 účastníků.
Při zrušení exkurze ze strany organizátora bude záloha vrácena.
Exkurzi organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT.
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 2 body.
Odborný garant: ČSSI Ing. Jan Mašek

Termín
-