Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná konference Zajímavé stavby a Výroční schůze ČSSI - zrušeno

Odborná konference Zajímavé stavby a Výroční schůze ČSSI - zrušeno

S ohledem na současná omezení v souvislosti s pandemií koronaviru se plánovaná konference a schůze RUŠÍ.

Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji
pozvat na

Odbornou konferenci ZAJÍMAVÉ STAVBY
a Výroční volební členskou schůzí OP ČSSI Brno

dne 26. března 2020 v 16.00 hodin,
v posluchárně D182
VUT FAST, Veveří 95

PROGRAM:

1. Odborná přednáška:
Prof. Ing. Karel Tuza, CSc., A PLUS a.s.
téma: Stavebně-architektonické řešení Multifunkční arény v Brně.

2. Volební členská schůze OP ČSSI Brno

Všechny účastníky zveme po skončení na společnou večeři s diskusi do restaurace Rybkova 1, Brno.

Přihlaste se prosím včas, nejpozději však do 20. března 2020 p. Valtrové, mobil 732614187, nebo e-mail: cssi@volny.cz .

Srdečně všechny zveme a vážíme si vašeho stálého zájmu

za výbor OP ČSSI Brno
Ing. Jiří Skyva, předseda

Termín