Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná konference ZAJÍMAVÉ STAVBY

Odborná konference ZAJÍMAVÉ STAVBY

ČSSI OP Brno ve spolupráci s OK ČKAIT Brno zve na odbornou konferenci „ Zajímavé stavby“

21. září 2021 v 16 hodin
Aula VUT FAST Brno, Veveří 95

Odborná přednáška na téma:

Stavebně architektonické řešení Multifunkční arény v Brně,

přednáší prof. Ing. Karel Tuza, CSc., A PLUS a.s..

Následuje Výroční volební členská schůze OP ČSSI Brno

Přihláška je závazná a závazné je i přihlášení na společnou večeři
tel.: 732 614 187
email: cssi@volny.cz

uveďte prosím : večeře ANO nebo večeře NE
Termín přihlášek
ihned, nejpozději však do 12. září

Termín