Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborná konference Zajímavé stavby a Výroční schůze ČSSI - zrušeno

Odborná konference Zajímavé stavby a Výroční schůze ČSSI - zrušeno

Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na 

Odbornou konferenci  „Zajímavé stavby„  
a Výroční  volební členskou schůzí OP ČSSI Brno

která se bude konat 22. října 2020  v 16.00 hodin v posluchárně  D 182  VUT FAST,  Veveří 95

Program:

  1.  „ Zajímavé stavby“
  2.  Volební členská schůze OP ČSSI Brno

     Odborná přednáška: 

     Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.,  A PLUS a.s.
     téma:   Stavebně-architektonické řešení Multifunkční arény v Brně.

Všechny účastníky zveme po skončení volební členské schůze na společnou večeři s diskusi  do  restaurace Rybkova 1, Brno.   

Přihlaste se prosím včas, nejpozději však do 15. října 2020 p. Valtrové, mobil 732614187, nebo e-mail: cssi@volny.cz .

Srdečně zveme a vážíme si vašeho stálého zájmu

za výbor  OP ČSSI Brno
Ing. Jiří Skyva, předseda
 

Termín